​Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

 UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme kiteyttäneet tämän yhteen sanaan: Biofore. Se tarkoittaa kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolista käyttöä innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla. Osoitamme joka päivä, että innovatiivinen ja vastuullinen liiketoiminta voi olla tehokasta ja kannattavaa sekä edistää sidosryhmiemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

UPM - alansa johtaja vastuullisuudessa

Vaihe 1: Vastuullinen arvoketju ja tuotanto

 • Riskien ennakointi ja toimintatapojen noudattaminen
 • Ympäristövaikutusten minimointi
 • Vastuullinen hankinta ja metsänhoito

Riskien ennakointi ja UPM:n toimintaohjeen (UPM Code of Conduct) noudattaminen luovat perustan UPM:n vastuulliselle liiketoiminnalle. Minimoimme tuotteidemme ympäristöjalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta. Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan ja kestävään metsänhoitoon. Edellytämme, että toimittajamme noudattavat UPM:n toimittajille ja kolmasille osapuolille määrittämää toimintaohjetta  (UPM Supplier and Third Party Code) ja täyttävät sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta koskevat vaatimuksemme. Toimittajiemme turvallisuus on meille yhtä tärkeää kuin oman henkilöstömme turvallisuus.
Puu on arvokkain raaka-aineemme. Siksi varmistamme, että käyttämämme puukuitu on peräisin kestävistä lähteistä.

​Vaihe 2: Panostamme ihmisiin

 • Sitoutunut ja huippusuorituksiin yltävä henkilöstö
 • Vastuullinen johtaminen
 • Eettinen toiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
 • Maailmanluokan turvallisuuskulttuuri ja hyvinvointi

Kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamiseen tarvitaan huippusuorituksiin yltäviä ja yhtiön uudistumista ohjaavia ihmisiä ja tiimejä. Meille on myös tärkeää olla kiinnostava työnantaja, jonka innostavat ja osallistavat johtajat tarjoavat mahdollisuuksia kehittyä ja menestyä. UPM:n johto korostaa erityisesti tulosten saavuttamisen merkitystä ja henkilöstön sitoutumista. Näin haluamme varmistaa sekä liiketoimintojen että henkilöstön menestyksen. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan myös monilla paikallisilla ohjelmilla ja yhteisellä tekemisellä.

Yhtiön toimintaohje määrittelee ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, hyvää liiketoimintatapaa, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevia käytäntöjä. Toimintaohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat politiikat, säännöt ja ohjeet, joista järjestetään säännöllisesti koulutusta.

Vaihe 3: Tuotteista lisäarvoa asiakkaille

 • Innovatiiviset, uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet
 • Ympäristömerkityt ja turvalliset tuotteet
 • Ekodesignin tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet

Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman innovatiivisia, uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita. Niistä monet ovat kestävä vaihtoehto fossiilipohjaisille tuotteille. Ekodesign-ajattelun mukaisesti otamme tuotesuunnittelussamme sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat systemaattisesti huomioon koko tuotteen elinkaaren osalta. Suunnittelemme turvallisia, kolmannen osapuolen varmentamia  tuotteita, jotka voidaan käyttöikänsä jälkeen kierrättää tai hävittää kestävästi. Tarjoamme tuotteistamme tuoteselosteet ja ympäristötiedot. Tuotteillemme on myönnetty useita ympäristömerkkejä. Kattava kokemuksemme puubiomassan hyödyntämisestä ja kierrättämisestä luo vahvan pohjan uusien liiketoimintojen kehittämiselle.

Vaihe 4: Kehitämme yhtiötä yhdessä sidosryhmien kanssa

Uskomme, että menestyksemme syntyy hyvistä liiketoimintatavoista sekä jatkuvasta vuoropuhelusta ja avoimesta yhteistyöstä sidosryhmiemme kanssa.  Teemme aktiivista yhteistyötä yhteisöissä, joissa toimimme ja joissa taloudelliset vaikutuksemme ovat merkittäviä. Olemme yksi Suomen suurimmista veronmaksajista ja maksamme veroja maissa, joissa toimimme ja luomme arvoa. Jaamme mielenkiinnon aiheita sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme löytämään innovatiivisia tapoja kehittää yhtiötä yhdessä. Hyvä yhteistyö, keskustelu ja palaute ovat UPM:n tärkeimmät keinot lisätä tietoa ja ymmärrystä yhtiön tavoitteista ja parantaa luottamusta yhtiön toimintaan tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa.

Vaihe 5: Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

 • Läpinäkyvä toiminta
 • Resurssitehokkaat yhtiöt menestyvät 5 % keskimääräistä paremmin

More with Biofore -ajattelumme on  hyvää liiketoimintaa. Enemmän vähemmällä on UPM:n resurssitehokkuuden kulmakivi sekä tärkein kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn mahdollistaja. Ekodesign-ajattelumme mukaisesti kehitämme uusia innovatiivisia tuotteita ja kestävää liiketoimintaa. Ja tämän kaiken mahdollistavat osaavat ihmiset ja tiimit. 

Strategiset toimenpiteemme ja läpinäkyvyyden varmistaminen kaikissa toiminnoissamme osoittaa osakkeenomistajillemme ja rahoittajillemme, että vastuullisuus tuo kilpailuetua. McKinsey & Companyn, Bloombergin ja Osmosis Investment Managementin mukaan resurssitehokkaimmat yhtiöt ovat pärjänneet keskimäärin 5 prosenttia paremmin maailmanlaajuisissa vertailuindekseissä viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Vastuullisuus

UPM tavoittelee kestävää liiketoimintaa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com
'