Strategia käytännössä

Strategiamme sisältää tulosta parantavia toimenpiteitä, kohdennettuja hankkeita kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystyötä lisäarvoa tuovan kasvun luomiseksi. Yhtiö kehittää liiketoimintaportfoliotaan tavoitteena kasvattaa liiketoimintojensa arvoa ja luoda kasvua.

Important Image

1. Tulosten jatkuva parantaminen

UPM on sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen. Kukin UPM:n liiketoiminta-alue tavoittelee huipputuloksia omilla markkinoillaan.

 • UPM pyrkii alentamaan muuttuvia kustannuksia, optimoimaan tehtaiden kunnossapitoa ja toimintoja ja vapauttamaan käyttöpääomaa konsernin jatkuvan parantamisen ohjelmien avulla.
 • UPM pyrkii jatkuvan parantamisen ohjelmilla myös edistämään työntekijöiden ja urakoitsijoiden työterveyttä ja -turvallisuutta sekä yhtiön ympäristösuorituskykyä.
 • Ohjelmien vaikutus oli vuonna 2016 positiivinen: muuttuvat ja kiinteät kustannukset alenivat merkittävästi. Tapaturmataajuus laski edelleen ja resurssitehokkuus parani. Työ jatkuu myös vuonna 2017 ja siitä eteenpäin.
 • UPM:n tavoitteena on hyödyntää tuotantolaitoksia tehokkaasti. UPM Paper ENAn osalta tämä tarkoittaa, että tuotantokapasiteettia mukautetaan asiakaskysyntään.
 • Hyvä hallintotapa, alan johtava ympäristösuorituskyky, vastuullinen hankinta ja turvallinen työympäristö ovat UPM:lle tärkeitä kilpailuetuja.

2. UPM pyrkii hyödyntämään liiketoimintaportfolionsa kasvumahdollisuudet.

Yhtiö investoi hankkeisiin, jotka tarjoavat houkuttelevaa ja kestävää tuottoa ja selkeää kilpailuetua. Toiminnassa: UPM on investoinut 680 miljoonaa euroa kasvuhankkeisiin, joiden tavoitteena on 200 miljoonan euron vuosittainen EBITDAvaikutus. Vuonna 2016 UPM saavutti 80 % tavoitteestaan. 

 • UPM Pietarsaaren, UPM Fray Bentosin ja UPM Kymin sellutehtaiden laajennus
 • UPM Lappeenrannan uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo
 • UPM Raflatacin tarralaminaattitehtaiden laajennukset Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Puolassa
 • UPM Changshun erikoispaperikone

Lisäksi UPM on investoinut 225 miljoonaa euroa hankkeisiin, jotka ovat rakenteilla tai käynnistysvaiheessa.

 • UPM Otepään vaneritehtaan laajennus
 • UPM Kaukaan ja UPM Kymin (toinen investointi) sellutehtaiden laajennus
 • UPM Raflatacin Puolan tarralaminaattitehtaan laajennus (toinen investointi)

UPM aloitti keskustelut Uruguayn hallituksen kanssa maan logistisen infrastruktuurin kehittämisestä.

3. Liiketoimintaportfolion kehittäminen ja arvon luonti

UPM pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoaan pitkällä aikavälillä kasvattamalla jokaisen liiketoimintonsa arvoa ja kehittämällä liiketoimintaportfoliotaan orgaanisesti tai mahdollisilla yrityskaupoilla. Vastuullinen liiketoiminta ja arvoketju luovat perustan, jonka avulla UPM tunnistaa mahdollisuudet sekä välttää ja hallitsee mahdollisia riskejä.

Liiketoimintojen kehittäminen

 • Kannattavuuden parantaminen, kasvun edistäminen ja rahavirran kasvattaminen
 • Kaupalliset strategiat, kohdennetut kasvuinvestoinnit ja jatkuvan parantamisen ohjelmat

Liiketoimintaportfolion kehittäminen

 • Hyvät pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuusnäkymät omaavien liiketoimintojen osuuden kasvattaminen
 • Liiketoiminnot, jotka tarjoavat kestävää kilpailuetua
 • Kasvuinvestoinnit, synergiset yrityskaupat 

Portfolioon voidaan tehdä muutoksia, jos siten voidaan kasvattaa omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Kyky ryhtyä toimenpiteisiin: vahva tase vähentää riskejä ja luo strategisia mahdollisuuksia.

4. Kestävää kasvua ja kilpailukykyä uusista lähteistä

UPM kehittää uusia liiketoimintoja, jotka pohjautuvat yhtiön laajaan osaamiseen ja vahvaan asemaan metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa. Ekodesignin huomioon ottavat liiketoimintamahdollisuudet tarjoavat suuret markkinat ja korkeampaa lisäarvoa.

BIOPOLTTOAINEET

 • Kehittynyt uusiutuva dieselpolttoaine, joka soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin, ja uusiutuva nafta, jota voidaan käyttää bensiinin biokomponenttina

BIOKOMPOSIITIT

 • Uusiutuvat materiaalit korvaavat öljypohjaisia materiaaleja esimerkiksi ruiskuvalutuotannossa

BIOKEMIKAALIT

 • Kestävän kehityksen mukaiset ja kilpailukykyiset puupohjaiset biokemikaalit, joissa UPM keskittyy kemiallisiin rakenneaineisiin, ligniinituotteisiin, biofibrilleihin ja biolääketieteen tuotteisiin

Myös nykyisten liiketoimintojen tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittäminen on tärkeä kilpailuedun ja kasvun lähde. Kaikki UPM:n liiketoiminnot pyrkivät tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa tuotteita ja palveluita kehittämällä. 

Biopolttoaineet

Kehittynyt uusiutuva dieselpolttoaine, joka soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin

Biokomposiitit

Uusiutuvat materiaalit korvaavat öljypohjaisia materiaaleja esimerkiksi ruiskuvalutuotannossa

Biokemikaalit

Uusiutuvat toiminnalliset kemikaalit ja korvaavat vaihtoehdot öljypohjaisille kemikaaleille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastullisuus tuo kilpailuetua ja kasvua

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto
Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'