Jokaisella valinnalla on merkitystä

UPM edistää vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassaan että koko arvoketjun osalta, ja pyrimme aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Uskomme, että jokaisella valinnalla on merkitystä.

​​​​​Vastuullisuus on arvoja, sitoutumista ja ennen kaikkea tekoja 

​UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme kiteyttäneet tämän yhteen sanaan: Biofore. Se tarkoittaa kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolista käyttöä​innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla.

Osoitamme joka päivä, että innovatiivinen ja vastuullinen liiketoiminta voi olla tehokasta ja kannattavaa sekä edistää sidosryhmiemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Vastuullisuustyön tunnuslukuja

UPM:n interaktiivinen analyysityökalu tarjoaa laajan valikoiman ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta kuvaavia tunnuslukuja.

Tuotevastuu

UPM:n tuotteet on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuotevastuulle.

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.

 Vastuullisuusuutisia

 

 

UPM perustaa uuden suojelualueen Kouvolaan2017-02-16T14:15:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-perustaa-uuden-suojelualueen-Kouvolaan.aspxUPM perustaa uuden suojelualueen Kouvolaan<p>​<br>Kaakkois-Suomen ELY-keskus on perustanut UPM:n esityksestä yhtiön maalle yksityisen luonnonsuojelualueen. Suojelualue sijaitsee yhtiön omistaman Halla-Sippolan tilan alueella Kouvolassa. Halla-Sippolan METSO-nimisen suojelualueen pinta-ala on noin 49 hehtaaria ja se on osa valtakunnallista METSO-ohjelmaa.<br> <br>METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.<br> <br>UPM pitää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista keskeisenä osana kestävää metsätaloutta ja on tukenut METSO-ohjelman tavoitteita sen perustamisesta saakka, ympäristöpäällikkö Sami Oksa UPM:ltä toteaa.<br> <br>Suojelualue on monipuolinen ja runsaslahopuustoinen<br> <br>Perustettu luonnonsuojelualue muodostuu neljästä erillisestä määräalasta, joista suurin 25 ha:n alue sijaitsee Haukkasuon turvetuotantoalueen länsipuolella Riihisaaressa. Alue on lahopuustoista kangasmetsää, lehtoa ja puustoista suota. Haukkasuon turvetuotantoalueen eteläpuolelta suojelualueeseen kuuluu noin 13 ha rehevää turvekangasta ja Hangassuon soidensuojelualueen lounaspuolelta 10 ha rehevää korpea ja noin 1 ha lehtokorpea, jossa on runsaasti haapaa. <br> <br>Perustettu suojelualue täydentää hyvin jo aiemmin Halla-Sippolan tilalle perustettuja Pilkkakorvenmäen luonnonsuojelualuetta ja Metsäkoulun säästömetsää sekä lähistöllä sijaitsevia Haukkasuon ja Hangassuon soidensuojelualueita.<br> <br>Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.<br> <br>Lisätietoja:<br>Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 240, <a href="mailto:pekka.jokinen@ely-keskus.fi">pekka.jokinen@ely-keskus.fi</a><br>Ympäristöpäällikkö Sami Oksa, UPM, p. 040 560 34 74, sami.oksa(at)upm.com<br> <br>Tutustu METSO-ohjelmaan www.metsonpolku.fi <br> <br>UPM, Mediasuhteet <br>puh. 040 588 3284<br>ma-pe klo 9-16<br>media@upm.com<br> <br> <br>UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi <br> <br>Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi<br> <br> </p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
Valtio on ostanut Ärjänsaaren UPM:ltä suojelualueeksi2017-02-08T10:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Valtio-on-ostanut-Arjansaaren-UPMlta-suojelualueeksi-001-Wed-08-Feb-2017-12-03.aspxValtio on ostanut Ärjänsaaren UPM:ltä suojelualueeksi<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 8.2.2017 klo 12.00 EET) - UPM ja Kainuun ELY-keskus ovat tehneet maakaupan, jolla Kajaanissa sijaitseva Ärjänsaari siirtyi ympäristöministeriön hallintaan suojelutarkoituksiin. </p> <p class="hugin">Ärjänsaari on osa Suomen Natura 2000 -verkostoa ja valtakunnallista rantojensuojeluohjelmaa. Alue tunnetaan hiekkarannoista, dyyneistä ja korkeista rantatörmistä. Noin 270 hehtaarin suuruinen saari sijaitsee Oulujärvessä, noin 16 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta.  </p> <p class="hugin">"Ärjänsaari on monimuotoisen luontonsa ja kulttuurihistoriansa kannalta arvokas, ja se on myös vilkkaassa virkistyskäytössä erityisesti kesäaikaan", toteaa ylijohtaja <b class="hugin">Kari Pääkkönen</b> Kainuun ELY-keskuksesta. "UPM:n ilmoitus saaresta luopumisesta syksyllä 2016 käynnisti prosessin, jonka pohjalta saavutimme neuvottelutuloksen."