Sellu- ja paperitehtaiden oppisopimuskoulutus

Meillä on starttaamassa parivuotinen oppisopimusohjelma. Etsimme tehtaillemme Kouvolaan, Lappeenrantaan ja Pietarsaareen aktiivisia, vastuuntuntoisia ja yhteistyötaitoisia henkilöitä, joilla on jo ammatillinen perustutkinto.

​Oppisopimuskoulutusohjelman haku on taas ajankohtainen.  Etsimme  kolmeakymmentä tulevaisuuden paperi- ja selluammattilaisia noin kaksi vuotta kestävään koulutukseen. Koulutusohjelman haku päättyy 18.10. ja ohjelma alkaa maaliskuun 2018 alussa.

 

Koulutamme oppisopimuksella moniosaajan, joka työskentelee prosessi- tai kunnossapitotehtävissä sellu- tai paperitehtaalla. Tuotannon prosessityössä varmistetaan sellun- ja paperituotannon sujuvuus, jotta voimme toimittaa korkealaatuista sellua ja paperia asiakkaillemme. Kunnossapidon tehtävissä huolehdit koneiden ja laitteiden ennakkohuolto- ja korjaustöistä. Työtä tehdään niin valvomossa kuin aktiivisesti tehtaalla kiertäen. Tieto- ja tuotannonohjausjärjestelmien käyttö on osa jokapäiväistä työtä. Prosessitehtävät ovat vuorotyötä, kun taas kunnossapidossa työskennellään päivätyössä.

Oppisopimuskoulutus lyhyesti:

  • Koulutusohjelman pituus on kaksi vuotta ja se toteutetaan monimuotoisena oppisopimuskoulutuksena.  
  • Koulutusohjelmaan valitut työskentelevät UPM:n sellutehtailla Lappeenrannassa (UPM Kaukas), Kouvolassa (UPM Kymi) ja Pietarsaaressa tai paperitehtaalla Kouvolassa (UPM Kymi).
  • Koulutusohjelmat koostuvat käytännön työharjoittelusta sekä teoriaopinnoista.
  • Tavoitteena on suorittaa prosessiteollisuuden ammattitutkinto. Sen suorittamiseen laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
  • Koulutusyhteistyökumppanina ja tutkintojen järjestäjänä toimivat Saimaan ammattiopisto Sampo ja Optima.
  • Kouluttajina toimivat ulkopuoliset alan koulutusammattilaiset sekä UPM:n omat asiantuntijat.
  • Uusien koulutusohjelmiin valittujen kanssa tehdään koulutuksen ajaksi määräaikainen työsopimus. Uusille työntekijöille maksetaan työssäoppimisesta palkkaa ja lähiopetusjaksot ovat oppisopimuspäivärahan alaisia.

​Onko tämä oppisopimuskoulutus sinulle?

Etsimme vastuullista ja yhteistyötaitoista henkilöä, joka pystyy myös työskentelemään itsenäisesti. Aktiivinen, omatoiminen ote ja positiivinen asenne sekä palo oman ammattitaidon kehittämiseen ovat oppisopimuskoulutuksessa menestymisen lähtökohtia.

Lisäksi olet vähintään 18-vuotias ja sinulla on ammatillinen perustutkinto esimerkiksi prosessiteollisuudesta, automaatiosta tai sähkö-/konetekniikasta. Kielitaitovaatimuksena on suomen ja kohtuullinen englannin kielen taito.

Meille UPM:ssä turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteenamme on, ettei yhtäkään tapaturmaa tapahdu työpaikallamme. Turvallisuusajattelun omaksuminen ja sitoutuminen yhteisiin sääntöihin ja halu edistää näitä omalla toiminnalla ovat ominaisuuksia, joita odotamme jokaiselta UPM:läiseltä.

Miten rekrytointi etenee?

Important Image

​Mistä tiedän onko hakemukseni tullut perille?

Kun lähetät hakemuksesi rekrytointijärjestelmän kautta, saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, että hakemuksesi on tullut perille. Kannattaa tarkastaa myös roskapostilaatikko.
Voit aina myös olla yhteydessä HR Palvelukeskukseemme (contacthr@upm.com tai 020 414 6600, arkisin klo 8-17). Lisää vastauksia yleisimpiin kysymyksiin rekrytointijärjestelmästämme löydät Kysymyksiä rekrytoinnista -osiosta.

 

 

 


UPM Kaukas

Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa on ainutlaatuinen biometsäteollisuuden integraatti, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta sellua, aikakauslehtipaperia, sahatavaraa sekä biopolttoaineita.


UPM Kymi

Kymin tehdasalue sijaitsee Kouvolassa Kuusankosken kaupunginosassa, Kymijoen rannalla. Kymin tehdasinteraatissa on sellutehtaan lisäksi mm. paperitehdas.


UPM Pietarsaari

UPM Pietarsaaren tehdasalue on monipuolinen metsäteollisuuden keskittymä, jossa lähialueiden puu jalostetaan sahatavaraksi, selluksi, paperiksi, paperijalosteiksi ja energiaksi.