Jokaisella valinnalla on merkitystä

UPM edistää vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassaan että koko arvoketjun osalta, ja pyrimme aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Uskomme, että jokaisella valinnalla on merkitystä.

​​​​​Vastuullisuus on arvoja, sitoutumista ja ennen kaikkea tekoja 

​UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme kiteyttäneet tämän yhteen sanaan: Biofore. Se tarkoittaa kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolista käyttöä​innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla.

Osoitamme joka päivä, että innovatiivinen ja vastuullinen liiketoiminta voi olla tehokasta ja kannattavaa sekä edistää sidosryhmiemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Vastuullisuustyön tunnuslukuja

UPM:n interaktiivinen analyysityökalu tarjoaa laajan valikoiman ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta kuvaavia tunnuslukuja.

Tuotevastuu

UPM:n tuotteet on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuotevastuulle.

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.

 Vastuullisuusuutisia

 

 

UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon2017-01-19T09:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-BioVerno-ja-GrowDex®-valittiin-pohjoismaisen-biotalouden-25-malliesimerkin-j-001-Sat-21-Jan-2017-11-36.aspxUPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon<p class="hugin">(UPM, 19.1.2017 klo 11.00 EET) - Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu <i class="hugin">Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change</i> -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.  </p> <p class="hugin" style="clear:both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 4" src="https://hugin.info/165629/I/2072251/113965.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">"Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä. Haluamme jatkuvasti kehittää ja vahvistaa johtoasemaamme. Siksi tarvitsemme uusia ideoita ja meidän on jaettava keskenämme tietoja ja parhaita käytäntöjä", sanoo pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja <b class="hugin">Hörður G. Kristinsson</b>.</p> <p class="hugin">"Luetteloon valitut 25 malliesimerkkiä osoittavat biotalouden monimuotoisuuden pohjoismaissa. UPM on ainoa yhtiö, jolla on luettelossa kaksi tuotetta, molemmat ns. korvaavien tuotteiden luokassa. Kyseinen luokka sisältää esimerkkejä tuotteista, joissa biopohjaiset materiaalit ovat korvanneet fossiiliset materiaalit", Hörður G. Kristinsson jatkaa.</p> <p class="hugin">"Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM:n Biofore-strategian ytimessä", sanoo UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b>. "Se, että saimme tähän arvostettuun luetteloon kaksi innovaatiota, on hieno tunnustus meille ja strategiallemme", Sami Lundgren jatkaa. </p> <p class="hugin">Molemmat tuotteet ovat innovatiivisia ja edistävät kestävää kehitystä ja lisäksi niillä on myös hyvä kasvupotentiaali. </p> <p class="hugin">Kestävän kehityksen mukaisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti. Puupohjainen UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla. Tämä vastaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vuositasolla 250 000 tonnilla eli noin 80 000 auton päästöjä. </p> <p class="hugin" style="clear:both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 5" src="https://hugin.info/165629/I/2072251/113966.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">GrowDex® soveltuu erilaiseen solukasvatukseen ja erityisesti 3D-solukasvatukseen. 3D-soluviljelmiä voidaan käyttää korvaamaan eläinkokeita, ja niiden avulla voidaan kehittää solupohjaisia lääkkeitä, kokeita ja malleja vakavien sairauksien entistä tehokkaampaan hoitoon. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja:</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Sari Mannonen, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345<br class="hugin">Pia Nilsson, päällikkö, liiketoiminnan kehitys, UPM Biokemikaalit, puh. 040 558 7829<br class="hugin">tai lue lisää englanninkieliseltä verkkosivustolta: <a class="hugin" href="http://www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/" target="_blank">http://www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM:ää:</u> <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Pohjoismainen biotalouspaneeli</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Pohjoismainen biotalouspaneeli on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisista biotaloutta edistävistä päähankkeista. Paneeli on yhteistyöministerien perustama pohjoismaisen biotalouden virallinen politiikka- ja strategiafoorumi. Sen päätehtävänä on laatia ehdotuksia yhteispohjoismaiseksi biotalousstrategiaksi, jossa kuvataan kestävien pohjoismaisten biotalouksien edistämismahdollisuuksia ja -toimia. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta 2016-11-10T08:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-ja-Yara-kehittavat-yhteistyossa-kierratyslannoitetta--001-Thu-10-Nov-2016-10-03.aspxUPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta <p class="hugin">(UPM, Helsinki, 10.11.2016 klo 10.00 EET) - Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Ravinteidenkierrätysohjelma (Raki2) on myöntänyt rahoituksen UPM:n ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy:n yhteishankkeelle, jolla edistetään ravinteiden kierrätystä. Rahoitus on myönnetty vuosille 2017 - 2018.