Vastuullinen vedenkäyttö

Haluamme korostaa vesivarojen ja kestävän vedenkäytön merkitystä kaikkialla maailmassa vastuullisen vedenkäytön avulla. Keskitymme hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä, jolla puolestaan taataan puhtaan veden saatavuus.

Restoration of rivers in Poland  Kuva: Marek Czasnojc / Nordpress

 Jokien suojeleminen Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolan WWF:n työtä Rivers for Life -projektissa, joka pyrkii suojelemaan Puolan jokiekosysteemejä ja palauttamaan niitä luonnontilaan. Yhteistyö alkoi vuonna 2012.

Koulujemme lähivedet -hanke

Koulujemme lähivedet -hanke Suomessa

Koulujemme lähivedet -hankkeen tarkoituksena on lisätä peruskouluoppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan tutkimalla lähivesiä luonnossa. Hanke käynnistettiin Raumalla, ja vuonna 2016 se laajeni myös muille UPM:n sellu- ja paperitehdaspaikkakunnille Suomessa.

My Heaven My Water

My Heaven My Water -kirjoituskilpailu Kiinassa

My Heaven My Water -kirjoituskilpailu lisää tietoutta vesiensuojelusta ja edistää vesikysymyksiin liittyvää koulutusta Suzhoun alueen ala- ja yläkouluissa sekä kansalaisten keskuudessa. Hanke on ensimmäinen UPM:n ja Suzhoun vesivaroja valvovan viraston (Suzhou Water Resources Bureau) yhteishanke.

Baltic Sea Action Group

Olemme sitoutuneet elvyttämään Itämeren ekologista tilaa. Siirrymme käyttämään ainoastaan kierrätysravinteita kaikissa jätevesien käsittelylaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on päästä tilanteeseen, jossa kierrätysravinteita saataisiin paikallisista lähteistä. Näin vähennämme paikallista ympäristökuormitusta ja edistämme kiertotaloutta.

'