</p> <p class="hugin">"Olemme usean vuoden ajan myyneet yhtiön metsäomaisuutta kaukana yhtiön tehtaista sijaitsevilta alueilta, kuten Kainuusta. Ärjänsaaren myynti on osa tätä kokonaisuutta. Olemme tyytyväisiä, että Ärjänsaari siirtyy nyt Kainuun ELY-keskuksen kanssa tehdyllä kaupalla valtion hallintaan", UPM:n metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b> toteaa. "Mielestämme tämä on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu. Metsätalouden harjoittaminen saarissa vaatii joko erityiskalustoa tai kunnon pakkastalvia. Ärjänsaaressa metsäteollisuuden toimintaa on myös rajoitettu eri suojelumääräyksillä."</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="400" src="https://hugin.info/165629/I/2076747/114623.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin">Ärjänsaari on geologisesti, muinaismuistojen, kulttuurihistorian sekä luonto-, maisema- ja virkistysarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokas harjusaari, joka kuuluu Suomen pisimpiin lukeutuvaan harjujaksoon. Saarelle ominaisia ovat monipuoliset tuuli- ja rantakerrostumat.  Harjumetsät ovat vallitseva luontotyyppi, mutta saarelta löytyy myös pienialaisia luonnonmetsiä, lehtoja ja puustoisia soita. Ärjänsaarella on luonnontilaisia hiekkarantoja sekä puuttomia tai luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä. Sisempää löytyy metsittyneitä dyynikumpareita. Kirkkosäikällä, saaren itäkärjessä, on lintujen suojelualue. Ärjänsaari rajautuu Rokuan geopuistoon, joka liitettiin osaksi Unescon maailmanlaajuista Geopark-verkostoa vuonna 2015.</p> <p class="hugin">Luontoarvojen lisäksi Ärjänsaarella on huomattava merkitys seudun kulttuurihistoriassa. Saari on ollut muun muassa saamelaisten riittipaikka, ja järvirosvojen tiedetään piilotelleen siellä. Saarella on sijainnut myös Kajaani Oy:n työntekijöiden käytössä ollut lomakylä.</p> <p class="hugin">"Historiansa puolesta Ärjänsaari merkitsee lukuisille kajaanilaisille kesäparatiisia. Olen ilahtunut siitä, että saaren tulevaisuus luonnonsuojelualueena on nyt turvattu ja samalla sen virkistyskäyttö voi jatkua", maatalous- ja ympäristöministeri <b class="hugin">Kimmo Tiilikainen</b> sanoo.</p> <p class="hugin">Ärjänsaari pysyy avoimena veneilijöille ja retkeilijöille omistajavaihdoksen jälkeenkin. Saaren hallinta tulee siirtymään Metsähallituksen luontopalveluille, ja valtioneuvoston asetuksella siitä perustetaan aikanaan luonnonsuojelualue. Saaressa sijaitsevan vanhan lomakylän rakennusten kohtalo ratkaistaan myöhemmin alueen hoidon ja käytön suunnittelun yhteydessä.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="400" src="https://hugin.info/165629/I/2076747/114624.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja:</b></p> <p class="hugin">Ylijohtaja Kari Pääkkönen, Kainuun ELY-keskus, p. 040 575 2391, <a class="hugin" href="mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi" target="_blank">etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi</a><br class="hugin">Ylitarkastaja, Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 240, etunimi.sukunimi@ym.fi<br class="hugin">Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM, p. 040 56 74 155, etunimi.sukunimi@upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a><b class="hugin"> | </b><a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a><b class="hugin"> | </b><a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>      </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon2017-01-19T09:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-BioVerno-ja-GrowDex®-valittiin-pohjoismaisen-biotalouden-25-malliesimerkin-j-001-Sat-21-Jan-2017-11-36.aspxUPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon<p class="hugin">(UPM, 19.1.2017 klo 11.00 EET) - Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu <i class="hugin">Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change</i> -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.  </p> <p class="hugin" style="clear:both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 4" src="https://hugin.info/165629/I/2072251/113965.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">"Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä. Haluamme jatkuvasti kehittää ja vahvistaa johtoasemaamme. Siksi tarvitsemme uusia ideoita ja meidän on jaettava keskenämme tietoja ja parhaita käytäntöjä", sanoo pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja <b class="hugin">Hörður G. Kristinsson</b>.