Ulkoista tunnustusta vastuullisuudesta

Vastuullisuustoimintamme on saanut tunnustusta kolmansilta osapuolilta. Sen ansiosta olemme yksi alan johtavista yhtiöistä erilaisilla vastuullisuusindekseillä mitattuna.

​Johtava yhtiö useissa indekseissä

Viime vuosien aikana UPM:n suorituskyky ja johdonmukainen työ yritysvastuun alueella on saanut paljon tunnustusta. Tässä on muutamia esimerkkejä:

UN Global Compact LEAD

UPM kutsuttiin YK:n Global Compact LEAD -foorumin jäseneksi 1.1.2016 alkaen. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen.

LEAD on YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8 000 yritysjäsentä.

Lue lisää: upmbiofore.com

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi 

 Dow Jones kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) on listattu kestävää kehitystä esimerkillisesti tukevia yhtiöitä kaikilta liike-elämän aloilta sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti

DJSI-indeksin vuosittainen arviointi perustuu yhtiön taloudelliseen, ekonomiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan ja siinä tarkastellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää, toimitusketjustandardeja, työelämä- ja hallinnointikäytäntöjä sekä riskin hallintaa.

UPM on listattu jo viidettä kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2017-2018. Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 7.9.2017.

Lehdistötiedote
Syyskuu 7, 2017

Vastuullisuuden johtava toimija

UPM listattu teollisuuden johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä vuosiksi 2017-2018.

Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change

Tammikuussa 2017 Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli valitsi UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon (EN).

UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli. Lue lisää UPM lehdistötiedoteesta 19.1.2017.  

Bio Strategy Award 2016

Marraskuussa 2016 UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnalle myönnettiin PPI Bio Strategy Award 2016 -palkinto Brysselissä, Belgiassa pidetyssä palkintogaalassa. PPI Awards on ainoa maailmanlaajuinen palkintotapahtuma, joka keskittyy antamaan tunnustusta sellu- ja paperiteollisuudessa toimiville ansioituneille yrityksille, tehtaille ja yksityishenkilöille.

Tänä vuonna tuomaristo korosti valinnassaan puun, biomassan ja jätteiden hyödyntämistä bioenergian, biopolttoaineiden ja muiden sivutuotteiden valmistuksessa. Painopiste oli biotaloudessa ja siihen perustuvan strategian positiivisissa taloudellisissa vaikutuksissa. Nämä lähtökohdat toteutuvat esimerkillisesti UPM Lappeenrannan biojalostamon kehittyneessä biopolttoainetuotannossa.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 22.11.2016

WBM Bio Business 2015

Alkuvuodesta 2015 UPM Biofuels voitti Vuoden kaupallinen laitos -sarjan WBM Bio Business 2015 -kilpailussa. Tammikuussa käynnistynyt UPM Lappeenrannan biojalostamo toi kilpailun voiton UPM:lle.

EU Sustainable Energy Europe Award

Vuonna 2014 UPM Biofuels voitti EU:n Sustainable Energy Europe 2014 -kilpailun Matkustus-luokassa. Voiton Brysselissä toi raakamäntyöljystä valmistettava UPM BioVerno -diesel. Kilpailussa palkittiin Euroopan parhaat kestävän energian projektit, jotka edistävät energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa tai vähäpäästöistä liikennettä.

Hopealuokitus RobecoSAMin vuosittaisessa Sustainability Yearbook -kirjassa

Tammikuussa 2017 UPM valittiin kestävää kehitystä edistävän toimintansa ansiosta hopealuokkaan RobecoSAMin vuosittaisessa Sustainability Yearbook 2017 -kirjassa. UPM oli yksi oman sektorinsa parhaista yrityksistä.

Sustainability Yearbook listaa maailman johtavat vastuulliset yritykset ja luokittelee parhaiten pärjänneet yritykset kulta-, hopea- tai pronssiluokkaan. Luokitus perustuu yrityksen saavutuksiin RobecoSAMin vuosittaisessa yritysvastuuarvioinnissa. Arvioinnissa maailman johtavia yrityksiä tarkastellaan taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta arvioiden mm. yrityksen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä.

The Sustainability Yearbook on saatavana täällä.

