Jokaisella valinnalla on merkitystä

UPM edistää vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassaan että koko arvoketjun osalta, ja pyrimme aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Uskomme, että jokaisella valinnalla on merkitystä.

​​​​​Vastuullisuus on arvoja, sitoutumista ja ennen kaikkea tekoja 

​UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme kiteyttäneet tämän yhteen sanaan: Biofore. Se tarkoittaa kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolista käyttöä​innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla.

Osoitamme joka päivä, että innovatiivinen ja vastuullinen liiketoiminta voi olla tehokasta ja kannattavaa sekä edistää sidosryhmiemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

​Vastuullisuustyön avainlukuja

Kasvihuonekaasupäästöt


- 6 %

Tuotantojätteen uudelleenkäyttö/kierrätys


89 %

Sertifioidun puun ja kuidun osuus


85 %

TRIF


- 12 %

Dow Jones Sustainability Index 2017-2018


Alansa paras maailmassa

UPM - Arvoa vastuullisuudesta

Yritysvastuun ydintä on, että päätökset ovat tasapainossa vastuullisuuden kolmen osa-alueen: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö osalta sanoo UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela.

Vastuullisuustyön tunnuslukuja

UPM:n interaktiivinen analyysityökalu tarjoaa laajan valikoiman ympäristösuorituskykyä ja sosiaalista vastuuta kuvaavia tunnuslukuja.

Tuotevastuu

UPM:n tuotteet on valmistettu uusiutuvista, kierrätettävistä ja biohajoavista materiaaleista, mikä luo vankan pohjan tuotevastuulle.

Certificate Finder

Ympäristö- ja vastuullisuusasioihin liittyvät sertifikaatit ja lausunnot löydät Certificate Finder -työkalun avulla.
UPMBIOFORE.FI
Heinäkuu 6, 2018

Tehdas luo ympärilleen elinvoimaa

Tehtaamme näkyvät paikallisessa maisemassa ja tuovat alueelle ja moneen perheeseen taloudellista hyvinvointia. Olemme monesti suurimpia työllistäjiä ja verotulojen tuojia paikkakunnilla, joissa toimimme. Siksi haluamme kertoa vaikutuksistamme ympäröivään yhteiskuntaan entistä tarkemmin.


Kiertotalous UPM:ssä

UPM:ssä kiertotaloutta on edistetty jo vuosien ajan. Tavoitteenamme on ollut materiaalien ja tuotteiden jatkuva kierrätys sekä lisäarvon tuottaminen älykkäillä ratkaisuilla.

 Vastuullisuusuutisia

 

 

Yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvässä roolissa UPM:n EMAS-raportoinnissa2018-07-06T10:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Yhteiskunnalliset-vaikutukset-nakyvassa-roolissa-UPMn-EMAS-raportoinnissa-001-Fri-06-Jul-2018-10-03.aspxYhteiskunnalliset vaikutukset näkyvässä roolissa UPM:n EMAS-raportoinnissa<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 06.07.2018 klo 10.00 EET) - UPM on tänään julkaissut sellu- ja paperitehtaidensa EMAS-selonteot (EU Eco-Management and Audit Scheme) laajempana kuin koskaan aikaisemmin. Yhtiö on jo vuosien ajan raportoinut ympäristövaikutuksistaan Euroopan yksiköissä, Kiinassa ja Uruguayssa, mutta nyt selonteot avaavat kattavasti myös yhtiön paikallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.</p> <p class="hugin">UPM:n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja <b class="hugin">Gabriele Wende</b> sanoo, että ympäristöasioiden ohella ihmisiä kiinnostaa yrityksien yhteiskunnalliset vaikutukset. "Tehdas on joka päivä läsnä ihmisten arjessa, joten ei ole yhdentekevää mitä siellä tapahtuu. Siksi haluammekin tarjota varmennettua, konkreettista tietoa esimerkiksi tarjoamistamme työpaikoista, verotuloista ja ostovoiman kasvusta sekä yhteistyöstä paikallisten toimijoiden kanssa. Ja tieto pitää olla saatavilla helposti", Wende perustelee.</p> <p class="hugin">"UPM:n uusi tapa raportoida yhteiskunnallisia asioita ympäristövaikutusten ohella kertoo yhtiön vahvasta sitoutumisesta läpinäkyvyyteen, mikä on myös EMAS-organisaatioiden tavoite", sanoo <b class="hugin">Kestutis Sadauskas</b>, Director for the Green Economy, the European Commission's Directorate General for the Environment. "Kaikki selonteoissa annetut tiedot ovat riippumattoman asiantuntijan varmentamia. Selonteot tarjoavat paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille luotettavaa tietoa siitä, miten yhtiö edistää kestävää kehitystä. Kannustamme muitakin yrityksiä kehittämään raportointiaan tähän suuntaan", Sadauskas sanoo. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Matemaattinen malli kulutusvaikutuksista</b></p> <p class="hugin">Laajennetun EMAS-raportoinnin kehittämisessä hyödynnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioitiin yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.<br class="hugin">Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtaja <b class="hugin">Jyrki Ali-Yrkkö</b> sanoo, että laskelmia voidaan tehdä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.<br class="hugin">"Malli perustuu Tilastokeskuksen panos-tuotos-tilastoihin. Ne kertovat, miten eri toimialoilla toimivat yritykset hankkivat toisiltaan tuotteita ja palveluja", Ali-Yrkkö kertoo.</p> <p class="hugin">Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kuuluvat oleellisesti mm. yritystoiminnasta syntyneet paikalliset verotulot sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden, kuten oppilaitosten kanssa. Näistä ja monista muista yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista voit lukea lisää:</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/upm-fi/tehdas-luo-ymparilleen-elinvoimaa/" target="_blank">www.upmbiofore.fi </a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http://www.upm.fi/vastuullisuus/perusperiaatteet/raportointi/emas-raportit/pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi > Vastuullisuus</a></p> <p class="hugin">Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön ympäristöselonteko on hyväksytty.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040-5800 910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | upmbiofore.fi #UPM #biofore</p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM mukaan Together for Sustainability -hankkeeseen - tavoitteena vahvistaa hankintaketjujen vastuullisuutta 2018-07-05T10:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-mukaan-Together-for-Sustainability--hankkeeseen---tavoitteena-vahvistaa-hank-001-Thu-05-Jul-2018-10-03.aspxUPM mukaan Together for Sustainability -hankkeeseen - tavoitteena vahvistaa hankintaketjujen vastuullisuutta <p class="hugin">(UPM, Helsinki, 05.07.2018 klo 10.00 EET) - UPM on liittynyt kemianteollisuuden Together for Sustainability -hankkeeseen (TfS). Hankkeessa mukana olevat jäsenyritykset edistävät ja kehittävät kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan ja jakavat kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja, kuten itsenäisten asiantuntijoiden tekemiä audiointiraportteja ja kestävän kehityksen arviointeja.