</p> <p class="hugin">"Luetteloon valitut 25 malliesimerkkiä osoittavat biotalouden monimuotoisuuden pohjoismaissa. UPM on ainoa yhtiö, jolla on luettelossa kaksi tuotetta, molemmat ns. korvaavien tuotteiden luokassa. Kyseinen luokka sisältää esimerkkejä tuotteista, joissa biopohjaiset materiaalit ovat korvanneet fossiiliset materiaalit", Hörður G. Kristinsson jatkaa.</p> <p class="hugin">"Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM:n Biofore-strategian ytimessä", sanoo UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b>. "Se, että saimme tähän arvostettuun luetteloon kaksi innovaatiota, on hieno tunnustus meille ja strategiallemme", Sami Lundgren jatkaa. </p> <p class="hugin">Molemmat tuotteet ovat innovatiivisia ja edistävät kestävää kehitystä ja lisäksi niillä on myös hyvä kasvupotentiaali. </p> <p class="hugin">Kestävän kehityksen mukaisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti. Puupohjainen UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla. Tämä vastaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vuositasolla 250 000 tonnilla eli noin 80 000 auton päästöjä. </p> <p class="hugin" style="clear:both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 5" src="https://hugin.info/165629/I/2072251/113966.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">GrowDex® soveltuu erilaiseen solukasvatukseen ja erityisesti 3D-solukasvatukseen. 3D-soluviljelmiä voidaan käyttää korvaamaan eläinkokeita, ja niiden avulla voidaan kehittää solupohjaisia lääkkeitä, kokeita ja malleja vakavien sairauksien entistä tehokkaampaan hoitoon. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja:</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Sari Mannonen, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345<br class="hugin">Pia Nilsson, päällikkö, liiketoiminnan kehitys, UPM Biokemikaalit, puh. 040 558 7829<br class="hugin">tai lue lisää englanninkieliseltä verkkosivustolta: <a class="hugin" href="http://www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/" target="_blank">http://www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM:ää:</u> <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Pohjoismainen biotalouspaneeli</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Pohjoismainen biotalouspaneeli on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisista biotaloutta edistävistä päähankkeista. Paneeli on yhteistyöministerien perustama pohjoismaisen biotalouden virallinen politiikka- ja strategiafoorumi. Sen päätehtävänä on laatia ehdotuksia yhteispohjoismaiseksi biotalousstrategiaksi, jossa kuvataan kestävien pohjoismaisten biotalouksien edistämismahdollisuuksia ja -toimia. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta 2016-11-10T08:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-ja-Yara-kehittavat-yhteistyossa-kierratyslannoitetta--001-Thu-10-Nov-2016-10-03.aspxUPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta <p class="hugin">(UPM, Helsinki, 10.11.2016 klo 10.00 EET) - Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Ravinteidenkierrätysohjelma (Raki2) on myöntänyt rahoituksen UPM:n ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy:n yhteishankkeelle, jolla edistetään ravinteiden kierrätystä. Rahoitus on myönnetty vuosille 2017 - 2018.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="256" id="Picture 1" src="https://hugin.info/165629/I/2055934/111636.jpg" width="453" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla tutkitaan kenttäkokeissa kierrätyslannoitteiden tehokkuutta ja täydentämistä kivennäislannoitteilla.</i></p> <p class="hugin">"UPM:n ja Yara Suomen hanke on konkreettinen lannoitevalmisteiden kehittämis- ja kokeiluhanke, jolla on selvät tavoitteet", ylitarkastaja <b class="hugin">Anni Karhunen</b> Ympäristöministeriöstä kertoo. <br class="hugin">"Erityisesti minua ilahduttaa, että nyt saimme ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden sivuvirtojen ravinteiden hyötykäytön kunnolla työn alle. Rahoitettavissa Raki-hankkeissa on tälläkin kerralla mukana useita yrityksiä, joten varmasti hankkeen myötä syntyy myös uutta liiketoimintaa", Anni Karhunen jatkaa. </p> <p class="hugin">"UPM:n ja Yaran yhteishanke keskittyy sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen ja poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä", UPM:n strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja <b class="hugin">Esa Laurinsilta </b>kertoo.