Kesätyöt globaaleissa toiminnoissa

Tarjolla on näköalapaikkoja yrityksen toimintaan ja sen eri sidosryhmiin. Lue tarkemmin millaisia tehtäviä on tarjolla tänä kesänä!

​Globaaleissa toiminnoissa palvellaan liiketoimintojamme eri puolilla maailmaa.  Kesätyöntekijät työllistyvät esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon, viestinnän sekä IT-palvelujen tehtäviin Tampereelle ja Helsinkiin. Lappeenrantaan palkkaamme kesätyöntekijöitä tutkimus- ja kehitystehtäviin. Lisäksi Lahdessa ja Kotkassa on tarjolla toimitusketjun ja logistiikan hallinnan tehtäviä.


Odotamme hakijoiltamme positiivista ja reipasta asennetta sekä oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa. Lähes kaikissa tehtävissä vaaditaan erinomaista englannin kielen taitoa. Muusta kielitaidosta on kansainvälisessä työympäristössä hyötyä.

Tutustu hakuohjeisiin ja aikatauluun Kesätyöpaikat-sivulla. Samalla sivulla on myös kartta paikkakunnista, joihin UPM palkkaa kesäharjoittelijoita. Tuotantolaitosyksiköissä sijaitseviin hallinnon ja myynnin toimihenkilötehtäviin voit hakea tuotantolaitosten hakulomakkeella.

Helsinki: Biofore Talo

UPM:n pääkonttori Biofore Talo on Helsingin keskustassa. Palkkaamme kesätyöntekijöitä liiketoiminnan tehtäviin ja globaaleihin toimintoihin, kuten viestinnän, IT:n, hankinnan, rahoituksen, HR:n sekä toimitusketjun hallinnan tehtäviin. Työ on haastavaa ja monipuolista ja etsimme kesätyöntekijöiksi alan opiskelijoita.
Työyhteisömme on kansainvälinen ja päivittäinen työkielemme on englanti, jonka sujuva osaaminen on keskeinen edellytys tehtävissämme.

Sidosryhmäsuhteisiin kuuluvat viestintä, ympäristö ja vastuullisuus sekä yhteiskuntasuhteet. Viestinnässä pääset suunnittelemaan, kirjoittamaan ja julkaisemaan sisältöä niin sisäisiin kuin ulkoisiin kanaviin. Ympäristö- ja vastuullisuustehtävissä pidetään huolta kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan toteuttamisesta. Tehtävänä on tuottaa tietoa ja kehittää työkaluja, jotka auttavat sekä asiakkaitamme että liiketoimintojamme saavuttamaan tavoitteensa vastuullisesti.

Taloushallinnossa tavoitteena on tukea strategiaamme laskennan ja rahoituksen keinoin. Tehtävänä on tuottaa ajantasaista tietoa sekä ulkoisille sidosryhmille että sisäiseen tarpeeseen päätöksenteon tueksi. Taloushallinto tuottaa palveluita maailmanlaajuisesti UPM:n liiketoimintayksiköille. Tehtäviin kuuluvat mm. luottoriskien hallinta, kirjanpito, ostolaskut ja maksuliikenne sekä veropalvelut yhdessä kansainvälisen partneriverkostomme kanssa.

UPM IT toimittaa tietotekniikkapalveluja maailmanlaajuisesti UPM:n eri liiketoimintayksiköille. Tiimimme vastaavat mm. sovellusten toimivuudesta ja kehittämisestä, IT-infrastruktuurin ylläpidosta ja loppukäyttäjäpalveluista yhdessä ulkoisten toimittajien kanssa. 

OHS-tiimi on osa UPM:n HR-organisaatiota ja huolehtii työntekijöiden, vierailijoiden ja kaikkien muiden yhtiön toiminnan vaikutuspiirissä olevien henkilöiden työterveydestä ja turvallisuudesta. UPM:n tavoitteena onkin olla alan johtava toimija turvallisuusasioissa. OHS-tiimissä kesäharjoittelijana olet mukana yhteiskuntavastuu- ja turvallisuusraportoinnissa sekä OHS:n viestintä- ja kehitystehtävissä.