</p> <p class="hugin">"UPM:n perinteisillä liiketoiminnoilla on vahva linkki kemianteollisuuden toimitusketjuihin, ei ainoastaan raaka-aineiden, vaan myös laitteiden ja palveluiden osalta", UPM:n hankinnasta vastaava <b class="hugin">Ilkka Nurmi </b>kertoo. "Vaikka emme olekaan kemikaaliyhtiö, liiketoimintaportfoliomme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Biopolttoaineet ja biokemikaalit ovat yhtiömme kasvavia liiketoimintoja ja niiden kautta tulemme yhä lähemmäs kemian maailmaa", hän jatkaa.   </p> <p class="hugin">TfS on standardoinut tavan arvioida ja kehittää toimittajien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Arviointi kattaa kriittisiä alueita, kuten toiminnan ympäristövaikutukset, työterveyden ja -turvallisuuden, työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet yleisesti, sekä yrityksen johtamisen ja hallinnoinnin. Arvioinnit ja auditoinnit hyödyttävät sekä jäseniä että toimittajia, jotka käyvät arviointiprosessin läpi vain kerran ja välttävät näin eri asiakkaiden tekemät arvioinnit, jotka ovat usein sisällöltään samankaltaisia. <br class="hugin">"Toivotamme UPM:n tervetulleeksi TfS:n jäseneksi ja odotamme yhteistyöltä paljon. Onhan meillä on yhteinen visio, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä toimitusketjuissa", sanoo TfS:n puheenjohtaja ja Evonik Industriesin hankintajohtaja <b class="hugin">Rüdiger Eberhard</b>.  </p> <p class="hugin">"Vastuullinen hankinta on ollut jo vuosia korkealla UPM:n asialistalla ja olemme tehneet paljon työtä varmistaaksemme, että hankintaketjumme toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Globaalit hankintaketjut ovat kuitenkin niin monimutkaisia, että on välttämätöntä tehdä yhteistyötä, jotta kaikilla olisi laajemmin tietoa toimittajien suoriutumisesta vastuullisuusasioissa. Tämän tiedon avulla pystymme kehittämään hankintaketjujamme oikeaan suuntaan. Tästähän TfS-yhteistyössä on kyse", Nurmi kertoo. "Odotamme paljon yhteistyöltä muiden TfS-jäsenien kanssa. Pääsemme yhdessä kehittämään TfS:n toimintaa sekä edistämään globaalien hankintaketjujen kehittymistä entistä kestävämpään suuntaan", Ilkka Nurmi päättää. </p> <p class="hugin">Lisää TfS-aloitteesta (EN): <a class="hugin" href="https://tfs-initiative.com/" target="_blank">https://tfs-initiative.com/</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Hankintajohtaja Ilkka Nurmi, UPM, puh. 040-5800 910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | upmbiofore.fi #UPM #biofore</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Together for Sustainability (TfS) </b><br class="hugin">TfS AISBL on kemianteollisuuden yhteinen hanke edistää hankintaketjujen kestävää kehitystä. Se perustettiin vuonna 2011 kehittämään ja toteuttamaan globaalia ohjelmaa, jolla arvioidaan, auditoidaan ja kehitetään kemianteollisuuden hankintaketjuja. Aloitteessa on tällä hetkellä mukana maailmanlaajuisesti 20 jäsenyritystä ja sen tavoitteena on kasvaa globaalisti. TfS on Ceficin yhteistyökumppani. Sen tavoitteena on hyödyttää sekä sen jäsenyrityksiä että heidän toimittajiaan. Näin toimimalla ympäristöön sekä ympäröivään yhteiskuntaan liittyvät olosuhteet kehittyvät jatkuvasti kaikkien oleellisten sidosryhmien hyväksi, mukaan lukien työntekijät, naapurusto, paikallisyhteisöt ja yhteiskunta kokonaisuudessaan. TfS:n prosessit kattavat arviointeja ja auditointiprosesseja. Sen jäsenet voivat itsenäisesti soveltaa näitä prosesseja vastuullisen hankinnan toiminnoissaan. <a class="hugin" href="http://www.tfs-initiative.com" target="_blank">http://www.tfs-initiative.com</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
