Biofore Share and Care

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme osaamista ja voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joista välitämme. Teemme tätä muun muassa sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta.

​Sitoudumme yhteisöjen toimintaan sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta

Meille ja liiketoimintamme menestykselle on tärkeää rakentaa ja ylläpitää hyviä suhteita toimipaikkojemme läheisyydessä oleviin paikallisyhteisöihin ja tukea niiden elinvoimaisuutta. UPM:n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin.

  • Keskitymme tulevaisuuteen suuntautuneisiin hankkeisiin, jotka tukevat innovaatioita, kestävän kehityksen periaatteita ja paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta.
  • Olemme sitoutuneet jakamaan voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joissa luomme lisäarvoa.
  • Keskitymme hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä sekä yhtiön liiketoiminnan että vastuullisuustavoitteiden kannalta.

Biofore Share and Care

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme osaamista ja voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joista välitämme. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Kaupallinen sponsorointi on tavoitteellista pitkän aikavälin toimintaa, joka liittyy selkeästi liiketoiminnan tavoitteisiin. Lahjoitukset ovat voittoa tavoittelematonta tukea hyväntekeväisyyteen tai muihin hyviin tarkoituksiin. Sponsoriyhteistyötä ja lahjoituksia koskevia ohjeitamme noudatetaan kaikissa liiketoiminnoissa.

UPM voi tarjota monenlaista tukea hankkeen luonteesta riippuen. Voimme tarjota rahallista avustusta yhteisöhankkeille, osallistua paikallisyhteisöissä toimivien organisaatioiden toimintaan, lahjoittaa tuotteita tai materiaaleja tai osallistua vapaaehtoistoimintaan tai varainhankintaan.

Alla olevat ohjeet päivitetään vuonna 2016 Biofore Share and Care -ohjelman sisällön ja tavoitteiden mukaiseksi.


Lukeminen & oppiminen

Keskitymme hankkeisiin, jotka tukevat lukutaidon ja koulutusmahdollisuuksien kehittämistä alueilla, joilla toimimme. Haluamme myös lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kannamme huolta nuorten lukutaidosta. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille.

Paikallinen sitoutuminen

Paikalliset yhteistyöhankkeet keskittyvät lähinnä niille paikkakunnille, joilla UPM:llä on tuotantolaitoksia. Pyrimme tukemaan toimipaikkojemme ja niiden läheisyydessä olevien paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta. Yhteistyöhankkeet kohdistuvat pääasiassa henkilöstön ja paikallisyhteisön hyvinvointiin. Monissa hankkeissa UPM toimii yhteistyössä paikallisen kumppanin, kuten WWF:n, Birdlifen, SOS Internationalin tai Vida Silvestren kanssa.

Vastuullinen vedenkäyttö

Haluamme korostaa vesivarojen ja kestävän vedenkäytön merkitystä kaikkialla maailmassa vastuullisen vedenkäytön avulla. Keskitymme hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa, lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä, jolla puolestaan taataan puhtaan veden saatavuus.

Bioinnovaatioiden vauhdittaminen

UPM haluaa kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia tuotteita pitkän aikavälin kasvun luomiseksi. UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta kestävää, korkean lisäarvon liiketoimintaa. Keskitymme tällä hetkellä biotalouteen liittyviin innovaatioihin ja osaamiseen, joiden avulla pyrimme löytämään uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia.
UPMBIOFORE.FI
Heinäkuu 2016

Roihu 2016 -partioleirillä nuoret ideoivat UPM:n materiaaleista uusia tuotteita

Roihu 2016 -partioleiri on vuoden suurin nuorisotapahtuma Suomessa. Tapahtuma kokoaa yhteen yli 17 000 leiriläistä Hämeenlinnaan Evon metsiin 20.–28. heinäkuuta.

upmbiofore.fi
Kesäkuu 2016

Lukukeskus järjestää UPM:n tuella 100 lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille

Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

'