​UPM sijoituskohteena

UPM pyrkii parantamaan kannattavuutta, kasvunäkymiä ja liiketoimintaportfolionsa arvoa. Tavoitteena on kehittää liiketoimintaportfoliota sekä tuoda esille ja kasvattaa liiketoimintojen arvoa.

 

Liiketoimintojen hyvä tulos, vahva rahavirta ja toimialalla erinomainen tase mahdollistavat sen, että yhtiö voi samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita ja tarttua strategisiin tilaisuuksiin.

UPM:n mallin vahvuudet 

UPM:n mallin vahvuudet

UPM pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoa

Tuloksen parantaminen

UPM tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoimintansa omilla markkinoilla. Kuudesta liiketoiminta-alueesta UPM Biorefining, UPM Plywood ja UPM Energy ylittivät pitkän aikavälin tulostavoitteensa vuonna 2015, ja UPM Raflatac kehittyi hyvin päästen lähelle tavoitetasoaan . UPM on sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen.

Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen

UPM toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita liiketoiminnoissa, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät. Vuonna 2016 kasvuhankkeiden hyödyt alkavat realisoitua, kun useimmat hankkeet käynnistyvät.

Liiketoimintaportfolion kehittäminen

UPM pyrkii kehittämään liiketoimintaportfoliotaan tavoitteenaan tuoda esiin ja kasvattaa liiketoimintojen todellista arvoa. Hyvät kasvunäkymät omaavien kannattavien liiketoimintojen osuuden kasvattaminen tukee UPM:n kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja nostaa osakkeiden arvoa.

Innovaatiot

UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta kestävää, korkean lisäarvon liiketoimintaa.

Vahva rahavirta

Vahva liiketoiminnan rahavirta on UPM:lle tärkeää. Se mahdollistaa orgaanisten kasvuhankkeiden toteuttamisen, uuden liiketoiminnan kehittämisen sekä houkuttelevan voitonjaon maksamisen UPM:n osakkeenomistajille.

Toimialalla erinomainen tase

Yhtiön tavoitteena on säilyttää vahva tase, jonka turvin yhtiö voi toteuttaa UPM:n omistaja-arvoa kasvattavat portfolion muutokset.

Osinkopolitiikka 

UPM:n tavoitteena on houkutteleva osinko: 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Hallitus ehdottaa 0,95 euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 30 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti.

Important Image

​Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n Biofore-strategiaa

Hyvä hallintotapa, alan johtava ympäristösuorituskyky, vastuullinen hankinta ja turvallinen työympäristö ovat tärkeitä kilpailuetuja. Aktiivinen työ vastuullisuuskysymyksissä mahdollistaa myös liiketoiminnan vaikutusten ja riskien tehokkaan tunnistamisen ja minimoimisen. UPM:n johdonmukainen vastuullisuustoiminta sai ulkopuolista tunnustusta myös vuonna 2016.

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2015

Tuloskeskus

Täältä löydät yhteenvedon UPM:n viimeisimmästä talodellisesta tuloksesta ja suuren määrän UPM:n avain lukuja
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'