Kesä tuotantolaitoksella

UPM:n eri tuotantolaitokset ottavat kesätyöntekijöitä muun muassa prosessitehtäviin, tuotantolaitosten kunnossapitoon ja laboratoriotehtäviin. Lue lisää ja hae!

​Tuotantolaitoksemme sijaitsevat eri puolilla Suomea ja ne työllistävät alan opiskelijoita tuotannon prosessitehtäviin, tuotantolaitosten kunnossapidon tehtäviin sekä laboratoriotehtäviin. Lisäksi kesätöitä on tarjolla tehtaiden varastoissa, vartioinnissa ja kiinteistöjen kunnossapidossa. Palkkaamme kokeneempia hakijoita tuotannon työnjohtotehtäviin.

 

Työnjohtotehtäviin voit hakea samalla hakulomakkeella kuin työntekijätehtäviin. Tuotantolaitosten hallinnon ja myynnin toimihenkilötehtäviin voit hakea joko samalla hakulomakkeella tai globaalien toimintojen hakulomakkeella. Alle 18-vuotiaiden tutustu työelämään ja tienaa –paikoille on oma hakulomakkeensa.

Odotamme hakijoiltamme positiivista ja reipasta asennetta sekä oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa. Tuotantolaitoksissamme edellytetään sujuvaa suomen kielen taitoa. Kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuuteen ja tarjoamme työssä tarvittavat varusteet.

Tutustu hakuohjeisiin ja aikatauluun Kesätyöpaikat-sivulla. Samalla sivulla on myös kartta paikkakunnista, joihin UPM palkkaa kesäharjoittelijoita.   

​Eno: Kaltimon vesivoimalaitos

Kaltimon vesivoimalaitoksella kesätyöntekijät pääsevät tutustumaan vesivoiman tuotantoon. Kesätyöntekijät työllistyvät automaatio- ja sähköasentajan tehtäviin. Lisäksi tehtävät sisältävät ulkoalueiden hoitoa ja keikkaluonteisia kunnossapidon tehtäviä muissa UPM:n vesivoimaloissa.

Joensuu: vaneritehdas

Joensuun vaneritehdas valmistaa pitkälle jalostettua koivuvaneria pääasiassa kuljetusväline-, laivanrakennus- ja rakennusteollisuuteen. Lisäksi Joensuussa valmistettua vaneria käytetään mm. pakkaus, stanssimuotti- ja huonekaluteollisuudessa. Joensuun tehdas työllistää noin 160 henkilöä.

Juupajoki: Korkeakosken saha

Korkeakosken saha sijaitsee Juupajoella Korkeakosken taajamassa ja valmistaa vuodessa 330 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa. Kesätyöntekijät toimivat vakituisten työntekijöiden lomatuurauksissa valmistuksen eri prosessivaiheissa, kuten tuotannon, kuivaamon ja tasaamon tehtävissä. Lisäksi tuotantoseisokin aikana kesätyöntekijät toimivat palovartioinnissa ja tehtaan pienissä kunnostustehtävissä.

Jyväskylä: vaneritehdas

Jyväskylän vaneritehdas Säynätsalossa valmistaa pinnoittamatonta ja pinnoitettua perusvaneria sekä erikoisvanereita. Raaka-aineena käytetään koivua ja kuusta. Tehdas valmistaa myös lämpömuotoiltavaa UPM Grada -puumateriaalia. Jyväskylässä valmistettua vaneria käytetään pääasiassa rakentamisessa, betonoinnissa ja kuljetusvälineteollisuudessa. Jyväskylän vaneritehdas työllistää 200 henkilöä ja tehtaan tuotantokapasiteetti on 100 000 kuutiometriä vaneria vuodessa.

Jämsä: Jokilaakson paperitehtaat

Jämsänkoski ja Kaipola ovat nykyaikaisia ja tehokkaita paperitehtaita, jotka sijaitsevat Jämsän Jokilaaksossa eteläisessä Keski-Suomessa. Jämsänkosken tehtaan kolmen paperikoneen tuotteita ovat aikakauslehtipaperi sekä tarra- ja pakkauspaperit. Kaipolassa valmistetaan kolmella paperikoneella aikakauslehtipaperia sekä luettelo- ja sanomalehtipaperia.

