Kesäksi puunhankintaan ja metsätalouteen!

UPM Metsän kesätöitä on tarjolla ympäri Suomen. Jätä hakemuksesi ajoissa, kesäharjoittelijoiden valintoja tehdään heti tammikuusta alkaen!

UPM Metsä hakee asiakaspalveluhenkisiä, metsäalasta kiinnostuneita osaajia kesätyöntekijöiksi puunhankinnan ja metsätalouden monipuolisiin tehtäviin eri puolille Suomea. Työtehtävät liittyvät mm. metsäsuunnitteluun, laadunmittaukseen sekä puunkorjuun ja kuljetuksen ohjaukseen. Näiden lisäksi palkkaamme kesätyöntekijöitä esimerkiksi puunhankinnan suunnitteluun, tehtaille puun vastaanottoon, Joroisten taimitarhalle, maankäytön suunnitteluun, UPM Metsän palvelukeskukseen, markkinointiin ja asiakkuuksien hallintaan sekä ympäristötoimintoon. Tutustu tarkempiin tehtäväkuvauksiin alla.


Odotamme hakijoiltamme positiivista ja reipasta, asiakaslähtöistä asennetta, verkostoitumistaitoja, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa.  Sujuva englannin kielen taito luetaan eduksi.

Puunhankinnan ja metsätalouden sekä korjuun ja kuljetuksen tehtävissä edellytämme metsäalan koulutusta ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Lähetäthän hakemuksesi ajoissa, koska UPM Metsän kesätyöntekijävalinnat tehdään jo tammikuusta alkaen.

Tutustu hakuohjeisiin ja aikatauluun Kesätyöpaikat-sivulla. Samalla sivulla on myös kartta paikkakunnista, joihin UPM palkkaa kesäharjoittelijoita.  
 

Puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesäharjoittelijoiden tehtäviin kuuluu alueesta ja tehtävästä riippuen erilaisia oston ja myynnin tukitehtäviä mm. metsänhoitotöiden ja puunkorjuun laatumittauksia, hakkuu- ja metsänhoitotyöehdotusten valmistelua ja esittelyä, leimikoiden korjuuvalmiiksi suunnittelua, metsänhoito- ja hakkuutarpeiden kartoitusta, metsänviljelyketjun valvontaa, metsävara-aineiston ylläpitoa sekä asiakasyhteydenottoihin vastaamista ja asiakastapahtumiin osallistumista. Työskentelet niin maastossa kuin toimistossakin. Odotamme asiakaspalveluhenkisyyttä, hyviä yhteistyötaitoja ja reipasta, itsenäistä asennetta työhön. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja metsäalan perusosaamista.  

Korjuussa ja kuljetuksessa tarjoamme liikkuvaa ja monipuolista työtä aines- ja energiapuun korjuun laadun tarkastuksien ja mittauksen, laadun seurannan ja raportoinnin sekä logistiikan ohjauksen ja koordinoinnin parissa. Saat kokemusta aines- ja energiapuun korjuun ja kuljetuksen suunnittelu- ja esimiestehtävistä. Odotamme, että olet valmis oppimaan puunhankinnan ja puunkorjuun moniosaajaksi. Pystyt aktiiviseen ja rakentavaan kanssakäymiseen monenlaisten ihmisten kanssa ja haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä asiantuntija- ja suunnitteluorganisaatiossa. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja metsäalan perusosaamista.

Puun vastaanotossa kesätyöntekijä huolehtii tehtaillamme puuraaka-aineen vastaanotosta ja mittauksesta sekä osallistuu muihin erikseen sovittaviin puun vastaanoton tehtäviin, kuten kuitupuun laadutukseen, hakkeen seulontaan sekä energiapuumittaukseen. Lappeenrannan mitta-asemalla osallistut Venäjältä tulevan auto-, juna- ja laivapuun vastaanottoon ja katsomme eduksesi venäjän kielen taidon. Edellytämme harjoittelijalta riittävää metsäalan koulutusta, aikaisempaa kokemusta puutavaran mittauksesta ja itsenäistä otetta työhön.

Tuonnin harjoittelijana työskentelet tuontiassistentin tehtävissä Kouvolassa tai Lappeenrannassa. Odotamme kaupallista ja/tai metsäalan perusosaamista sekä kokemusta tietojärjestelmien käytöstä. Venäjän kielen taidon katsomme eduksi. Tampereelle haemme kesäharjoittelijaa metsäpalveluassistenttitiimiin, jossa tehtäviisi kuuluu pääasiallisesti metsäpalvelutöiden laskutus sekä markkinoinnin tukitehtävät ja vaihtelevat toimistotyöt. Odotamme sinulta kokemusta laskutuksesta ja taloushallinnon tehtävistä.

 
Puunhankinnan suunnittelu ja tuki –tiimiin etsimme luotettavaa, vastuuntuntoista ja oma-aloitteista kesäharjoittelijaa. Osallistut puunhankinnan operatiivisen toiminnan ohjaamiseen ja teet itsenäisesti päätöksiä puunhankinnan logistiikan ohjauksessa. Toimenkuvaan kuuluu vastuullisia tehtäviä myös mm. varastojen määrän, korjuumäärän kehityksen sekä korjuu- ja kuljetuskustannusten seurannassa. Edellytämme sinulta logistiikan kokemusta, analyyttisyyttä, numeerista hahmotuskykyä, kommunikaatiotaitoja ja työtä pelkäämätöntä, positiivista asennetta. Työ antaa sinulle loistavat edellytykset edetä useaan tehtävään puunhankinnassa.

