Läpinäkyvyys tuo kilpailuetua

Uskomme läpinäkyvään raportointiin ja tarjoamme kolmannen osapuolen varmistamaa yritysvastuutietoa konserni- ja tehdastasolla sekä yksittäisistä tuotteista.

​Kolmannen osapuolen varmistama raportointi korostaa kestävää kehitystä


UPM tarjoaa kattavaa, kolmansien osapuolten varmentamaa yritysvastuutietoa konserni- ja tehdastasolla sekä yksittäisistä tuotteista. Ympäristömerkityt tuotteet, tuoteselosteet sekä toimintojen sertifiointi osaltaan kertovat yhtiön sidosryhmille kestävästä kehityksestä, läpinäkyvyydestä ja riskienhallinnasta.

Vuosikertomus ja GRI

UPM soveltaa vuosikertomukseen integroidussa vastuullisuusraportoinnissaan Global Reporting Initiativen yhteiskuntavastuun raportointiohjetta G4.

EMAS-raportointi

UPM:n yhtiötason ympäristöselonteko yhdessä sellu- ja paperitehtaiden omien ympäristöselontekojen kanssa muodostavat UPM:n EMAS-selonteon.

Vastuullisuustyön tunnuslukuja

UPM:n interaktiivinen analyysityökalu tarjoaa laajan valikoiman ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta kuvaavia tunnuslukuja.

Sellun ja paperin ympäristöselosteet (EMAS)

UPM:n kaikki Euroopassa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaat on sertifioitu EU:n vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukaisesti. UPM on ollut mukana EMAS-järjestelmässä sen perustamisesta lähtien. EMAS on yrityksille ja muille organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä niiden ympäristötoiminnan parantamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin ja raportointiin. Sen tavoitteena on edistää lainmukaisuutta ja auttaa vähentämään paikallisia ympäristövaikutuksia.

Certificate Finder

Certificate Finder työkalun avulla löydät UPM:n yksiköiden ympäristö- ja yritysvastuutyöhön ja -toimintaan liittyviä sertifikaatteja ja lausuntoja.

Ympäristöselosteet

Tuoteselosteet sisältävät tietoja tuotteidemme ympäristösuorituskyvystä, ja ne auttavat asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja.

Hiilijalanjäljen laskenta

UPM laskee hiilijalanjälkensä kahdella tasolla – konsernitasolla ja tuotetasolla.

​Ympäristösuorituskykyselosteet

UPM kertoo yksityiskohtaisesti tuotteidensa ympäristösuorituskyvystä ympäristötuoteselosteissaan.

Tuotannon ja tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaa

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.

UPM tarjoaa hiilijalanjälkitiedot sellu-, paperi, sahatavara- ja vanerituotteistaan. Sellun ja paperin tiedot toimitetaan Paper Profile -tiedoissa ja sellutuoteselosteissa.

UPMBIOFORE.FI
Huhtikuu 19 2015

Metsät tuottavat monipuolisia hyötyjä

UPM ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat kehittäneet menetelmää, jolla voidaan arvioida puuntuotannon rinnalla metsästä saatavia muita hyötyjä eli ekosysteemipalveluja osana puupohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksia.

UPMBIOFORE.FI
Lokakuu 25 2016

Teoilla ja läpinäkyvällä raportoinnilla CDP:n Ilmastolistan A-luokkaan

UPM on tänään listattu CDP:n Ilmastolistan A-luokkaan. Tämä on jo kahdeksas kerta peräkkäin, kun UPM on mukana indeksissä ilmastotoimiensa ja läpinäkyvän ilmastoraportointinsa ansiosta.


'