Jokaisella valinnalla on merkitystä

UPM edistää vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassaan että koko arvoketjun osalta, ja pyrimme aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Uskomme, että jokaisella valinnalla on merkitystä.

​​​​​Vastuullisuus on arvoja, sitoutumista ja ennen kaikkea tekoja 

​UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme kiteyttäneet tämän yhteen sanaan: Biofore. Se tarkoittaa kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolista käyttöä​innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla.

Osoitamme joka päivä, että innovatiivinen ja vastuullinen liiketoiminta voi olla tehokasta ja kannattavaa sekä edistää sidosryhmiemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Vastuullisuustyön tunnuslukuja

UPM:n interaktiivinen analyysityökalu tarjoaa laajan valikoiman ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta kuvaavia tunnuslukuja.

Tuotevastuu

UPM:n tuotteet on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuotevastuulle.

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.

 Vastuullisuusuutisia

 

 

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin2016-09-08T06:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-teollisuuden-johtava-yritys-Dow-Jonesin-eurooppalaisessa-kestavan-kehityksen-001-Thu-08-Sep-2016-09-03.aspxUPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 8.9.2016 klo 09.00 EET ) - UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2016-2017 jo viidettä kertaa peräkkäin. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="102" src="https://hugin.info/165629/I/2040679/109049.jpg" width="297" /></p> <p class="hugin">"Uskomme, että asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaamme, jolla hallitaan riskejä ja luodaan liiketoimintamahdollisuuksia. Innovaatiot, kuten kevyemmät painopaperilaadut, uusiutuva diesel sekä lääketieteen loppukäyttöihin soveltuvat biokemikaalit hyödyttävät sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa, ja lisäävät yhtiön arvoa. Listauksemme Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä osoittaa, että olemme onnistuneet  yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja että asia on noteerattu myös laajemmin," sanoo UPM:n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>.</p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">media@upm.com</p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi</p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a><b class="hugin"> | </b><a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
Ammattiin opiskelevat tarvitsevat sujuvaa lukutaitoa - Lukukeskus järjestää UPM:n tuella 100 lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille 2016-06-15T07:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Ammattiin-opiskelevat-tarvitsevat-sujuvaa-lukutaitoa---Lukukeskus-jarjestaa-UPMn-001-Wed-15-Jun-2016-10-03.aspxAmmattiin opiskelevat tarvitsevat sujuvaa lukutaitoa - Lukukeskus järjestää UPM:n tuella 100 lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille <p class="hugin">(UPM, Helsinki, 15.6.2016 klo 10.00 EET) - Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.</p> <p class="hugin">Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistuu Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita. Puolentoista vuoden pituinen hanke käynnistyy syksyllä 2016.</p> <p class="hugin">Sanat haltuun -hanke on osa UPM:n "Biofore Share and Care" -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.</p> <p class="hugin">Lue lisää hankkeesta <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/lukukeskus-jarjestaa-upmn-tuella-100-lukutaitotyopajaa-teknisten-alojen-opiskelijoille/" target="_blank">www.upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat:</b><br class="hugin">Sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 040 5078764<br class="hugin">Toiminnanjohtaja Ilmi Villacís, Lukukeskus, puh. 040 8305936</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lukukeskus</b> on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Valtakunnallisesti toimiva Lukukeskus välittää vuosittain yli 1 200 kirjailijaesiintymistä, joista 80 % on kouluihin ympäri Suomen. Lisäksi se järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Lukukeskuksella on kymmenen kirjallisuuden alan jäsenjärjestöä. Järjestön toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä suomalaiset säätiöt. <a class="hugin" href="http://www.lukukeskus.fi" target="_blank">www.lukukeskus.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM mukana laajentamassa Koulujemme lähivedet -hanketta valtakunnalliseksi 2016-04-28T07:30:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-mukana-laajentamassa-Koulujemme-lahivedet--hanketta-valtakunnalliseksi--001-Thu-28-Apr-2016-10-33.aspxUPM mukana laajentamassa Koulujemme lähivedet -hanketta valtakunnalliseksi <p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.4.2016 klo 10.30 EET) - UPM tukee Raumalla alkanutta Koulujemme lähivedet -hanketta ja laajentaa sitä UPM:n muille tehdaspaikkakunnille tämän vuoden aikana. Hankkeen tarkoituksena on lisätä peruskouluoppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan tutkimalla lähivesiä luonnossa. Hankkeessa ovat mukana UPM:n lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE), Raumanmeren Rotaryklubi ja puhdasmerivesi.fi-organisaatio.</p> <p class="hugin">Hankkeessa mukana oleville kouluille lahjoitetaan muun muassa vesitutkimusten tekemiseen tarvittavia tarvikkeita. Koululaiset ratkovat veteen liittyviä tehtäviä monen oppiaineen näkökulmasta, ja tutkimustulokset välitetään digitaalisesti älypuhelimilla opettajalle. </p> <p class="hugin">UPM vie peruskoulun 5.