UPM Energy

UPM Energy tuottaa arvoa kustannuskilpailukykyisessä, vähäpäästöisessä energiantuotannossa sekä fyysisen sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkkinoilla. UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja ja edelläkävijä Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. UPM:n energian tuotantokapasiteetti koostuu vesivoimasta, ydinvoimasta ja lauhdevoimasta.

​Strategiamme

 • Arvon tuottaminen energiantuotannossa, fyysisen sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkkinoilla
 • Kannattava kasvu Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöttömän sähkön markkinoilla

 

 

Vahvuutemme

 • Kustannuskilpailukykyinen, vähäpäästöinen energiantuotantoportfolio
 • Monipuolinen energiatuotanto – ydinvoima peruskuormakapasiteettina, vesivoima säädeltävänä kapasiteettina ja lauhdevoima luotettavana huippukuormakapasiteettina
 • Vahva osaaminen ja kokemus arvon luomisesta sähkön ja sähköjohdannaisten kaupassa
 • Todistetusti laadukkaat energianhallintapalvelut sähköä tuottaville ja kuluttaville asiakkaille

 

UPM Energy arvonluonti

Important Image

​Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

 • Pohjoismaiden sähkön kulutuksen odotetaan pysyvän vakaana. Kysyntään vaikuttavat kotitalouksien, kaupallisen sektorin ja teollisuuden sähkön kulutus. Kulutus riippuu suuresti lämpötiloista.
 • Vuonna 2015 sähkön kulutus Pohjoismaissa laski hieman, pääasiassa normaalia lämpimämmän sään johdosta.
 • Pohjoismaissa uusia investointeja kapasiteettiin ohjaavat taloustilanne, ja niihin vaikuttaa sääntely ja tuet. Siksi kapasiteettia lisätään pääasiassa tuetussa uusiutuvan energian tuotannossa.
 • Vallitsevien markkinaolosuhteiden takia nykyistä tuotantokapasiteettia suljetaan ennen suunnitellun käyttöiän päättymistä. Esimerkiksi Ruotsin ydinvoimakapasiteetti suljetaan aikaisemmin kuin on ennakoitu.
 • Vesivarannot ja Pohjoismaiden tuuliolosuhteet vaikuttavat sähkön tarjontaan ja siten myös sähkön hintaan, joka jakautuu eri aluehintoihin.
 • Pohjoismaissa on useita aluehintoja, mutta UPM Energyn voimalaitokset sijaitsevat vain Suomen aluehinta-alueella. Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistäminen jatkuu uusien siirtoyhteyksien rakentamisen myötä.

 

Avainluvut 

​2015​2014
​​​Liikevaihto, milj. euroa​415​464
​Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa​181​202
​% liikevaihdosta ​43,643,5
​Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj.euroa​2 716​2 903
​ROCE ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa, %​6,7​7,0
​​​Henkilöstö 31.12​73​80

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2015
'