Important Image

Strategia käytännössä

Strategiamme sisältää tulosta parantavia toimenpiteitä, kohdennettuja hankkeita kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystyötä lisäarvoa tuovan kasvun luomiseksi. Yhtiö kehittää liiketoimintaportfoliotaan tavoitteena kasvattaa liiketoimintojensa arvoa ja luoda kasvua.

​1. Tuloksen jatkuva parantaminen

UPM parantaa suoritustaan kaikissa liiketoiminnoissaan ja tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoiminnan omilla markkinoilla.

 • Hyvä hallintotapa, alan johtava ympäristösuorituskyky, vastuullinen hankinta ja turvallinen työympäristö ovat tärkeitä kilpailuetuja.
 • UPM pyrkii parantamaan resurssitehokkuuttaan ja pienentämään muuttuvia ja kiinteitä kustannuksiaan.
 • Kaupallisen strategian onnistunut toteuttaminen liiketoiminnoissa.
 • Käyttöpääoman hallinta
 • Pääoman tehokas käyttö, sisältäen toiminnan uudelleen järjestelyt  

2. Kohdennetut kasvuinvestoinnit

UPM investoi kannattaviin kohdennettuihin hankkeisiin hyödyntääkseen liiketoimintaportfolionsa kasvumahdollisuuksia. UPM investoi seuraaviin kasvuhankkeisiin, joiden tavoitteena on yli 200 miljoonan euron EBITDA-vaikutus, kun kaikki hankkeet on toteutettu.

Toiminnassa 2016

 • Pietarsaaren sellutehtaan laajennus
 • Fray Bentos sellutehtaan laajennus
 • Kymi sellutehtaan laajennus
 • Raflatacin laajennus Asiassa, Puolassa  

Ylösajovaiheessa

 • Lappeenrannan biojalostamo
 • Erikoispapereita valmistava yksikkö Changshussa

80 % vuosittaisesta 200 milj.euron EBITDA-tavoitteesta saavutettu Q3 2016

Rakenteilla, aikataulussa ja budjetissa 

 • Otepään vaneritehtaan laajennus
 • Kaukaan sellutehtaan tehokkuuden parantaminen
 • Kymi sellutehtaan laajennus, toinen vaihe
 • Raflatacin laajennus Puolassa


3. Liiketoimintaportfolion kehittäminen

UPM kehittää liiketoimintaportfoliotaan tavoitteena kasvattaa liiketoimintojensa arvoa, pitkän aikavälin kannattavuutta ja kasvunäkymiä. Tavoitteena on hyvät kasvunäkymät omaavien kannattavien liiketoimintojen osuuden kasvattaminen.

 • Kehittää kutakin  liiketoimintoa parantamalla kannattavuutta ja rahavirtaa sekä luomalla kasvua 
 • Kasvattaa kannattavien liiketoiminnot kohdennettujen kasvuinvestointien ja synergististen yrityskauppojen avulla
 • Liiketoimintaportfolion muutokset mahdollisia, jos se olisi paras keino luoda pitkän aikavälin omistaja-arvoa

4. Uuden liiketoiminnan ja tuotteiden kehittäminen pitkän aikavälin kasvun luomiseksi

 

Innovaatioiden avulla UPM pyrkii saavuttamaan kilpailuetua ja kasvua sekä uusissa että tämänhetkisissä liiketoiminnoissa.

Innovaatioiden avulla UPM pyrkii luomaan kilpailuetua ja kasvua sekä nykyisissä että uusissa liiketoiminnoissa. Innovaatio on idea, joka johtaa arvon luomiseen UPM:llä mahdollisesti seuraavissa muodoissa:

 • Uudet liiketoimintamallit
 • Palvelukonseptit
 • Tuotteen tai tuoteparannuksia
 • Liiketoimintaa
 • Teknologia ja prosessit
 • Uusi tapa toimia

UPM kehittää uusia liiketoimintoja, jotka pohjautuvat yhtiön laajaan osaamiseen ja vahvaan asemaan metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa. Ekodesignin huomioon ottavat liiketoimintamahdollisuudet tarjoavat suuret markkinat ja korkeampaa lisäarvoa.

Biopolttoaineet

Kehittynyt uusiutuva dieselpolttoaine, joka soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin

Biokomposiitit

Uusiutuvat materiaalit korvaavat öljypohjaisia materiaaleja esimerkiksi ruiskuvalutuotannossa

Biokemikaalit

Uusiutuvat toiminnalliset kemikaalit ja korvaavat vaihtoehdot öljypohjaisille kemikaaleille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastullisuus tuo kilpailuetua ja kasvua

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'