- ja 7-luokkalaisille suunnattua hanketta tänä vuonna myös muille paikkakunnille Suomessa. Hanke etenee erityisesti UPM:n tehdaspaikkakunnilla Jämsässä, Kuusankoskella (Kouvolassa), Pietarsaaressa, Valkeakoskella ja Lappeenrannassa. </p> <p class="hugin">"Vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista ja tärkeä raaka-aine UPM:lle. Koulujemme lähivedet -hankkeessa yhdistyvät hyvin UPM:n sponsorointi- ja tukitoiminnan painopistealueet  - oppiminen ja vastuullinen vedenkäyttö -  ja olemme erittäin mielellämme mukana hankkeessa, jossa opitaan vedestä ja sen merkityksestä ympäristömme hyvinvoinnille," UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b> kertoo.</p> <p class="hugin">Koulujemme lähivedet -hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia Rauman kouluista. Hanke on osa uutta Opetushallituksen hyväksymää opetussuunnitelmaa, jossa ympäristökasvatus ja kestävä kehitys sisältyvät useisiin eri oppiaineisiin. </p> <p class="hugin">"Hanke on saanut täällä Raumalla nuoret innostumaan. Hyvät kokemukset ja positiivinen palaute ovat innostaneet meitä laajentamaan hanketta myös muualle Suomeen. UPM:n mukaan tulo mahdollistaa tämän," sanoo <b class="hugin">Raimo Vahanto</b> puhdasmerivesi.fi -organisaatiosta. </p> <p class="hugin">Koululaisten tutkimuksista syntyvät aineistot kerätään Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimiin yhteisiin valtakunnallisiin rekistereihin. </p> <p class="hugin">"Saamme tämän hankkeen avulla runsaasti vesistöihin liittyvää uutta aineistoa, jota voimme hyödyntää valtakunnallisella tasolla. Lisäksi olemme erittäin iloisia siitä, että hankkeen avulla lasten kiinnostusta vesistön tilaan saadaan lisättyä," ohjelmajohtaja <b class="hugin">Juhani Kettunen</b> Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.  </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat:</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 0400 754748<br class="hugin">Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen, Suomen Ympäristökeskus, puh. 02 95251277<br class="hugin">Raimo Vahanto, puhdasmerivesi.fi-organisaatio, puh. 040 5330196  </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM mukana WWF:n Earth Hour -ilmastotapahtumassa: konkreettisia tekoja ja pitkän tähtäimen tavoitteita 2016-03-18T09:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-mukana-WWFn-Earth-Hour--ilmastotapahtumassa-konkreettisia-tekoja-ja-pitkan-t-001-Fri-18-Mar-2016-11-00.aspxUPM mukana WWF:n Earth Hour -ilmastotapahtumassa: konkreettisia tekoja ja pitkän tähtäimen tavoitteita <p class="hugin">(UPM, Helsinki 18. maaliskuuta 2016 klo 11.00) - UPM osallistuu WWF:n globaaliin Earth Hour 2016 -ilmastotapahtumaan sammuttamalla Helsingissä sijaitsevan toimitalonsa valot tunniksi 19. maaliskuuta 2016 klo 20.30.</p> <p class="hugin">"WWF:n Earth Hour muistuttaa meitä kaikkia jokapäiväisen työn ja yksittäisten tekojen tärkeydestä ilmastonmuutoksen torjunnassa", UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa </b>kannustaa.</p> <p class="hugin">UPM:n ilmastostrategia ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet rakentuvat kolmelle pääpilarille. Pyrimme varmistamaan, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi hoidettuja ja toimivat hiilinieluina. Edistämme monimuotoisia ekosysteemejä, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuutoksen vaikutuksille. Tuotannossamme toimimme mahdollisimman resurssitehokkaasti ja lisäämme jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuutta toiminnassamme. Tuotteemme ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä ja toimivat näin myös hiilinieluina. Innovaatio on strategiamme ytimessä ja kehitämme uusia liiketoimintoja ja tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin.<br class="hugin">"Päivitimme viime vuoden aikana 2030 vastuullisuustavoitteemme. Ilmaston asialistalla tavoitteenamme on vähentää energiatuotannon sekä ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 30%:lla ja happamoittavien savukaasujen päästöjä 20%:lla. Metsän osalta olemme asettaneet 2030-tavoitteeksi mm. sen, että käytämme tuotannossamme ainoastaan sertifioitua puuta", Salpakivi-Salomaa listaa konkreettisia toimenpiteitä."<br class="hugin">UPM on osallistunut WWF:n Earth Hour -ilmastotapahtumaan jo useamman vuoden ajan. Teemme aktiivista yhteistyötä WWF:n kanssa useassa maassa. Esimerkiksi UPM ja WWF Suomi tekevät pitkäjänteistä ja monipuolista yhteistyötä puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyden sekä kestävän metsä-talouden edistämiseksi. <br class="hugin">Earth Hour on WWF:n maailmalaajuinen tapahtuma, joka innostaa ihmisiä ympäri maailmaa näyttämään tukensa ilmastotyölle. Lue lisää: <a class="hugin" href="http://www.earthhour.fi/" target="_blank">wwf.fi/earthhour/</a><br class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja:<br class="hugin"></b><b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b>, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. +358 2041 50396<br class="hugin">Katso lisää ilmastoviestejämme YouTubesta: <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/results?search_query=upm+climate" target="_blank">linkki</a> (englanninkielinen) <br class="hugin"><br class="hugin"><b class="hugin">UPM mediasuhteet <br class="hugin"></b>9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http://www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a> </p> <p class="hugin"><strong class="hugin">UPM</strong> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f

​Vastuullisuustyön avainlukuja

Tapaturmataajuus edellisvuodesta


- 11 %

Tuotantojätteen uudelleenkäyttö/kierrätys


yli 90 %

Sertifioidun puun ja kuidun osuus


84 %

Ympäristömerkittyjen tuotteiden myynti


77 %

Dow Jones Sustainability Index 2016-2017


Alansa paras Euroopassa

UPMBIOFORE.FI
SYYSKUU 9 2016

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin

UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2016-2017 jo viidettä kertaa peräkkäin. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.


Biofore Share and Care

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme osaamista ja voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joista välitämme.

'