​Uudistuva UPM

UPM uudistaa toimintaansa varmistaakseen kestävän lisäarvon luomisen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta, luoda kasvua ja lisätä arvoa uudistamalla liiketoimintaportfoliota.

 

Viime vuosina UPM on kehittynyt vertikaalisesti integroidusta paperiyhtiöstä kuudella eri liiketoiminta-alueella toimivaksi yhtiöksi, joka tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoiminnan omilla markkinoilla.

Osana muutosta UPM on kehittänyt entisiä sisäisiä resursseja, kuten sellun ja energian tuotantoa, asiakaslähtöiseksi ja markkinavetoiseksi liiketoiminnaksi, luonut uutta liiketoimintaa biopolttoaineissa ja jatkanut kasvuaan hyvin kannattavissa liiketoiminnoissa.

Uusi rakenne tarkensi ja terävöitti liiketoimintojen toimintaa ja antoi mahdollisuuden yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen. Liiketoimintamallin ansiosta olemme kyenneet kohdentamaan investointimme tehokkaasti ja korkein tuotoin. Yhtiön kannattavuus on parantunut, osakkeenomistajan tuotot kasvaneet ja tase vahvistunut. Samalla UPM on parantunut sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa.

 

Integroidusta paperintuotannosta huipputulosta tavoitteleviin itsenäisiin liiketoimintoihin

Important Image

UPM:n liiketoimintaportfolio

UPM:n liiketoiminnot ovat kilpailukykyisiä, niillä on vahva markkina-asema ja ne toimivat pääosin selvästi kasvavilla markkinoilla. Tämä tarjoaa UPM:lle mahdollisuuksia kasvuun myös tulevina vuosina.

 

Important Image

Uudistuminen jatkuu

 

UPM:n kuuden erillisen liiketoiminta-alueen rakenne mahdollistaa optimaaliset pääoman allokointia koskevat päätökset konsernitasolla sekä liiketoimintaportfolion edelleen kehittämisen. Vahvan rahavirran ansiosta UPM pystyy toteuttamaan sekä kohdennetut kasvuinvestoinnit että houkuttelevan voitonjaon osakkeenomistajille. Vahva tase mahdollistaa liiketoimintaportfolion muutoksen kiihdyttämisen yrityskaupoilla tai merkittävämmillä investoinneilla, kun tilaisuus ja ajoitus ovat oikeita. UPM pyrkii kuitenkin säilyttämään vahvan taseen kaikissa tilanteissa. Liiketoimintaportfolion muutoksia voidaan harkita, mikäli se olisi paras keino luoda pitkän aikavälin omistaja-arvoa.

Jokainen liiketoiminta vastaa oman strategiansa toteuttamisesta ja tavoitteidensa saavuttamisesta. Konserniohjaus ja globaalien funktioiden tuki mahdollistavat sen, että liiketoiminnot saavat täyden hyödyn UPM:n brändistä, mittakaavasta ja integraatiosta monimutkaisessa toimintaympäristössä.

UPM on sitoutunut yhtiön Biofore-strategiassa muutoksen jatkamiseen. Vahva keskittyminen tuloksiin ja kilpailukykyyn yhdistettynä toimialalla erinomaiseen taseeseen osoittavat, että yhtiöllä on myös kykyä toteuttaa strategiansa.

Selkeä työnjako konsernin ja liiketoimintojen välillä 

Important Image

Strategia käytännössä

Uusi vaihde UPM:n muutokseen

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'