​​​​​​​​​Opinnäytetyöt

 

Etsimme jatkuvasti uusia kehitysideoita ja -kohteita. Opinnäytetyöt ovat meille merkittävä keino kehittää mahdollisuuksia tulevaisuuden UPM:läisille. Opinnäytetyössä kumpikin osapuoli oppii toisiltaan. Parhaimmillaan työ luo pohjaa täysin uudelle ajattelulle.​

Kitty Saikkonen palautti opinnäytetyönsä lokakuussa 2015

Strategisti työssä

”Minut valittiin tutkimaan UPM:n muutosprosessia strategian ja johtajuuden näkökulmasta. Olen ollut hyvin iloinen siitä. Tiimini on ollut mahtava ja tutkimuksen tekeminen ja aineiston kerääminen on ollut todella kiinnostavaa.” - Kitty Saikkonen, tuotantotalouden opiskelija, Aalto-yliopisto

Tee opinnäytetyö, jolla on merkitystä

Etsimme aina uusia hyviä ideoita ja mahdollisuuksia kehittää toimintaamme. Tarjoamme opinnäytetyöpaikkoja säännöllisesti. 

Antti Hakala aloitti opinnäytetyönsä UPM:llä syyskuussa 2015

Digitalisaation aallonharjalla!

Tutkimuksen aihe: Suorien raaka-aineiden tarpeiden kommunikointi toimittajille ja siihen liittyvien tietovirtojen hallinta prosessiteollisuudessa. "Tarkoituksena on tutkia kuinka UPM voisi käyttää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen tarve-ennusteiden tekemisessä. Työn lisäksi on mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa" - Antti Hakala, Biotuotetekniikan opiskelija, Aalto-yliopisto

'