Taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2014 yhtiö asetti kuudelle liiketoiminta-alueelleen pitkän aikavälin tulostavoitteet. Vuonna 2015 UPM Biorefining, UPM Plywood ja UPM Energy ylittivät pitkän aikavälin tulostavoitteensa, ja UPM Raflatac kehittyi hyvin päästen lähelle tavoitetasoaan.

Liiketoiminta-alueiden tavoitteet

 

UPM tavoittelee suhteellisia huipputuloksia kunkin liiketoiminta-alueensa markkinoilla tärkeimpiin kilpailijoihinsa verrattuna. UPM on myös määrittänyt pitkän aikavälin EBITDA-marginaalin ja sijoitetun pääoman tuottotavoitteet kaikille liiketoiminta-alueille. UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen pitkän aikavälin tavoitteet on määritetty rahavirran marginaalina ja sijoitetun pääoman rahavirtatuottona.

UPM Energy -liiketoiminta-alueen tasearvo arvostetaan käypään arvoon ja sijoitetun pääoman tuottotavoite on 6 %. Vähemmän pääomaa sitovassa jalostusteollisuudessa, UPM Raflatacissa, sijoitetun pääoman tuottotavoite on 18 %. Prosessiteollisuuden liiketoiminnoissa eli UPM Biorefining-, UPM Paper Asia- ja UPM Plywood -liiketoiminta-alueilla sijoitetun pääoman tuottotavoite on 10–12 % ja UPM Paper ENA-liiketoiminta-alueella rahavirran tuotto.

Nykyisellä liiketoimintaportfoliolla liiketoiminta-alueiden tavoitteiden saavuttaminen samanaikaisesti johtaisi noin 10 %:n liikevoittoprosenttiin ja noin 9 %:n sijoitetun pääoman tuottoon koko konsernissa.

​Konsernin tavoitteet

Konsernitasolla UPM:n taloudelliset tavoitteet perustuvat oman pääoman tuottoon ja velkaantumisasteeseen. Oman pääoman tuoton tulee ylittää vähintään viidellä prosenttiyksiköllä kymmenen vuoden riskittömän sijoituksen – esimerkiksi Suomen valtion euromääräisen obligaation – tuotto. Vuoden 2015 lopussa näin määritelty vähimmäistuotto oli 5,9 %. Vuonna 2015 UPM:n oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,1 %.

Yhtiön tavoite on säilyttää vahva tase. Velkaantumisasteen enimmäisraja on 90 %. Velkaantumisaste vuoden 2015 lopussa oli 26 %.

Gearing

Vastuullisuustavoitteet

UPM:llä on vastuullisuusperiaatteet ja tavoitteet

Tuloskeskus

Täältä löydät yhteenvedon UPM:n viimeisimmästä talodellisesta tuloksesta ja suuren määrän UPM:n avain lukuja

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'