UPM Paper ENA


UPM Paper ENA valmistaa sanoma- ja aikakauslehtipapereita sekä hienopapereita useisiin erilaisiin käyttökohteisiin 17 tehokkaalla paperitehtaalla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaita ovat pääasiassa kustantajat, vähittäismyyjät, painotalot ja jakelijat. UPM:llä on maailmanlaajuinen paperinmyyntiverkosto ja tehokas logistiikkajärjestelmä.

​Strategiamme

  • Kannattavuuden parantaminen ja rahavirran maksimointi yksinkertaistetun, asiakaslähtöisen myyntistrategian avulla
  • Optimointimahdollisuuksien hyödyntäminen suuressa matalan kustannustason tuotantoympäristössä

Vahvuutemme

 

  • Suuri, matalan kustannustason tuotantoympäristö tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia toimintojen optimointiin
  • Luotettava toimittaja, joka takaa tasaisen laadun, erinomaisen palvelun ja laajan tuotevalikoiman
  • Laajuus ja osaaminen vastuullisissa hankinnoissa ja tuotannossa
  • Hyvä ympäristö- ja tekninen asiantuntemus ja jatkuva tuotekehitys


 

UPM Paper ENA arvonluonti

Important Image

Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

  • Graafisten papereiden kysyntää ohjaa mainonnan määrä painetussa mediassa ja osoitteellisessa ja osoitteettomassa suoramarkkinoinnissa, aikakaus- ja sanomalehtien levikki ja määrä sekä tulostus- ja toimistopapereiden kulutus.
  • Digitaalisen median suosio kuluttajien keskuudessa on laskenut paperin kulutusta Euroopan ja Pohjois-Amerikan kypsillä markkinoilla vuosista 2007–2008 lähtien. Kulutuksen yleisestä laskusta huolimatta kasvumahdollisuuksia on edelleen tietyissä loppukäyttökohteissa ja markkinasegmenteissä.
  • Euroopassa graafisten papereiden kysyntä laski 4 % vuonna 2015. Lasku oli jyrkempää sanomalehti- ja aikakauslehtipapereissa ja hillitympää päällystämättömissä hienopapereissa. Kysynnän kehitys vaihtelee maittain. Saksan markkinoilla lasku on hitaampaa kuin esimerkiksi Ison-Britannian tai Pohjoismaiden markkinoilla.
  • Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä laski 7 % vuonna 2015. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä säilyi muita paperilajeja vahvempana.

Avainluvut

​20152014
​​Liikevaihto, milj. euroa​​5 056​5 284
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa​​24​​181
​% liikevaihdosta ​​0,5​3,4
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj.euroa​​2 289​2 511
​ROCE ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa, %​​1,0​​7,2
​Cash flow / Capital employed, %​​4.6​12,9​
​​​Henkilöstö 31.12​​9 472​​10 467

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2015
'