UPM:lle RobecoSAMin Industry Mover -maininta2018-02-01T11:30:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPMlle-RobecoSAMin-Industry-Mover--maininta-001-Thu-01-Feb-2018-13-33.aspxUPM:lle RobecoSAMin Industry Mover -maininta<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 1.2.2018 klo 13.30 EET) - UPM on listattu RobecoSAM:n kestävän kehityksen 2018 vuosikirjaan Gold Class ja Industry Mover -maininnoilla. Yritys, joka on kehittänyt eniten kestävän kehityksen toimintaansa vuoden aikana saa Industry Mover -maininnan. RobecoSAM palkitsee vuosittain yrityksiä niiden merkittävästä työstä kestävän kehityksen edistämiseksi. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="150" id="Picture 2" src="https://hugin.info/165629/I/2165391/125675.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Aris Prepoudis</b>, toimitusjohtaja, RobecoSAM: "Onnittelen UPM:ää sydämellisesti Gold Class ja Industry Mover -maininnoista Kestävän kehityksen 2018-vuosikirjassamme. Vuosikirjaan listattavat yritykset ovat oman teollisuudenalansa johtavia toimijoita ja edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita siten, että saavutamme ne vuoteen 2030 mennessä."</p> <p class="hugin">"Olemme samaan aikaan sekä ylpeitä että nöyriä saamastamme huomionosoituksesta", UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b> sanoo hymyillen. </p> <p class="hugin">"Olemme ylpeitä positiivisesta kehityksestä vastuullisuuden eri osa-alueilla, ja olemme luonnollisesti iloisia siitä, että nämä toimet ovat nostaneet meidät kultaluokkaan ja erityisesti teollisuuden parhaiten edistyneeksi", Sami jatkaa. </p> <p class="hugin">"Aiming higher" -kulttuurimme ja toiminta-ajatuksemme luoda arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin kannustavat meitä yhä parempiin suorituksiin", Sami sanoo.</p> <p class="hugin">YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat meitä kaikessa toiminnassamme. UPM on ollut vuodesta 2016 lähtien YK:n Global Compact LEAD:n jäsen. LEAD on YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. </p> <p class="hugin">"Meillä on mahdollisuus keskustella ja jakaa parhaita käytäntöjä verkostossa, jossa on mukana joukko kestävän kehityksen johtavia yrityksiä eri maantieteellisiltä alueilta ja teollisuudenaloilta", Sami päättää.</p> <p class="hugin">Sustainability Yearbook palkitsee yrityksiä niiden erinomaisesta työstä kestävän kehityksen edistämiseksi. Kriteerit on määritelty <a class="hugin" href="http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-sustainability/corporate-sustainability-assessment/index.jsp" target="_blank">RobecoSAMin vuotuisessa yritysvastuuarvioinnissa (CSA)</a> (EN).</p> <p class="hugin">Lue lisää <a class="hugin" href="https://yearbook.robecosam.com/" target="_blank">RobecoSAM:n kestävän kehityksen 2018 vuosikirjasta (EN</a>).</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa:</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, Ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040-580 0910.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f
Maailmanperintökohde Verlan säilyminen tuleville sukupolville turvataan lämmityksellä2017-12-21T08:00:00Zhttp://www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Maailmanperintokohde-Verlan-sailyminen-tuleville-sukupolville-turvataan-lammityk-001-Thu-21-Dec-2017-10-03.aspxMaailmanperintökohde Verlan säilyminen tuleville sukupolville turvataan lämmityksellä<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.12.2017 klo 10.00) - Kymenlaaksossa sijaitsevaan Unescon maailmaperintökohde Verlaan rakennetaan uusi lämpölaitos, jolla halutaan turvata kohteen säilyminen hyväkuntoisena myös tulevaisuudessa. UPM:n omistama ja ylläpitämä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta.</p> <p class="hugin">"Meille on tärkeää, että maailmanperintökohde säilyy tuleville sukupolville. Verlassa on vuoden 1996 maailmanperintökohdenimityksen jälkeen tehty useita kohteen säilymistä turvaavia hankkeita.  