Biofore-strategia ohjaa toimintaamme

UPM:n vastuullisuustyön painopistealueet, tavoitteet ja mittarit kattavat vastuullisuuden kaikki kolme osa-aluetta: talouden, sosiaalisen ja ympäristön.

​Vastuullisuuden painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat liiketoimintaa

Vastuullisuustoimintansa ohjaamiseksi UPM on laatinut vastuullisuuden painopistealueet olennaisuusarvioinnin pohjalta sekä asettanut tavoitteet ja mittarit.

Sekä vastuullisuuden painopistealueet, tavoitteet että mittarit päivitettiin vuonna 2015. Osa tavoitteista on jatkuvia ja osa ulotettiin vuoteen 2030. Ympäristötavoitteissa lähtökohtana pidettiin vuotta 2008, jotta vertailtavuus aiempiin tavoitteisiin säilyisi.

Olennaisuusarvion lisäksi vuonna 2015 julkistetut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainability Development Goals, SDG) ohjasivat UPM:n pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteiden päivitystä.


UPM story

UPM:n visio, tarkoitus ja arvot

Vastuullisuusraportointi