​UPM sijoituskohteena

UPM pyrkii parantamaan kannattavuutta, kasvunäkymiä ja liiketoimintaportfolionsa arvoa. Tavoitteena on kehittää liiketoimintaportfoliota sekä tuoda esille ja kasvattaa liiketoimintojen arvoa.

 

Liiketoimintojen hyvä tulos, vahva rahavirta ja toimialalla erinomainen tase mahdollistavat sen, että yhtiö voi samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita ja tarttua strategisiin tilaisuuksiin.

UPM:n mallin vahvuudet 

UPM:n mallin vahvuudet

UPM pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoa

Tuloksen parantaminen

UPM on sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen. Yhtiö tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoimintaalueensa markkinoilla kilpailijoihinsa verrattuna.

Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen

UPM investoi liiketoimintoihin, joilla on vahvat pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuusnäkymät. Yhtiö on asettanut selkeät tuottotavoitteet liiketoiminnoilleen. Tuloskasvua pidetään liikevaihdon kasvua tärkeämpänä.

 

Liiketoimintaportfolion kehittäminen

Houkuttelevien kasvuliiketoimintojen osuuden kasvattaminen tukee UPM:n kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja nostaa osakkeiden arvoa.

Innovaatiot

UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta kestävää korkean lisäarvon liiketoimintaa ja ainutlaatuisia kilpailuetuja.

Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n Biofore-strategiaa

Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa: hyvä hallintotapa, alan johtava ympäristösuorituskyky, vastuullinen hankinta ja turvallinen työympäristö ovat tärkeitä kilpailuetuja.

Vahva rahavirta

Vahva rahavirta mahdollistaa kohdennetut kasvuinvestoinnit ja kohdennetut yrityskaupat, uuden liiketoiminnan kehittämisen sekä houkuttelevan osingon UPM:n osakkeenomistajille.

Toimialalla erinomainen tase

Toimialallamme erinomainen tase auttaa hallitsemaan riskejä ja luo edellytykset liiketoiminnan muutoksen kiihdyttämiselle, kun aika ja tilaisuus ovat otolliset.

Osinkopolitiikka 

Houkutteleva osinko: UPM:n tavoitteena on houkutteleva osinko, 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Vuoden 2016 osinko oli 0,95 euroa osaketta kohti, mikä on 30 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti.

Important Image

 

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla

Tuloskeskus

Täältä löydät yhteenvedon UPM:n viimeisimmästä talodellisesta tuloksesta ja suuren määrän UPM:n avain lukuja
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'