Rakennuksiin on muun muassa asennettu palosuojausjärjestelmät ja Verlankoskeen on rakennettu pitkittäispato suojaamaan koskeen rajautuvaa tehdasta tulva- ja vuotovesiltä. Tulevan talven aikana toteutettava lämmitysratkaisu on merkittävä panostus Verlan pitkäaikaisen säilymisen turvaamiseksi", kertoo museonjohtaja <b class="hugin">Ville Majuri</b>. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https://hugin.info/165629/I/2157756/124720.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Kuva: Lassi Kujala</i></p> <p class="hugin">Verlan tiilirakenteisessa puuhiomossa ja pahvitehtaassa oli tehtaan vielä toimiessa lämmitys, mutta toiminnan päätyttyä vuonna 1964 rakennukset muutettiin kylmiksi. Lämmityksen palauttamisen myötä olosuhteet ovat rakennusten säilymisen kannalta aiempaa paremmat. Lämmitetyssä rakennuksessa rakenteiden läpi kulkeva lämpö kuivattaa rakennuksen sisäilmaa ja rakenteita. Myös haitalliset lämpötilavaihtelut tasaantuvat ja kosteuden aiheuttamat haitat vähenevät. Lämmitetyt tilat edesauttavat myös museoitujen koneiden ja laitteiden säilymistä. </p> <p class="hugin">Verlan uusi lämpölaitos tehdään 1893 rakennetun kuivaamon olemassa olevaan kattilahuoneeseen, joka palautuu näin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Lämpö tuotetaan uusiutuvalla puupelletillä kattilassa, joka asennetaan tehtaan vanhojen kattilalaitteiden väliin. "Hanketta on suunniteltu hyvässä yhteistyössä Museoviraston kanssa. On hienoa, että voimme hyödyntää suojellun tehtaan vanhoja tiloja ja rakenteita, kuten kattilahuonetta ja piippua, niiden alkuperäisessä käytötarkoituksessa", Majuri jatkaa.</p> <p class="hugin">Tähän saakka Verla on ollut yleisölle avoinna ainoastaan kesäkaudella. Lämmitys mahdollistaa matkailutoiminnan kehittämisen ja esittelykauden laajentamisen ympärivuotiseen suuntaan.</p> <p class="hugin">Lämmitysratkaisun teknisessä toteutuksessa UPM on tehnyt yhteistyötä KSS Energia Oy:n tytäryhtiön KSS Lämpö Oy:n kanssa. Yhtiön toimialaan kuuluvat erilaiset aluelämpöratkaisut. KSS Energia omistaa Verlan maailmanperintökohteessa kaksi vesivoimalaitosta. "Olen tyytyväinen lopputulokseen. Löysimme toimivan ratkaisun museorakennusten lämmittämiseen", toteaa KSS Lämmön toimitusjohtaja <b class="hugin">Ilmo Penttilä</b>.</p> <p class="hugin">Museovirasto on lausunnossaan puoltanut Verlan lämmitysratkaisua. "Rakennusten maltillinen lämmittäminen kohteen kulttuurihistorialliseen arvoon soveltuvalla tavalla tullee pidentämään sekä kuivaamorakennuksen että koko Verlan maailmanperintöalueen elinkaarta. Hanke on hyvin valmisteltu ja sillä tullee olemaan positiivinen vaikutus maailmanperintökohteen säilymiseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon."</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat:</b><br class="hugin">Museonjohtaja Ville Majuri, UPM, Verlan tehdasmuseo, puh. 0204 152 206, ville.majuri@upm.com   <br class="hugin">Toimitusjohtaja, Ilmo Penttilä, KSS Lämpö Oy, puh. 0400 55 1214, ilmo.penttilä@kssenergia.fi</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto:media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Verla</b><br class="hugin"> Maailmanperintökohde Verla on ainutlaatuinen nähtävyys. Vanha pahvitehdasmiljöö sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa Verlankosken äärellä, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Vuodesta 1972 alkaen tehdasmuseona toiminut Verla hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1996. Verlan tehdasmuseo avoinna kesällä 2.5.-30.9. ti-su klo 11-16 ja juhannuksesta elokuun loppuun joka päivä klo 10-18. Juhannusaattona ja juhannuspäivänä suljettu. Ryhmille museo on avoinna myös muina aikoina sopimuksen mukaan. Katso lisätietoja: <a class="hugin" href="http://www.verla.fi" target="_blank">www.verla.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http://www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM:ää: <a class="hugin" href="https://twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https://www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https://www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https://www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https://www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841f