Tehtaat työllistävät yhteensä noin 850 henkilöä. Työtehtävät sijoittuvat tuotannon prosessitehtäviin sekä tuotantolaitoksen kunnossapidon ja laboratorion tehtäviin. Lisäksi kesätyöntekijöitä työllistyy tehtaiden voimalaitokseen sekä varaston, kuljetuksen vartioinnin ja muun tehdasalueen kunnossapidon tehtäviin. 

Kouvola: Kymin tehdasintergaatti ja Kuusankosken vesivoimalaitos

Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on moderni, ympäristöystävällinen sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasalue, joka työllistää yhteensä noin 700 henkilöä. Kymin tuotteita ovat päällystetty ja päällystämätön hienopaperi sekä valkaistu koivu- ja havusellu. Lisäksi voimalaitoksella tuotetaan energiaa tehtaiden ja lähialueen energiatarpeisiin.

Kymillä pääset oppimaan, miten puu jalostuu korkealaatuiseksi selluksi ja hienopaperiksi. Tehtävästäsi riippuen voit päästä myös oppimaan tuotteidemme laadunvalvontaa sekä tuotantolaitosten ja laitteistojen kunnossapitoa. Tuotannon puolella kesätyöntekijät toimivat avustavissa kenttä- ja tuotantotehtävissä paperi- ja sellutehtailla sekä voimalaitoksella. Työ on kolmivuorotyötä.

Mekaanisen, sähkö- ja automaatiokunnossapidon tehtävissä puolestaan ylläpidetään tehtaan turvallista käyntiä ennakkohuollolla ja vikojen korjauksilla. Laboratoriotehtävissä pääset tutustumaan sellun ja paperin laadunvalvontaan sekä ottamaan näytteitä valmistusprosessin aikana, jotta lopputuotteemme pysyisi mahdollisimman korkealaatuisena. Lisäksi haemme kesätyöntekijöitä varastoomme ja vartiointiin. Varastolla työskentely edellyttää trukinajotaitoa.
Kouvolassa toimii myös Kuusankosken vesivoimalaitos, jonka kesätyöntekijät työllistyvät automaatio- ja sähköasentajan tehtäviin.

Kouvola: Kalson viilutehdas

Kalson viilutehdas sijaitsee Vuohijärvellä, Kouvolassa. Tehdas valmistaa sorvattua kuusiviilua, jota käytetään parkettiteollisuudessa taustaviiluna parketin rakenteessa. Kalson viilutehdas työllistää noin 120 henkilöä.

Lappeenranta: Kaukaan tehdasintegraatti

Lappeenrannassa sijaitsevat Kaukaan tehtaat ovat osa konsernin monipuolisinta integraattia, johon kuuluvat sellu- ja paperitehdas, Euroopan suurin mäntysaha sekä uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo.

Kaukaan sellu- ja paperitehtailla opit, miten puu jalostuu korkealaatuiseksi selluksi ja aikakausilehtipaperiksi. Havu- ja koivusellumme valmistetaan metsäteollisuuden erilaisiin tarpeisiin. Kevyt sekä keskiraskaasti päällystetyt LWC- ja MWC-paperit päätyvät aikakauslehtiin, luetteloihin ja muihin julkaisuihin. Kaukaan voimalaitoksella puolestaan tuotetaan energiaa sekä integraatin omiin energiantarpeisiin että Lappeenrannan kaupungin kaukolämpöverkkoon. Tehtävästäsi riippuen voit päästä oppimaan tuotteidemme laadunvalvontaa sekä tuotantolaitosten ja laitteistojen kunnossapitoa. Tuotannon puolella kesätyöntekijät toimivat avustavissa kenttä- ja ohjaamotehtävissä paperi- ja sellutehtailla sekä voimalaitoksella. Työ on kolmivuorotyötä. Mekaanisen, sähkö- ja automaatiokunnossapidon tehtävissä puolestaan ylläpidetään tehtaan turvallista käyntiä ennakkohuollolla ja vikojen korjauksilla.  Laboratoriotehtävissä pääset tutustumaan sellun ja paperin laadunvalvontaan sekä ottamaan näytteitä valmistusprosessin aikana, jotta lopputuotteemme pysyisi mahdollisimman korkealaatuisena. Lisäksi haemme kesätyöntekijöitä varastoillemme, kiinteistöhuoltoon ja vartiointiin. Varastoilla työskentely edellyttää trukinajotaitoa.