CDP’n metsäohjelma

Joulukuussa 2016  CDP:n metsäohjelma listasi UPM:n  yhdeksi kansainvälisesti johtavaksi yhtiöksi puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalla.

CDP:n metsäjohtaja Katie McCoyn mukaan A-listatut yritykset vastaavat markkinoiden vaatimuksiin ympäristövastuullisesta toiminnasta ja estävät metsäkatoa.

CDP:n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä. Raportti tehtiin 365:n ja yhteensä 22 biljoonan US-dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. Se kokoaa yhteen tiedon toimenpiteistä, joilla suuret yhtiöt pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa.

Linkki englanninkieliseen raporttiin: Revenue at risk: Why addressing deforestation is critical to business success.

UPM:n lehdistötiedote 5.12.2016.

CDP'n ilmasto-ohjelma

UPM listattiin lokakuussa 2016 CDP:n ilmasto-ohjelman A-listalle. Ohjelma antaa vuosittain tunnustusta yhtiöille, joiden toimenpiteet ilmastonmuutoksen vähentämiseksi ovat merkittäviä ja joiden ilmastoviestintä on korkealaatuista ja läpinäkyvää. A-listalle päässeet yhtiöt ovat julkistaneet avoimesti ilmastonmuutokseen liittyviä tietojaan, kuten hiilidioksidipäästöjä ja energian käyttöä. 
 
CDP:n vuosittainen ilmastonmuutosraportt (eng.) sekä kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteet ovat nähtävillä CDP:n verkkosivuilla.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 25.10.2016 sekä upmbiofore.fi:stä.

CDP:n vesiohjelma

CDP:n vesiohjelma listaa vuosittain yritykset, jotka ymmärtävät kestävän vesihuollon tärkeyden ja jotka ovat käytännön toimenpitein parantaneet käyttämänsä veden laatua ja saatavuutta.

Vuonna 2016 lähes 1250 yritystä oli mukana listauksessa. UPM arvioitiin luokkaan A-, eli CDP listaa UPM:n oman sektorinsa johtavien yrityksien joukkoon. CDP:n mukaan UPM on toteuttanut parhaita käytäntöjä sekä vesihuollossaan että tavassa hallita vedenkäyttöön liittyviä riskejä.


CDP Global Water Report 2016 - Why water is vital to climate action- on luettavissa täällä. Raportti on englanninkielinen.

Vesihuolto on yksi tärkeä osa UPM:n Biofore-strategiaa. Aiheesta lisää täällä.

Euronext Vigeo Europe 120 -indeksi

UPM on ollut mukana Euronext Vigeo Europe 120 -indeksissä vuodesta 2015 lähtien. Indeksi listaa 120 yritystä Euroopassa, jotka erottautuvat positiivisesti yritysvastuun osa-alueella.

Indeksissä listatut yritykset ovat saaneet parhaat pisteet arviossa, joka perustuu 330:een indikaattoriin 38:lla eri vastuullisuuden osa-alueella.

Lue lisää Vigeon englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Global Compact Stock -indeksi

Vuonna 2013 UPM valittiin mukaan YK:n Global Compact 100 -indeksiin. Se on uusi globaali osakeindeksi, joka ottaa huomioon sekä yritysvastuun että taloudellisen suorituskyvyn.

Indeksiin valitaan 100 yhtiötä. Valintaperusteina ovat Global Compactin kymmenen periaatteen noudattaminen, yhtiön johtajiston sitoutuminen sekä taloudellinen kannattavuus.

FAO:ta tunnustusta UPM:lle esimerkillisestä metsänhoidosta

Uruguayn metsäasioista vastaava viranomainen myönsi UPM:lle YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tunnustuksen esimerkillisestä metsänhoidosta kesäkuussa 2015. Tunnustus luovutettiin kestävää metsänhoitoa edistävän kansallisen työryhmän kokouksessa.

Lue lisää lehdistötiedotteesta 11.6.2015.

EU:n ympäristömerkin viestintäpalkinto

Vuonna 2012 UPM palkittiin EU-ympäristömerkin viestintäpalkinnolla Tuottaja/vähittäismyyjä-sarjassa. EU:n ympäristömerkki on EU:n virallinen tunnustus ympäristöystävällisimmille tuotteille.