Hankinnan tavoitteena on UPM:n hankintastrategian toteuttaminen paikallisten tarpeiden mukaisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Hankinnan päätehtävänä on tarjota oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat hankinta- ja ostopalvelut eri liiketoimintojemme tarpeisiin.

UPM:n selluliiketoiminta valmistaa ja myy asiakkaille ympäri maailmaa vastuullisesti tuotettua havu-, koivu- ja eukalyptussellua. Monipuolinen sellutuotevalikoimamme soveltuu laajaan joukkoon erilaisia käyttökohteita. Selluliiketoiminta työllistää kesätyöntekijöitä toimitusketjun hallinnan (supply chain) tehtäviin.

UPM Biopolttoaineet valmistaa innovatiivisia, kehittyneitä liikenteen biopolttoaineita. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Biopolttoaineliiketoiminta työllistää kesätyöntekijöitä toimitusketjun hallinnan (supply chain) tehtäviin.

Kotka: logistiikka

UPM Logistics on 1975 perustettu monipuolisia ja kokonaisvaltaisia logistisia ratkaisuja tarjoava yksikkö Kotkassa. Vastaamme meriliikenneverkoston sekä operatiivisesta että taloudellisesta toteutuksesta ja kehityksestä. Kotkan yksikössä työskentelee noin 35 henkilöä. Yksiköllä on linja- sekä systeemiliikenneverkosto Euroopassa.

Kesätyötehtäviä on tarjolla sekä operatiivisissa tiimeissä että hallinnollisissa tehtävissä. Hallinnolliset tehtävät on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin: logistiikan ostolaskujen käsittely, rahti- ja reittitietojen ylläpito, tullaus sekä logistiikan analytiikka ja raportointi. Operatiiviset tehtävät koostuvat merikuljetuspalveluiden hankinnasta, päivittäisistä merikuljetusbuukkauksista sekä merikuljetuskapasiteetin hallinnasta. Kesän aikana työntekijällä on mahdollisuus oppia toimimaan kansainvälisessä työympäristössä, harjoitella tiimityöskentelyä, saada arvokasta työkokemusta logistiikan saralta sekä tutustua ja oppia käyttämään globaalin konsernin käyttöjärjestelmiä.

Lahti: UPM Plywood ja UPM Biocomposites  -esikunnat

UPM:n vaneriliiketoiminta tarjoaa korkealaatuisia WISA-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen sekä kuljetusväline- ja huonekaluteollisuuteen. Vaneriliiketoiminta työllistää yhteensä noin 2 500 ammattilaista, jotka kehittävät, valmistavat, myyvät ja toimittavat laadukkaita WISA-tuotteita ja -ratkaisuja moniin käyttökohteisiin asiakkaillemme maailmanlaajuisesti.
UPM Plywoodin esikunta Lahdessa työllistää kesätyöntekijöitä vaneriliiketoiminnan tuotekehitystehtäviin, toimitusketjun hallintaan ja viennin asiakaspalveluun, laboratorion työtehtäviin mukaan lukien laadunvalvonta sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehtäviin.

Biokomposiitin esikunta sijaitsee Lahdessa ja palkkaa kesätyöntekijöitä toimitusketjun hallintaan ja asiakaspalveluun. Työt alkavat jo aikaisemmin keväällä, koska terassien rakennuskausi alkaa ennen kesää. Kesätyöntekijöitä odotetaan erinomaista kielitaitoa ja erityisesti sujuva ranskan kielen taito katsotaan eduksi. Huomioithan, että biokomposiitin valinnat tehdään jo tammikuun aikana.

