UPM Energy

UPM Energy tuottaa arvoa kustannuskilpailukykyisessä, vähäpäästöisessä energiantuotannossa sekä fyysisen sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkkinoilla. UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja ja edelläkävijä Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. UPM:n energian tuotantokapasiteetti koostuu vesivoimasta, ydinvoimasta ja lauhdevoimasta.

​Strategiamme

 • Arvon tuottaminen energiantuotannossa, fyysisen sähkön kaupassa ja sähkön johdannaismarkkinoilla
 • Kannattava kasvu Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuotannossa

 

Vahvuutemme

 

 • Kustannuskilpailukykyinen, vähäpäästöinen energiantuotantoportfolio
 • Vesivoima säädeltävänä kapasiteettina luomassa arvoa markkinoilla, joilla on enenevässä määrin
  uusiutuvan energian tuomia hintaheilahduksia
 • Ydinvoima luotettavana peruskuormakapasiteettina
 • Vahva kokemus arvon luomisesta sähkön ja sähköjohdannaisten kaupassa
 • Matala, virtaviivainen ja ammattitaitoinen organisaatio

 

UPM Energy arvonluonti

Important Image

​Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

 • Uusien teknologioiden kustannukset alenevat nopeasti
 • Sähköverkon säätely on haastavampaa säästä riippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman lisääntymisen vuoksi
 • Sähkön tuotannon hajautuminen
 • Energian huoltovarmuus heikentynyt kapasiteetin sulkemisten johdosta
 • Sähkönkulutuksen kasvunäkymät ovat vaatimattomat
 • Muutokset sääntelyssä vaikuttavat energiateollisuuden halukkuuteen tehdä pitkän tähtäimen investointeja
 • Markkinoiden integraatio on lisääntynyt verkkojen siirtoyhteyksiin investoimisen myötä
 • Digitalisaatio luo alalle uusia mahdollisuuksia

 

Avainluvut 

​2016​2015
​​​Liikevaihto, milj. euroa​357​415
​Vertailukelpoinen liikevoitto,
milj. euroa
​116​181
​% liikevaihdosta ​32,743,6
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj.euroa​2 340​2 716
​Vertailukelpoinen ROCE,
milj. euroa, %
​5,0​6,7
​​​Henkilöstö 31.12​7173

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2015
'