​​​​​​​​​​Taloudelliset tavoitteet

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla ​

​Tammikuussa 2017 UPM uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa:​

 

  • Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteita on nostettu.
  • Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoitetta on nostettu.
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu on lisätty uudeksi konsernitason tavoitteeksi.
  • On uusi, nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka.
  • Rahavirtaan perustuva osinkopolitiikka säilyy ennallaan. UPM tavoittelee houkuttelevaa 30-40 prosentin osinkoa yhtiön vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti. ​

Liiketoiminta-alueiden tavoitteet

 Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteita nostettu​

​Liiketoiminta-alue​Mittari​Aiempi tavoite (%)​Uusi tavoite (%)​Toteuma 2016 (%)​Toteuma 2015 (%)​Toteuma 2014 (%)
​UPM Biorefining​Sijoitetun pääoman tuotto (%)​10-12​14​12,6​14,67,6
​UPM EnergySijoitetun pääoman tuotto (%)**​6​6​5,0​6,76,9
​UPM RaflatacSijoitetun pääoman tuotto (%)​18​20​25,5​17,615,0
​UPM Specialty PapersSijoitetun pääoman tuotto (%)​10-12​14​12,1​5,512,6
​UPM Paper ENA​Vapaa kassavirta / investoinnit (%)*​10-12​14​31,0​4,7​12,9
​UPM PlywoodSijoitetun pääoman tuotto (%)​10-12​18​22,6​20,9​16,5

 

​​Sijo​itetun pääoman tuotto (%) = Sijoitetun pääoman tuotto (%) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
* Vapaa rahavirta investointien (investoinnit ja/tai omaisuuden myynnit) ja uudelleenjärjestelykulujen vähentämisen jälkeen.
** UPM Energyn osakkuudet on arvostettu käypään arvoon. ​​

Liiketoiminta-alueiden uudet taloudelliset tavoitteet verrattuna tuottototeumiin​

Important Image

​Konsernin tavoitteet

 

Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu on lisätty uudeksi konsernitason tavoitteeksi

 

​Mittari​Uusi tavoiteToteuma 2016 (milj.euroa)Toteuma 2015 (milj.euroa)​Toateuma 2014 (milj.euroa)
​Vertailukelpoinen liikevoitto​Kasvu​1 143​916​866


Vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoitetta on nostettu​

 

Mittarit​Aiempi tavoite​Uusi tavoite (%)​Toteuma 2016 (%)​Toteuma 2015 (%)​Toteuma 2014 (%)
​Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (%)​5 prosenttiyksikköä yli 10 vuoden riskittömän sijoituksen tuoton​10,0​10,9​9,5​8,5


Uusi, nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka

Mittarit​Aiempi raja​Uusi käytäntö​Toteuma 2016 ​Toteuma 2015​Toteuma 2014
​Nettovelka/EBITDA​N/A​noin kaksinkertainen tai pienempi​0,73-kertainen​1,56-kertainen​1,84-kertainen
​Velkaantumisaste​< 90 %​N/A​14 %​26 %​​32 %​

Konsernin taloudellinen kehitys

Important Image

Vastuullisuustavoitteet

UPM:llä on vastuullisuusperiaatteet ja tavoitteet

Tuloskeskus

Täältä löydät yhteenvedon UPM:n viimeisimmästä talodellisesta tuloksesta ja suuren määrän UPM:n avain lukuja

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'