UPM Biorefining

UPM Biorefining muodostuu sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista. UPM:llä on kolme sellutehdasta Suomessa sekä sellutehdas ja puuviljelmät Uruguayssa. Lisäksi yhtiöllä on neljä sahaa Suomessa. UPM:n puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavan biojalostamon toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2015. Selluliiketoiminnan asiakkaita ovat pehmo-, erikois- ja painopapereiden sekä kartongin tuottajat. Biopolttoaineiden asiakkaat ovat polttoainejakelijat, kun taas sahatavaraa toimitetaan rakennus- ja puusepänteollisuuteen.

​Strategiamme

 • Selluliiketoiminta: kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen operatiivista toimintaa jatkuvasti parantamalla, kattavimman sellutuotevalikoiman tarjonta yhdistettynä ensiluokkaisiin ympäristöstandardeihin ja tekniseen palveluun. Kasvu kustannustehokkaana tuottajana pullonkaulojen poistamiseen tähtäävillä investoinneilla ja mahdollisilla yritysostoilla.
 • Biopolttoaineet: maailman ensimmäisen puupohjaista uusiutuvaa dieseliä tuottavan biojalostamoinvestoinnin kaupallistaminen
 • Sahaliiketoiminta: kannattavuuden parantaminen tehokkaan puun käytön, integroiduntuotannon ja terävöitetyn kaupallisen strategian avulla

Vahvuutemme

 • Nykyaikaiset, tehokkaat sellutehtaat ja kasvuun sitoutunut liiketoiminta
 • Monipuolinen selluvalikoima erilaisiin loppukäyttökohteisiin
 • Oma myynti- ja palveluverkosto maailmanlaajuisen asiakaskunnan ulottuvilla
 • Eri mantereet yhdistävä maailmanluokan logistiikkaverkosto
 • Kestävä kuidunhankinta ja erinomainen ympäristösuorituskyky
 • Puupohjaisen uusiutuvan dieselin valmistusteknologia
 • Kilpailukykyiset sahat ja ammattitaitoinen globaali myynti
 • Synergiaetuja yhteisestä puun toimitusketjusta sahatavaran, sellun ja uusiutuvan dieselin tuotannossa


UPM Biorefining arvonluonti

UPM Biorefining arvonluonti

​Markkinat ja liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

 • Sellun kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti vuosittain noin 2–3 % yksityisen kulutuksen kasvun ansiosta. Vuonna 2015 globaalit toimitukset kasvoivat 3 % edellisvuoteen verrattuna.
 • Sellunkulutusta ohjaa pehmopaperien, hygieniatuotteiden sekä kartongin ja erikoispapereiden kasvava kulutus esimerkiksi pakkaus- ja tarramateriaaleissa. Kehittyvillä markkinoilla kysyntää lisää keskiluokan kasvu ja nopea kaupungistuminen.
 • Lehtipuusellun kysyntä kasvaa nopeammin kuin havupuusellun, mikä johtuu loppukäyttöominaisuuksista ja alemmista tuotantokustannuksista.
 • Lehtipuusellun maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvaa pääasiassa uusien tuotantolinjojen käyttöönoton seurauksena. Havupuusellun tuotantokapasiteetti kasvaa pääasiassa laajennusinvestointien ansiosta.
 • Myös rakenteelliset muutokset tukevat sellun kysynnän kasvua, sillä graafisten papereiden segmentti tuottaa aiempaa vähemmän valkoista kierrätyskuitua pehmo- ja erikoispaperisegmenttien kasvaviin tarpeisiin.
 • Vanhaa sellukapasiteettia on suljettu taloudellisista ja ympäristöllisistä syistä.
 • Kehittyneiden biopolttoaineiden markkinat kasvavat ympäristöllisten ja kestävyysvaatimusten tiukentuessa. Uudet säädökset suosivat kehittyneitä biopolttoaineita.
 • Sahatavaran kysyntää ohjaavat puusepän-, pakkaus-, jakelu- ja rakennusteollisuus.
 • Vuonna 2015 kysyntä pysyi vakaana Euroopassa, Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Myyntihinnat laskivat ylitarjonnan ja tiettyjen maiden valuutan heikentymisestä johtuvan kiristyneen hintakilpailun takia.

 

Avainluvut

2015​​2014
​​Liikevaihto, milj. euroa​2 272​1 937
​Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa​​467​​217
​% liikevaihdosta ​20,6​​11,2​
​Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj.euroa​​3 191​​2 862
​ROCE ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa, %​​14,6​​7,6
​​Henkilöstö 31.12​​2 593​​2 529

 

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2015

'