Metsät täynnä elämää 

Puu on UPM:n tärkein raaka-aine. Yhtiö on sitoutunut kestävään metsänhoitoon ja seuraa puun alkuperää ja varmistaa, että puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja laillisesti hankittu. Mutta, metsät merkitsevät niin paljon muutakin kuin puuta.

Metsät ovat kestävyyden ytimessä

Metsäteollisuudella on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistäjänä. Hyvin hoidetut metsät ovat tärkeässä osassa hiilen ja veden luonnollisen kiertokulun varmistamisessa sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. UPM:n maankäytön ja metsätalouden suunnittelu perustuu ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja niiden turvaamiseen. Panostamalla kestävään metsänhoitoon voidaan turvata ja edistää metsien arvokasta tehtävää hiilen sidonnassa.

Periaatteet ja sitoutuminen

UPM on sitoutunut kestäviin metsänhoito- ja puunhankintakäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin periaatteisiin.

UPM:n metsät ja puuviljelmät

Metsät ovat paitsi tärkeitä raaka-aineen lähteitä, myös olennaisessa roolissa kestävän metsänhoidon tutkimuksessa ja kehityksessä sekä oman henkilöstön kouluttamisessa.

Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja arvottaminen osana monipuolistuvien puupohjaisten tuotteiden arvoketjua tarjoavat biotalouden näkökulmasta paljon mahdollisuuksia.

Luonnon monimuotoisuus

Jo yli kahden vuosikymmenen ajan UPM on systemaattisesti kehittänyt uusia tapoja turvata monimuotoisuus talousmetsissä.

Metsäsertifiointi

Metsäsertifiointi on erinomainen tapa edistää kestävää metsänhoitoa. Kaikkea UPM:n hankkimaa puuta seurataan kolmannen osapuolen varmentamilla alkuperän seurantajärjestelmillä.

Metsäyhteistyö

UPM on mukana useissa metsäalan hankkeissa, foorumeissa ja tutkimus- ja kehitysprojekteissa ympäri maailmaa.

Metsäpalvelut

UPM tarjoaa monipuolista metsäasiantuntemusta ja urakointipalveluja metsänomistajille.

Vastuullisuusperiaatteet

Biofore-visiomme toteuttamista ohjaavat vastuullisuusperiaatteet ja -tavoitteet, joilla määrittelemme UPM:n yritysvastuun kolmea osa-aluetta eli taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta.
LEHDISTÖTIEDOTE
JOULUKUU 5 2016

UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi

UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP:n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa.

upmbiofore.fi
MARRASKUU 8 2016

Forests matter – metsillä on merkitystä!

Marrakeshin ilmastokokous jatkaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten vuosittaisten konferenssien sarjaa. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO järjestää kokouksen kylkeen teemapäivän, jonka viesti on tärkeä: Forests matter – metsillä on merkitystä!

'