UPM Biorefining

UPM Biorefining muodostuu sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista. UPM:llä on kolme sellutehdasta Suomessa sekä sellutehdas ja puuviljelmät Uruguayssa. Lisäksi yhtiöllä on neljä sahaa Suomessa. UPM:n puupohjaista uusiutuvaa dieseliä valmistavan biojalostamon toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2015. Selluliiketoiminnan asiakkaita ovat pehmo-, erikois- ja painopapereiden sekä kartongin tuottajat. Biopolttoaineiden asiakkaat ovat polttoainejakelijat, kun taas sahatavaraa toimitetaan rakennus- ja puusepänteollisuuteen.

​Strategiamme

 • Selluliiketoiminta: kattavimman selluvalikoiman ja asian-tuntevan teknisen palvelun tarjoaminen suoraan asiakkaille. Kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen operatiivista toimintaa jatkuvasti parantamalla. Kasvaminen vastuullisena ja kustannustehokkaana sellun toimittajana.

 • Biopolttoaineet: ainutlaatuisten kehittyneiden puupohjaisten biopolttoaineiden tarjonta eri markkinoilla ja segmenteissä. Lappeenrannan biojalostamon huipputulokset.
  Biopolttoaineliiketoiminnan kasvumahdollisuuksien tutkiminen.

 • Sahaliiketoiminta: kannattavuuden parantaminen puun tehokkaan käytön, integroidun täyden käynnin tuotannon ja terävöitetyn kaupallisen strategian avulla. UPM
  Timberin asiakaslupaus ”Grown to Sustain” vahvistaa sahaliiketoiminnan kilpailuetuja strategisilla markkinoilla.

 

Vahvuutemme

 • Monipuolinen, kestävästi tuotettu selluvalikoima erilaisiin loppukäyttökohteisiin
 • Nykyaikaiset, tehokkaat sellutehtaat ja kasvuun sitoutunut selluliiketoiminta
 • Vastuullisuus kaikessa toiminnassa puunhankinnasta logistiikkaan
 • Kehittyneen uusiutuvan dieselin vakiintunut tuottaja
 • Kilpailukykyiset sahat ja ammattitaitoinen, oma globaali myyntiverkosto
 • Synerginen puun toimitusketju sahatavaraan, selluun ja uusiutuvaan dieseliin


UPM Biorefining arvonluonti

Important Image
UPM Biorefining arvonluonti

​Kasvua tukevat tekijät

Sellu ja sahatavara

 • Monipuoliset loppukäyttökohteet yksityisessä kulutuksessa
 • Väestönkasvu ja tulotason nousu
 • Urbaani elämäntapa
 • Väestörakenteen muutos
 • Valkoisen kierrätyskuidun rajoitettu saatavuus tulevaisuudessa

Kehittyneet biopolttoaineet

 • Ilmastonmuutos
 • Kestävä kehitys
 • Vähäpäästöinen liikenne
 • Paineet vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
 • EU:n energiaomavaraisuuden kasvattaminen

 

 

Avainluvut

2016​​2015
​​Liikevaihto, milj. euroa​2 206​2 272
​Vertailukelpoinen liikevoitto,
milj. euroa
​​406​​467
​% liikevaihdosta ​18,4​​20,6​
​Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj.euroa​​3 231​​3 191
Vertailukelpoinen ​ROCE,
milj. euroa, %
​​12,6​​14,6
​​Henkilöstö 31.12​​2 630​​2 593

 

 

Liiketoiminta-alueet

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannattavuus parani vuonna 2015
'