STOXX Global ESG Leaders -indeksi

STOXX Global ESG Leaders -indeksiin on listattu maailman johtavat yhtiöt Sustainalyticsin keräämien ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallinnointia (ESG) koskevien tietojen perusteella. UPM on listattu tähän indeksiin alusta lähtien eli vuodesta 2011.

Ethical Corporation

UPM sai Most Innovative Company -palkinnon vuoden 2012 Ethical Corporation Awards -palkintogaalassa Lontoossa. UPM palkittiin ekosuunnittelusta ja vastuullisesta toiminnasta.

Ethical Corporation palkitsee yhtiöitä ja yksittäisiä ihmisiä merkittävästä työstä yritysvastuun kehittämiseksi. Edellisiä voittajia ovat olleet muun muassa Unilever, L’Oreal ja Rainforest Alliance. UPM:n lisäksi ehdolla olivat Acelor Mittal, McDonalds Europe ja CottonConnect.

PPI Awards

 UPM Shottonin paperitehdas Pohjois-Walesissa sai Award for Environmental Strategy of the Year for a Mill -palkinnon vuotuisessa PPI Awards -gaalassa Brysselissä marraskuussa 2012. UPM Shotton palkittiin ympäristöasioihin panostamisesta ja innovatiivisten ratkaisujen toteuttamisesta.

Tuomarit etsivät esimerkkitehdasta, joka ottaa huomioon kaikki vastuullisuuden osa-alueet aina raaka-aineen hankinnasta ja vaikutusten vähentämisestä vesi-, energia- ja resurssitehokkuuteen.​
PPI Awards on RISI:n eli kansainvälisen metsäteollisuuden tietopalvelun organisoima palkinto-ohjelma. Ohjelmassa palkitaan sellu- ja paperialan toimijoita, jotka osoittavat johtajuutta, visiota, innovatiivisuutta ja strategista näkemystä.

WWF Environmental Paper Awards

Vuonna 2012 UPM sai yhtenä seitsemästä paperinvalmistajasta WWF:n Environmental Paper Awards -palkinnon Toimitusketjun läpinäkyvyys -sarjassa. 

 UPM sai tunnustuksen pyrkimyksestään tarjota julkisesti tietoa paperituotteidensa ympäristöjalanjäljestä Check Your Paper -työkalussa, jolla edistetään paperituotteiden vastuullista toimitusketjua maailmanlaajuisesti.

WWF:n paperi- ja selluyhtiöitä arvioiva ympäristöindeksivertailu
(The Environmental Paper Company Index = EPCI)

Ympäristösuorituskykymme läpinäkyvyys ja jatkuva parantaminen ovat tekemisemme ytimessä. Ympäristöjärjestö WWF:n paperi- ja selluyhtiöitä arvioiva ympäristöindeksivertailu (The Environmental Paper Company Index = EPCI) on yksi hyvä kanava kertoa toiminnastamme. Joka toinen vuosi julkaistavan indeksin tavoitteena on lisätä paperin- ja sellunvalmistajien ympäristösuorituskyvystä kertovan raportoinnin avoimuutta ja kannustaa yhtiöitä jatkuvaan parantamiseen.

Vuonna 2015 WWF kutsui indeksiin mukaan 80 sektorin suurinta yritystä ja arvioi niiden ympäristökäytäntöjä, -tavoitteita ja -suorituskykyä eri tuotteiden kokonaistuotannossa. Tarkastelun alla olivat sanomalehtipaperi, graafinen paperi, pakkaus- ja pehmopaperi sekä sellu.
4. marraskuuta 2015 julkaistun indeksin mukaan UPM on parantanut suorituskykyään monin eri tavoin. Yhtiö esimerkiksi käyttää kuidun raaka-aineena aiempaa enemmän kierrätyspaperia ja FSC-sertifioitua puuta. Lisäksi graafisen paperin tuotannossa syntyy entistä vähemmän jätettä.

Lisätietoja: 
UPM lehdistötiedote 4.11.2015
http://epci.panda.org/

LEHDISTÖTIEDOTE
JOULUKUU 5 2016

UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi

UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP:n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa.

www.upm.fi
syyskuu 8 2016

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin

UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2016-2017 jo viidettä kertaa peräkkäin.

'