​UPM:n sellu- ja paperitehtaiden EMAS- raportointi

Kaikki UPM:n eurooppalaiset sellu- ja paperitehtaat sekä Fray Bentosin
sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperitehdas Kiinassa
on sertifioitu EU:n EMAS-asetuksen mukaisesti. EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) on yrityksille ja muille organisaatioille tarkoitettu
vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä niiden
ympäristötoiminnan parantamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin ja
raportointiin.

 

UPM:n kaikki Euroopassa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaat on sertifioitu EU:n vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukaisesti.

Vuonna 2012 UPM otti järjestelmän käyttöön Uruguayssa Fray Bentosin sellutehtaassa, josta tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-sertifioitu tehdas. Vuonna 2013 UPM Changshusta tuli ensimmäinen Kiinassa sijaitseva paperitehdas, joka on rekisteröity EMAS-järjestelmään. UPM on toinen kahdesta yhtiöstä, jotka käyttävät EMAS-järjestelmää maailmanlaajuisesti. UPM:n paperi- ja sellutehtaat liittyivät EMAS-järjestelmään pian sen perustamisen jälkeen vuonna 1995 ja ovat olleet johdonmukaisesti mukana siitä lähtien.

UPM hakee uusia näkökulmia EMAS-ympäristöraportointiinsa (EU Eco-Management and Audit Scheme). Neljä yhtiön tehdasta on tänä vuonna tehnyt EMAS-asetuksen mukaisen ympäristötoimintaselvityksen, johon on koottu paikallisesti merkityksellistä tietoa myös yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista ja toiminnasta. Raportin tehneet tehtaat ovat UPM Changshun paperitehdas Kiinassa, UPM Nordlandin paperitehdas Saksassa, UPM Kaukaan paperi- ja sellutehtaat Suomessa ja UPM Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa. Yhtiö kehittää EMAS-raportointiaan sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltään sekä EMAS-organisaatiolta saadun palautteen perusteella.

Paperi- ja sellutehtaiden ympäristötoimintaselvitykset sekä UPM:n 2016 ympäristöselonteko ovat alla.   

Suomi​Englanti​Saksa​Ranska​Kiina​Espanja
Ympäristöselonteko 2016
- UPM:n sellu- ja paperitehtaat
​Ympäristöselonteko 2015
- UPM:n sellu- ja paperitehtaat
Ympäristöselonteko 2016
- UPM Jokilaakso
Ympäristöselonteko 2016
- UPM Kaukas
​Ympäristöselonteko 2016
- UPM Kymi
​Ympäristöselonteko 2016
- UPM Pietarsaari
​Ympäristöselonteko 2016
- UPM Rauma
Ympäristöselonteko 2016
- UPM Tervasaari

 

Sellu

UPM:n sellutehtaiden 2015 ympäristötoimintaselvitykset löytyvät Certificate Finder -työkalun avulla.

Paperi

UPM:n paperitehtaiden 2015 ympäristötoimintaselvitykset löytyvät Certificate Finder -työkalun avulla.

Aikaisempien vuosien raportit (EN)

Sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteot aiemmilta vuosilta.
upmbiofore.fi
Kesäkuu 20 2017

Yhteiskuntavastuu osaksi paikallista ympäristöraportointia

UPM is improving the way it communicates the social responsibility of its pulp and paper mills at the community level. Besides the usual environmental figures, the company is also including the societal impacts that its businesses are creating locally in the EMAS reports.