Lappeenranta: Pohjois-Euroopan tutkimuskeskus

Tutkimus-ja kehitystoiminnalla on merkittävä rooli liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa uudessa metsäteollisuudessa. Pohjois-Euroopan tutkimuskeskuksemme tarjoaa kesätöitä konsernin tutkimuksen ja kehityksen parissa. Palkkaamme kesätyöntekijöitä tutkijaharjoittelijoiksi ja laboratoriotehtäviin. Tutkijaharjoittelijana osallistut projektityöhön ja laboratoriotehtävissä teet itsenäisesti laboratorioanalyyseja ja tulosten raportointia. Pyrimme ensisijaisesti valitsemaan kesätyöntekijöiksemme kutakin tehtävää vastaavan alan opiskelijoita. 

Tampere: globaali palvelukeskus

Palvelukeskuksemme sijaitsee Tampereen keskustassa Tulli- ja Dynamo Business Parkissa. Työllistämme kesätyöntekijöitä talous- ja palkkahallinnon tehtäviin, toimitusketjun hallintaan ja sähkömarkkinoiden tehtäviin. Kesätyö palvelukeskuksessa antaa näköalapaikan uudistuvan ja kehittyvän yrityksen toimintaan.

Palkkahallinto vastaa UPM:n Suomen henkilöstön palkkojen laskemisesta ja maksamisesta. Päivittäisiin tehtäviin kuuluvat palkka- ja työaikajärjestelmän ylläpito, palkkakirjausten hoitaminen, tietojen siirto ja raportointi sisäisille sekä ulkoisille sidosryhmille mm. taloushallinnolle, verottajalle ja sairauskassoille. Lisäksi palkkahallinnon vastuulle kuuluvat sisäinen asiakaspalvelu sekä palkanlaskennan ja työajanhallinnan kehittäminen.

Taloushallinnon tiimit tuottavat palveluita UPM:n liiketoimintayksiköille. Tehtäviin kuuluvat mm. luottoriskien hallinta, kirjanpito, ostolaskut ja maksuliikenne sekä veropalvelut yhdessä kansainvälisen partneriverkostomme kanssa. Työyhteisömme on kansainvälinen, ja päivittäinen työkielemme on englanti, jonka sujuva osaaminen on keskeinen edellytys tehtävissämme.

UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja. Tampereen asiakaspalvelutiimimme valmistelee ja käsittelee asiakastilaukset sekä toimii asiakasrajapinnassa myynnin tukena niin kotimaisille kuin ulkomaisille asiakkaille. Lisäksi huolehdimme  laskutuksesta ja vientidokumentoinnista. Tiimit tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, agenttiverkoston ja UPM:n sidosryhmien kanssa. Työ on  monipuolista ja itsenäistä.

UPM IT toimittaa tietotekniikkapalveluja maailmanlaajuisesti UPM:n eri liiketoimintayksiköille. Tiimimme vastaavat mm. sovellusten toimivuudesta ja kehittämisestä, IT-infrastruktuurin ylläpidosta ja loppukäyttäjäpalveluista yhdessä ulkoisten toimittajien kanssa. Työyhteisömme on kansainvälinen ja päivittäinen työkielemme on englanti, jonka sujuva osaaminen on keskeinen edellytys tehtävissämme.

UPM Energy on merkittävä kustannustehokkaan ja vähäpäästöisen energian toimittaja ja Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Tampereelta käsin hoidetaan Suomen sekä  Pohjois- ja Keski-Euroopan fyysisen sähkön kauppaa ja sähkön johdannaismarkkinoita.

Tampere: UPM Timberin esikunta

Sahaliiketoimintamme esikunta sijaitsee Tampereella ja sahat Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Juupajoella ja Porissa. Tampere ja sahat työllistävät kaupallisen alan opiskelijoita toimitusketjun hallinnan ja myynnin tukitehtäviin. Kesätyöntekijämme tekevät töitä koti- ja ulkomaan kaupan parissa, lähinnä viennin tilauskäsittelyssä sekä laskutuksessa. Kesätyön aikana opit ulkomaisten asiakkaidemme erityistarpeista ja maakohtaisista lainsäädännöistä. Pääset kehittämään kielitaitoasi, tiimityöskentelytaitojasi ja priorisointikykyjäsi.

'