</p> <p class="hugin">"Kehitämme yhdessä UPM:n R&D-tiimin kanssa ravinneratkaisua, jossa kierrätys- ja kivennäisravinteiden suhde on oikea", Yara Suomen kaupallinen johtaja <b class="hugin">Timo Räsänen </b>kertoo. Työtä tehdään UPM:n tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa ja Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä. "Kierrätyslannoitteet eivät sellaisenaan sisällä ravinteita oikeassa suhteessa kasvien tarpeisiin nähden ja siksi niitä täytyy täydentää kasveille helposti käytettävissä olevilla kivennäislannoitteilla. Näin varmistetaan, että ravinteet siirtyvät kasveihin kasvukauden aikana eivätkä jää pellolle ja huuhtoudu sieltä vesistöihin", Timo Räsänen jatkaa. </p> <p class="hugin">"Yhtiöiden yhteinen tavoite on kehittää teollisen mittakaavan tehokas ravinneratkaisu, jossa kierrätyslannoite on osaltaan tuottamassa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti mahdollisimman pienillä ympäristöpäästöillä. Yhteishanke on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, resurssitehokkuudesta ja teollisesta yhteistyöstä", <b class="hugin">Laurinsilta</b> ja<b class="hugin"> Räsänen</b> summaavat. </p> <p class="hugin">Suomen hallitusohjelman tavoitteena on nostaa ruoantuotannon kannattavuutta tinkimättä ympäristönsuojelusta ja samalla tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Raki-ohjelman toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen <i class="hugin">Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon</i> -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi.<br class="hugin"><br class="hugin">Lietteen uusien hyötykäyttömenetelmien kehitys on osa UPM R&D:n sivuvirtojen tutkimusohjelmaa. Tuloksia hyödynnetään myös UPM:n Kaatopaikkajätteen nollataso -hankkeessa. Lue lisää <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/lietteiden-hyotykayttoarvoa-kohennetaan-polttoarvoa-parantamalla-ja-uusia-kayttokohteita-kartoittamalla/" target="_blank">upmbiofore.fi.</a></p> <p class="hugin">Lisätietoja RAKI2-hankkeesta <a class="hugin" href="http://www.ym.fi/download/noname/%7b62A10120-CF49-4028-99DE-B6BFC346F6E4%7d/117249" target="_blank">Ympäristöministeriön verkkosivuilla</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat:</b><br class="hugin">Esa Laurinsilta, johtaja, UPM, strategiset kumppanuudet, puh. 040 821 0350<br class="hugin">Timo Räsänen, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050 337 4514</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Yara</b><br class="hugin">Yaran osaaminen, tuotteet ja ratkaisut parantavat viljelijöiden, jälleenmyyjien ja teollisuuden tuottavuutta vastuullisesti. Ne turvaavat ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä maailmassa ja auttavat vastaamaan ympäristöön liittyviin haasteisiin. </p> <p class="hugin">Lannoitteemme ja viljelyosaamisemme auttavat kasvattamaan laadukkaita satoja ja vähentävät viljelyn ympäristövaikutuksia. Ympäristöratkaisumme parantavat ilmanlaatua sekä vähentävät teollisuuden ja liikenteen päästöjä. Teollisuustuotteitamme käytetään raaka-aineina useilla eri aloilla.  Yara on maailmanlaajuinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1905 vastaamaan kasvavaan ruoantarpeeseen. Yaralla on lähes 13 000 työntekijää ja myyntiä yli 150 maassa. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta ja työllistämme 900 henkilöä. Yrityskulttuurimme edistää turvallisuutta. <a class="hugin" href="http://www.yara.fi" target="_blank">www.yara.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f

​Vastuullisuustyön avainlukuja

Tapaturmataajuus edellisvuodesta


- 11 %

Tuotantojätteen uudelleenkäyttö/kierrätys


yli 90 %

Sertifioidun puun ja kuidun osuus


84 %

Ympäristömerkittyjen tuotteiden myynti


77 %

Dow Jones Sustainability Index 2016-2017


Alansa paras Euroopassa

LEHDISTÖTIEDOTE
TAMMIKUU 19 2016

UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.

LEHDISTÖTIEDOTE
JOULUKUU 5 2016

UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi

UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP:n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa.


Biofore Share and Care

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme osaamista ja voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joista välitämme.

'