UPM Plywood​

UPM Plywood tuottaa vaneria ja viilua pääasiassa rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin ja LNG-laivanrakentamiseen sekä muuhun teollisuustuotantoon. UPM on johtava vanerintoimittaja Euroopassa, ja sillä on tuotantolaitoksia Suomessa, Virossa ja Venäjällä.

​Strategiamme

 • Kannattava kasvu asiakaslähtöisellä palvelulla ja toimintaa tehostamalla
 • Markkina-aseman vahvistaminen valikoiduissa liiketoiminnoissa arvoa ja palveluvalikoimaa lisäämällä


Vahvuutemme

 • Luotettava toimittaja, tasaisen korkea laatu
 • Erinomainen asiakaspalvelu
 • Johtava toimittaja vaativissa loppukäyttösegmenteissä
 • Markkinoiden vahvin brändi – WISA®


UPM Plywood arvonluonti

Important Image

​Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

 • Vanerin kysynnän arvioidaan kasvaneen hieman Euroopassa vuonna 2015. Kysyntä kasvoi teollisissa sovelluksissa ja rakennusalan loppukäyttösegmenteissä.
 • Euroopan vanerimarkkinat olivat tasapainossa vuoden 2015 alkupuoliskolla. Halpatuonti lisääntyi vuoden aikana ja johti viimeisellä neljänneksellä hintapaineisiin joissakin tuotesegmenteissä.
 • Vanerin kysyntää ohjaavat rakennus- ja huonekaluteollisuus sekä teolliset loppukäyttösegmentit kuten kuljetusvälineteollisuus.
 • Puun käyttö rakennusteollisuudessa lisääntyy, sillä puu on kustannustehokas ja uusiutuva materiaali.
 • Kuljetusalalla LNG-kuljetusalusten rakentamista ohjaa nesteytetyn maakaasun globaali kysyntä. Lisääntyvät maantiekuljetukset vauhdittavat kauppaa ja kasvattavat ympäristön huomioon ottavien perävaunuratkaisujen kysyntää.

Avainluvut

​20152014​
​Liikevaihto, milj. euroa ​439​440
​Liikevoitto ilman kertaluontesia eriä, milj. euroa  ​55​44
​% liikevaihdosta ​12,5​10,0
​Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa 263​​​268
​ROCE ilman kertaluonteisa eriä, % ​20,9​16,4
​Henkilöstö 31.12 ​2 469​2 441

 

Liiketoimnta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannttavuus parani vuonna 2015
'