Muu toiminta

Muu toiminta sisältää metsät ja puunhankinta, UPM Biocomposites- ja UPM Biochemicals –liiketoimintayksiköt sekä konsernipalvelut. UPM Biocomposites- ja UPM Biochemicals –liiketoimintayksiköt ovat osana UPM:n jatkuvaa työtä uusien liiketoimintojen kehityksessä ja kasvun luomisessa.

 

Puunhankinta ja metsätalous

Puunhankinta ja metsätalous vastaa kilpailukykyisen puun hankinnasta UPM:n liiketoiminnoille sekä hallinnoi UPM:n omia metsiä. Yhtiön omat metsät tuottaa noin kuudesosa UPM:n puunkäytöstä. Vuoden 2015 lopussa UPM omisti 704 000 hehtaaria metsämaata Suomessa. Yhtiön kaikki metsät on sertifioitu.

Lisäksi UPM tarjoaa laajan valikoiman erilaisia metsäpalveluja metsäomistajille ja metsäsijoittajille. Kiinteistöjen kehitystyö on jatkuvaa UPM:llä. Yhtiö myy metsämaata jotka eivät sijaitsevat strategisilla alueilla ja metsäpalstoja jotka tarjoavat houkuttelevan vaihtoehtoisarvon.

 

 

UPM Biocomposites -liiketoimintayksikkö 

UPM:n biokomposiitit yhdistävät luonnonkuidut ja muovin. Liiketoimintayksikkö kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuisia komposiittituotteita ja –granulaatteja lukuisiin kuluttajien ja teollisuuden käyttökohteisiin.

 

​UPM Biochemicals -liiketoimintayksikkö  

UPM Biochemicals on ligniinipohjaisten tuotteiden asiantuntija. Liiketoimintayksikkö kehittää puupohjaisia kemiallisia rakenneaineita, toiminnallisia kemikaaleja ja biofibrillejä.​

 

 

​20162015
​Liikevaihto, milj.euroa ​285​406
​Vertailukelpoinen liikevoitto,
milj. euroa  
​14​38
Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa  1 541​1 483

 

Liiketoiminnot

Tavoitteena huipputulokset kaikissa liiketoiminnoissa

UPM sijoituskohteena

Tavoitteena houkutteleva kokonaistuotto

Taloudelliset tavoitteet

Kannttavuus parani vuonna 2015
'