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="256" id="Picture 1" src="https://hugin.info/165629/I/2055934/111636.jpg" width="453" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla tutkitaan kenttäkokeissa kierrätyslannoitteiden tehokkuutta ja täydentämistä kivennäislannoitteilla.</i></p> <p class="hugin">"UPM:n ja Yara Suomen hanke on konkreettinen lannoitevalmisteiden kehittämis- ja kokeiluhanke, jolla on selvät tavoitteet", ylitarkastaja <b class="hugin">Anni Karhunen</b> Ympäristöministeriöstä kertoo. <br class="hugin">"Erityisesti minua ilahduttaa, että nyt saimme ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden sivuvirtojen ravinteiden hyötykäytön kunnolla työn alle. Rahoitettavissa Raki-hankkeissa on tälläkin kerralla mukana useita yrityksiä, joten varmasti hankkeen myötä syntyy myös uutta liiketoimintaa", Anni Karhunen jatkaa. </p> <p class="hugin">"UPM:n ja Yaran yhteishanke keskittyy sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen ja poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä", UPM:n strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja <b class="hugin">Esa Laurinsilta </b>kertoo.</p> <p class="hugin">"Kehitämme yhdessä UPM:n R&D-tiimin kanssa ravinneratkaisua, jossa kierrätys- ja kivennäisravinteiden suhde on oikea", Yara Suomen kaupallinen johtaja <b class="hugin">Timo Räsänen </b>kertoo. Työtä tehdään UPM:n tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa ja Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä. "Kierrätyslannoitteet eivät sellaisenaan sisällä ravinteita oikeassa suhteessa kasvien tarpeisiin nähden ja siksi niitä täytyy täydentää kasveille helposti käytettävissä olevilla kivennäislannoitteilla. Näin varmistetaan, että ravinteet siirtyvät kasveihin kasvukauden aikana eivätkä jää pellolle ja huuhtoudu sieltä vesistöihin", Timo Räsänen jatkaa. </p> <p class="hugin">"Yhtiöiden yhteinen tavoite on kehittää teollisen mittakaavan tehokas ravinneratkaisu, jossa kierrätyslannoite on osaltaan tuottamassa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti mahdollisimman pienillä ympäristöpäästöillä. Yhteishanke on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, resurssitehokkuudesta ja teollisesta yhteistyöstä", <b class="hugin">Laurinsilta</b> ja<b class="hugin"> Räsänen</b> summaavat. </p> <p class="hugin">Suomen hallitusohjelman tavoitteena on nostaa ruoantuotannon kannattavuutta tinkimättä ympäristönsuojelusta ja samalla tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Raki-ohjelman toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen <i class="hugin">Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon</i> -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi.<br class="hugin"><br class="hugin">Lietteen uusien hyötykäyttömenetelmien kehitys on osa UPM R&D:n sivuvirtojen tutkimusohjelmaa. Tuloksia hyödynnetään myös UPM:n Kaatopaikkajätteen nollataso -hankkeessa. Lue lisää <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/lietteiden-hyotykayttoarvoa-kohennetaan-polttoarvoa-parantamalla-ja-uusia-kayttokohteita-kartoittamalla/" target="_blank">upmbiofore.fi.</a></p> <p class="hugin">Lisätietoja RAKI2-hankkeesta <a class="hugin" href="http://www.ym.fi/download/noname/%7b62A10120-CF49-4028-99DE-B6BFC346F6E4%7d/117249" target="_blank">Ympäristöministeriön verkkosivuilla</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat:</b><br class="hugin">Esa Laurinsilta, johtaja, UPM, strategiset kumppanuudet, puh. 040 821 0350<br class="hugin">Timo Räsänen, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050 337 4514</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Yara</b><br class="hugin">Yaran osaaminen, tuotteet ja ratkaisut parantavat viljelijöiden, jälleenmyyjien ja teollisuuden tuottavuutta vastuullisesti. Ne turvaavat ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä maailmassa ja auttavat vastaamaan ympäristöön liittyviin haasteisiin. </p> <p class="hugin">Lannoitteemme ja viljelyosaamisemme auttavat kasvattamaan laadukkaita satoja ja vähentävät viljelyn ympäristövaikutuksia. Ympäristöratkaisumme parantavat ilmanlaatua sekä vähentävät teollisuuden ja liikenteen päästöjä. Teollisuustuotteitamme käytetään raaka-aineina useilla eri aloilla.  Yara on maailmanlaajuinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1905 vastaamaan kasvavaan ruoantarpeeseen. Yaralla on lähes 13 000 työntekijää ja myyntiä yli 150 maassa. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta ja työllistämme 900 henkilöä. Yrityskulttuurimme edistää turvallisuutta. <a class="hugin" href="http://www.yara.fi" target="_blank">www.yara.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM palkittiin jälleen ilmastotoimistaan 2016-10-25T11:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-palkittiin-jalleen-ilmastotoimistaan---001-Tue-25-Oct-2016-14-00.aspxUPM palkittiin jälleen ilmastotoimistaan <p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.10.2016 klo 14.00 EET) - UPM on mukana CDP:n Ilmasto A-listalla. Tämä on jo kahdeksas kerta peräkkäin, kun UPM on mukana indeksissä ilmastotoimiensa ja läpinäkyvän ilmastoraportointinsa ansiosta.