UPM Specialty Papers

UPM Specialty Papers tuottaa hienopapereita Aasian kasvaville markkinoille, tarramateriaaleja maailmanmarkkinoille sekä joustopakkausmateriaaleja Euroopan markkinoille. Tuotteet valmistetaan UPM Changshun ja UPM Tervasaaren tehtailla Kiinassa ja Suomessa sekä UPM Jämsänkosken tehtaan tuotantolinjoilla Suomessa. UPM Changshun tehtaan erikoispapereita valmistava paperikone aloitti tuotannon joulukuussa 2015. Asiakkaita ovat pääasiassa vähittäismyyjät, painotalot, kustantajat, jakelijat ja paperin jalostajat.

​Strategiamme

 • Specialty Paper ENA –tulosyksikössä kannattava kasvu maailmanlaajuisesti tuotteiden kilpailukykyisellä tuotannolla, innovaatioilla ja vahvemmilla kumppanuuksilla asiakkaiden kanssa perustuen erinomaiseen asiakaskokemukseen ja johtavaan asemaan kestävässä kehityksessä
 • Fine & Specialty Papers APAC –tulosyksikössä kannattava kasvu korkealaatuisissa toimistopapereissa sekä uusilla innovaatioilla ja vahvemmilla kumppanuuksilla asiakkaiden kanssa perustuen erinomaiseen asiakaskokemukseen ja johtavaan asemaan kestävässä kehityksessä

Vahvuutemme

 • Tarramateriaalien globaali markkinajohtaja, korkealaatuiset tausta- ja pintapaperit ja joustopakkauspaperit
 • Korkealaatuisten hienopapereiden luotettava toimittaja, kattava jakeluverkosto Aasian-Tyynenmeren alueella
 • Erinomainen asiakaspalvelu kaikkialla maailmassa, vahvat toimistopaperibrändit Kiinassa
 • Tunnustettu alan johtava yritys kestävän kehityksen ja ympäristösuorituskyvyn osalta
 • Kustannustehokkaat toiminnot ja ainutlaatuinen asema Aasian markkinoilla


UPM Specialty Papers arvonluonti

 

Important Image

​Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

 

 • Tarramateriaali- ja taustapaperimarkkinat kasvavat globaalisti ja erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella. Vuonna 2015 globaalit markkinat kasvoivat 3–5 %, mutta Aasian-Tyynenmeren alueella kasvu oli jopa kaksi kertaa nopeampaa.
 • Kehittyvillä markkinoilla kysyntää ohjaa yksityinen kulutus, keskiluokan kasvu ja brändituotteet. Kasvua tukee myös vähittäiskaupan ja automatisoidun tuote-etiketöinnin nopea kehitys. Taustapaperin kysyntää ohjaa lisäksi tarramateriaalien lisääntyvä käyttö kuluttajatuotteissa, teollisissa sovelluksissa ja teollisuudessa.
 • Aasian-Tyynenmeren alueella hienopaperin kysyntä laski hieman, mutta toimistopaperin kysyntä vuonna 2015 kasvoi 2–3 % vuoteen 2014 verrattuna.
 • Toimistopaperin alueellista kysyntää ohjaavat talouskehitys, kaupungistuminen ja uusien yritysten perustaminen.
 • Aasiassa on edelleen ylikapasiteettia kaikissa paperilajeissa, ja Yhdysvaltain polkumyynti- ja tasoitustullit joillekin aasialaisille tuottajille lisäävät hienopaperin paikallista tarjontaa. Investoinnit ja paperikoneiden muuttaminen päällystämättömän puuvapaan paperin ja tarramateriaalien tuotantoon Aasian-Tyynenmeren alueella sekä paperikoneiden muuttaminen tarramateriaalituotantoon Euroopassa ovat kiristäneet kilpailua.

Avainlukuja

​20152014​
​Liikevaihto, milj. euroa​1 168​1 124
​Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa​55​108
​% liikevaihdosta​4,7​9,6
​Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 1 012​​861
​ROCE ilman kertaluonteisa eriä, milj. euroa ​5,4​12,5
​Henkilöstö 31.12​1 738​1 652

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2015
'