Kaukaan saha valmistaa vuodessa 510 000 kuutiometriä mänty- ja kuusisahatavaraa. Kesätyöntekijät toimivat vakituisten työntekijöiden lomatuurauksissa valmistuksen eri prosessivaiheissa, kuten tuotannon, kuivaamon ja tasaamon tehtävissä. Lisäksi tuotantoseisokin aikana kesätyöntekijät toimivat palovartioinnissa ja tehtaan pienissä kunnostustehtävissä.

Lappeenrannan biojalostamo tuottaa mäntyöljystä uusiutuvaa biopolttoainetta. Kesätyöntekijät työllistyvät laitoksen operointi-, kunnossapito- ja laboratoriotehtäviin. Operaattorien työtehtäviä on valvoa ja operoida laitoksen tuotantosuunnitelman mukaista käyntiä. Kunnossapidon tehtävissä ylläpidetään tehtaan turvallista käyntiä ennakkohuollolla ja vikojen korjauksilla. Laboratoriotehtävissä pääset tutustumaan biodieselin laadunvalvontaan.

Kaukaan tehtaille pääset kulkemaan kätevästi Lappeenrannan joukkoliikenteen bussilla numero 1, joka kulkee sekä pääportin että pääkonttori-Mutterin läheisyydestä.

Mikkeli: Pelloksen vaneritehtaat

Pelloksen vaneritehtaat sijaitsevat Pellosniemellä, Mikkelin kaupungissa, 25 km Mikkelistä Lappeenrantaan johtavan valtatien 13 varrella. Pelloksen tehtaat valmistavat vakioituja ja laadultaan ensiluokkaisia WISA Spruce -kuusivanereita, niihin perustuvia jatkojalosteita sekä koivupintaista WISA Twin -vaneria suuressa mittakaavassa. Pelloksen tehtaat työllistävät 600 henkilöä.
Kattavien bussiyhteyksien myötä Pelloksen vaneritehtaille on helppo kulkea töihin Mikkelistä.

Pietarsaari: sellutehdas ja Alholman saha

Pietarsaari on viihtyisä, kaksikielinen, merenrannalla sijaitseva kesäkaupunki, jossa on paljon liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Pietarsaaren tehdasintegraattiin kuuluu sellutehdas ja saha, jotka sijaitsevat hyvien pyöräily- ja autoyhteyksien päässä Pietarsaaren keskustasta. Kesäaikaan Pietarsaaresta on saatavilla vuokra-asuntoja helposti. Tehtaillamme puhutaan suomea ja ruotsia, joten kielitaito ja myönteinen asenne molempia kotimaisia kieliä kohtaan on eduksi.

Pietarsaaren sellutehtaamme on 800 000 tonnin vuosituotannollaan maamme suurimpia kemiallisen sellun valmistajia, ja työllistämme yhteensä noin 320 henkeä. Sellutehtaallamme voit oppia miten puu jalostuu korkealaatuiseksi selluksi. Tuotannontehtävät ovat prosessitehtäviä ja sijoittavat neljälle osastolle: puunkäsittelyyn, kuitulinjoille, talteenottoon ja kuivatuskoneille. Työ on kolmivuorotyötä ja kesätyöntekijät toimivat avustavissa kenttä- ja ohjaamotehtävissä. Mekaanisen ja automaatiokunnossapidon tehtävissä puolestaan ylläpidetään tehtaan turvallista käyntiä ennakkohuollolla ja vikojen korjauksilla. Laboratoriotehtävissä pääset tutustumaan sellun laadunvalvontaan ja ottamaan näytteitä valmistusprosessin aikana, jotta lopputuotteemme pysyisi mahdollisimman korkealaatuisena. Lisäksi haemme trukinajotaitoista kesätyöntekijää keskusvarastolle ja satamavarastolle, ajokortillista ja -taitoista henkilöä kuljetus- ja rakennuskunnossapitoon sekä kesätyöntekijää tehdasvartiointiin.

Alholman saha valmistaa vuodessa 270 000 kuutiometriä mänty- ja kuusisahatavaraa. Kesätyöntekijät toimivat vakituisten työntekijöiden lomatuurauksissa valmistuksen eri prosessivaiheissa, kuten tuotannon, kuivaamon ja tasaamon tehtävissä. Lisäksi tuotantoseisokin aikana kesätyöntekijät toimivat palovartioinnissa ja tehtaan pienissä kunnostustehtävissä.