<br class="hugin">UPM:n Biofore-strategia vastaa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin monin tavoin kuten edistämällä kestävää metsätaloutta ja resurssitehokasta tuotantoa sekä valmistamalla uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvia kierrätettäviä tuotteita. </p> <p class="hugin">"Tekojen lisäksi raportoinnin laadulla ja läpinäkyvyydellä on merkitystä. Sitä kautta mm. sijoittajat ja muut meille tärkeät sidosryhmät arvioivat valmiuttamme vastata globaaleihin ilmastohaasteisiin ja  markkinaolosuhteiden muutoksiin sekä niitä koskeviin säädöksiin", UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b> kertoo.</p> <p class="hugin">"UPM on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja seuraa säännöllisesti ilmastoon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Varmennetulla raportoinnilla todennetaan tietojen luotettavuutta", Sami Lundgren jatkaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Konkreettisilla toimenpiteillä ja 2030-ilmastotavoitteilla kohti parempaa ilmastosuorituskykyä  </b></p> <p class="hugin">UPM uudisti 2030-vastuullisuustavoitteensa viime vuonna. Pitkän aikavälin tavoitteen asetantaa on ohjannut yhtiön Biofore-strategian lisäksi myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). Ilmaston osalta UPM:n tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja ostosähkön fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä happamoittavien savukaasupäästöjen määrää 20 prosenttia. Lisäksi UPM on asettanut jatkuvaksi tavoitteeksi kasvihuonepäästöjä vähentävän liiketoiminnan hyötyjen maksimoinnin.</p> <p class="hugin">"Menemme näitä tavoitteita kohti määrätietoisesti monin eri tavoin", Sami Lundgren jatkaa.</p> <p class="hugin">"Esimerkkejä löytyy mm. UPM Shottonin paperitehtaalta Isosta-Britanniasta, jossa UPM on investoinut lauhdeturbiinivoimalaan. Laitos pystyy hyödyntämään ylijäämähöyryn uusiutuvan energian tuotannossa. Viroon, Otepään vaneritehtaalle on tänä vuonna valmistunut uusi biomassavoimalaitos, joka korvaa vanhemman, osittain öljyä käyttäneen voimalan", Sami Lundgren listaa.</p> <p class="hugin">"Onnittelemme kaikkia 193 yritystä, jotka ylsivät A-listalle ja näin johtavat muutosta kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Listatuilla yrityksillä on merkittävä rooli globaalin talouden viemisessä kohti uusia ilmastotavoitteita, ja ne näyttävät tietä muille tarttumalla rohkeasti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin", CDP:n pääjohtaja <b class="hugin">Paul Simpson</b> sanoo. </p> <p class="hugin">Lue lisää UPM:n ilmastostrategiasta ja mm. UPM:n puupohjaisen uusiutuvan dieselin, UPM BioVernon roolista YK:n kestävän kehityksen tavoitteen SDG 13 (Ilmastotekoja) edistäjänä <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/teoilla-ja-lapinakyvalla-raportoinnilla-cdpn-ilmastolistan-a-luokkaan/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>.</p> <p class="hugin">CDP:n Ilmasto A-lista sekä kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteet ovat nähtävillä CDP:n verkkosivuilla <a class="hugin" href="https://www.cdp.net/en" target="_blank">https://www.cdp.net/en</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:<br class="hugin"></b>Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin2016-09-08T06:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-teollisuuden-johtava-yritys-Dow-Jonesin-eurooppalaisessa-kestavan-kehityksen-001-Thu-08-Sep-2016-09-03.aspxUPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 8.9.2016 klo 09.00 EET ) - UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2016-2017 jo viidettä kertaa peräkkäin. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="102" src="https://hugin.info/165629/I/2040679/109049.jpg" width="297" /></p> <p class="hugin">"Uskomme, että asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaamme, jolla hallitaan riskejä ja luodaan liiketoimintamahdollisuuksia. Innovaatiot, kuten kevyemmät painopaperilaadut, uusiutuva diesel sekä lääketieteen loppukäyttöihin soveltuvat biokemikaalit hyödyttävät sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa, ja lisäävät yhtiön arvoa. Listauksemme Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä osoittaa, että olemme onnistuneet  yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja että asia on noteerattu myös laajemmin," sanoo UPM:n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>.</p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">media@upm.com</p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi</p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a><b class="hugin"> | </b><a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f

​Vastuullisuustyön avainlukuja

Tapaturmataajuus edellisvuodesta


- 11 %

Tuotantojätteen uudelleenkäyttö/kierrätys


yli 90 %

Sertifioidun puun ja kuidun osuus


84 %

Ympäristömerkittyjen tuotteiden myynti


77 %

Dow Jones Sustainability Index 2016-2017


Alansa paras Euroopassa

LEHDISTÖTIEDOTE
TAMMIKUU 19 2016

UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon

Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.

LEHDISTÖTIEDOTE
JOULUKUU 5 2016

UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi

UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP:n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa.


Biofore Share and Care

UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Jaamme osaamista ja voimavarojamme sellaisten asioiden puolesta, joista välitämme.

'