Metsänhoidon suunnittelu –tiimiin etsimme metsäalan korkeakouluopiskelijaa harjoittelijaksi. Keskityt mm. metsänhoitotöiden laadun kehittämiseen liittyviin hankkeisiin, testauksiin ja raportointiin, koneellisen metsänhoidon edistämistehtäviin sekä muihin metsänhoidon kehittämiseen liittyviin tehtäviin.

Taimitarhalle Joroisiin etsimme esimiesharjoittelijaa, jonka päätehtävä on toimia taimien lähetystehtävissä logistiikka-asiantuntijan ohjauksessa. Logistiikkatehtävien lisäksi harjoittelija osallistuu taimitarhatyöntekijöiden työnjohtoon ja muihin esimiestehtäviin sekä tarvittaessa taimitarhan työntekijöiden tehtäviin. Esimiesharjoitteluun toivomme hakijoita, joilla on jo aikaisempaa kokemusta metsäpuiden taimien tuotannosta ja taimitarha-alasta. Haemme myös taimitarhatyöntekijöitä, joiden työnkuvaan kuuluu taimien kylvöä ja kitkentää, taimien siirtoa sekä taimien pakkaamista ja lähettämistä. Taimitarhalla pääset tekemään päivittäin töitä yhdessä, ja edellytämme sinulta ryhmätyötaitoja. Työ on fyysistä ja sitä tehdään ulkona, joten toivomme, että Suomen kesän monet kasvot eivät hidasta työtahtiasi.

UPM Metsän palvelukeskukseen Tampereelle etsimme harjoittelijaa asiakasvastaavan tehtävään. Nopean asiointikanavan metsänomistajille tarjoava palvelukeskus tukee puunhankintaa ja metsäpalveluiden myyntiä sekä auttaa UPM Metsän yksiköitä mm. uusasiakashankinnassa ja jälkimarkkinoinnissa. Asiakasvastaavan tehtävänä on metsänomistajille tarkoitettujen palvelujen myynti ja laadukkaan yhtenäisen asiakaskokemuksen tuottaminen metsänomistaja-asiakkaille. Odotamme sinulta asiakaspalveluhenkisyyttä, kokemusta puunhankinnan sekä metsänhoidon operatiivista tehtävistä, reipasta otetta tietojärjestelmien hyödyntämiseen, kykyä reagoida asiakkaan tarpeisiin nopeasti, tavoitteellisuutta ja aloitekykyä, yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja sekä innovatiivisuutta. Englannin ja ruotsin kielien taito katsotaan eduksi.


Maankäytön harjoittelijat käsittelevät maastoinventoinnin kontrollimittausten tuloksia, valmistelevat metsätiloja ja rantatontteja myyntiin ja päivittävät tonttikohteita. Etsimme harjoittelijoita myös UPM Bonvestan markkinointiin sisällön- ja kuvamateriaalin tuotantoon. Myyntikohde- ja markkinointitehtävissä menestyvät harjoittelijat, joilla on positiivinen asenne, hyvät tiimityöskentelytaidot ja jotka osaavat käyttää paikkatietojärjestelmiä ja ovat tarkkoja. Markkinointi- ja kuvamateriaalin tuottamisessa työvälineinä ovat videokamera, kamera ja tarvittavat editointiohjelmat. Kontrollimittaustulosten käsittelyssä puolestaan järjestelmällinen ja analyyttinen ote, huolellisuus ja taulukkolaskennan tuntemus on hyvä olla hallussa.

Metsänomistajapalveluihin haemme harjoittelijoita markkinointi-, asiakkuudet- sekä tuotteet ja palvelut –tiimeihin. Markkinoinnin harjoittelija työskentelee erilaisissa myyntiä ja markkinointia tukevissa tehtävissä, joita ovat esimerkiksi sisällön tuotanto eri kanaviin, projektien koordinointi ja tapahtumamarkkinointiin osallistuminen. Tehtävä edellyttää markkinointi- ja viestintäosaamista, projektinhallintataitoja, asiakaspalvelukokemusta sekä perustietoja metsäalasta. Asiakkuudet-tiimin harjoittelijan tehtäviin kuuluu asiakkuuksien hallintaa ja analysointia järjestelmän avulla, asiakasohjelmien kehittämistä sekä asiakasmateriaalien kehittämiseen osallistumista. Tehtävä edellyttää kaupallista taustaa ja metsäalan perustietoja. Tuotteet ja palvelut –tiimin harjoittelija osallistuu tuotteiden ja palveluiden hallintaan ja kouluttamiseen liittyviin tehtäviin. Odotamme sinulta kaupallista osaamista ja metsäalan perusteiden hallintaa.

Ympäristön harjoittelijamme tekee ympäristöhankkeiden maastotöitä ja erilaisia ympäristöselvityksiä. Työtehtävät liittyvät metsäsertifiointiin, monimuotoisuuteen ja talousmetsien luonnonhoidon kehityshankkeisiin.
 
Metsuritöiden kesäharjoittelijoille on töitä eri puolilla Suomea.

 

'