Pori: Seikun saha

Seikun saha sijaitsee länsirannikolla Aittaluodon tehdasintegraatissa ja valmistaa vuodessa 390 000 kuutiometriä kuusisahatavaraa. Kesätyöntekijät toimivat vakituisten työntekijöiden lomatuurauksissa valmistuksen eri prosessivaiheissa, kuten tuotannon, kuivaamon ja tasaamon tehtävissä. Lisäksi tuotantoseisokin aikana kesätyöntekijät toimivat palovartioinnissa ja tehtaan pienissä kunnostustehtävissä.

Rauma: paperitehdas

UPM:n Rauman tehdas on yksi konsernin nykyaikaisemmista ja suurimmista tehtaista. Tehtaaseen kuuluu kolme paperikonelinjaa, revintämassaosasto, kaksilinjainen kuorimo, kaksi hiomoa ja kuumahiertämöä, vesilaitos ja biologinen jätevedenpuhdistamo. Lisäksi alueella toimii biovoimalaitos, joka tuottaa prosessihöyryä ja sähköä paperitehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Rauman kaupungille. Rauman tehtaalla työskentelee noin 560 henkilöä.

Paperikoneilla valmistetaan aikakauslehtipapereita sekä kevytpäällystettyä LWC-paperia. Raumalla valmistetun paperin loppukäyttökohteita ovat aikakauslehdet, myyntikuvastot sekä erilaiset mainospainotuotteet. Lisäksi tehtaalla valmistetaan revintämassaa eli fluff-sellua hygienia- ja kattaustuotteiden raaka-aineeksi.

Rauman paperitehtaalla pääset tutustumaan monipuoliseen prosessiteollisuuteen ja kehittämään tiimityöskentelytaitojasi. Tehtaamme tuotanto toimii kesäaikana seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuorokauden. Tuotannon kesäharjoittelijat sijaistavat vakituisen henkilöstön lomia erityyppisissä tehdasolosuhteissa. Osa kesätyöpaikoista sijoittuu kunnossapito- ja tukitoimintoihin, jotka ovat pääsääntöisesti päivätöitä.

Savonlinna: vaneritehdas

Savonlinnan vaneritehdas valmistaa koivuvanereita kuljetusvälineteollisuuteen, betonointiin ja muihin teollisiin loppukäyttökohteisiin. Teemme WISA-vanereita myös maxi-kokoisina levyinä. Savonlinnan tehdas työllistää noin 270 henkilöä.

Tampere: Raflatacin tarralaminaattitehdas

UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. Tampereen Raflatacin tehdas sijaitsee Tesomalla, noin seitsemän kilometrin päässä Tampereen keskustasta hyvien yhteyksien varrella.
Tampereen yksikkö työllistää yhteensä noin 350 henkilöä. Tuotantolaitoksen lisäksi yksikössä toimii mm. UPM Raflatacin tutkimus- ja kehitysosasto, joissa kesätyöntekijät työskentelevät laboratoriossa.

Valkeakoski: paperitehdas

UPM:n erikoispapereiden osaamiskeskus sijaitsee Valkeakosken keskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella, 35 kilometriä Tampereelta ja 44 kilometriä Hämeenlinnasta. Valmistamme kahdella paperikoneella muun muassa tarraetiketin valmistuksessa käytettävää irrokepaperia. Paperikone 8 on maailman suurin irrokepaperin valmistaja. Paperitehtaan yhteydessä toimiva Tervasaaren voimalaitos tuottaa sähköä ja höyryä tehtaalle sekä Valkeakosken kaukolämmölle. Tervasaaren tehtaallamme työskentelee yhteensä noin 320 työntekijää.
Tervasaaren paperitehtaalla pääset oppimaan erikoispaperin valmistusta ja kehittämään tiimityöskentelytaitoja.

Tehtaamme tuotanto toimii kesäaikana seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuorokauden ja valtaosa kesätöistä on kolmivuorotyötä. Tuotannon kesäharjoittelijat sijaistavat vakituisen henkilöstön lomia erityyppisissä tehdasolosuhteissa. Osa kesätyöpaikoista sijoittuu kunnossapito- ja tukitoimintoihin, joissa pääsääntöinen työaika on päivätyö.

'