​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 Osavuosikatsaus 2017: 
 UPM:n liiketoiminnoilla vahva lähtö vuoteen 2017


Q1 2017 lyhyesti  

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 8 % 305 (281) miljoonaan euroon.
  • Vahva toiminnallinen tehokkuus ja toimitusten hyvä kasvu.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 396 (341) miljoonaa euroa.
  • Nettovelka laski 807 (1 873) miljoonaan euroon.
  • UPM ilmoitti Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien vesivoimalaitosten myynnistä.
  • UPM uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa tammikuussa.  .

 

Tunnuslukuja Q1/2017 Q1/2016 Q4/2016 Q1-Q4/2016
Liikevaihto, milj. euroa 2 482 2 446 2 476 9 812
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 405 403 349 1 560
  % liikevaihdosta 16,3 16,5 14,1 15,9
Liikevoitto, milj. euroa 312 277 232 1 135
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 305 281 283 1 143
  % liikevaihdosta 12,3 11,5 11,4 11,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa 299 263 231 1 080
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 291 267 282 1 089
Kauden voitto, milj. euroa 240 227 187 880
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 234 225 220 879
Tulos per osake (EPS), euroa 0,45 0,43 0,35 1,65
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,44 0,42 0,41 1,65
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,8 11,4 9,3 10,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 11,6 11,3 10,9 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 12,0 9,9 9,4 10,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 11,7 10,1 11,4 10,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 396 341 405 1 686
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,74 0,64 0,76 3,16
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,92 14,94 15,43 15,43
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 919 11 000 10 657 10 657
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 807 1 873 1 131 1 131
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,52 1,31 0,73 0,73
Henkilöstö kauden lopussa 19 301 19 870 19 310 19 310

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta

UPM:n liiketoiminnoilla vahva lähtö vuoteen 2017 

“UPM:n vuoden ensimmäinen neljännes oli menestyksekäs. Tulos jatkui hyvänä vahvan toiminnallisen tehokkuuden ja toimitusten hyvän kasvun ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 8 prosenttia 305 miljoonaan euroon ja tase vahvistui entisestään. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 396 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 807 miljoonaan euroon.

Kasvu oli tärkein syy parantuneeseen taloudelliseen tulokseen. Kysyntä oli hyvä useimmissa tuotteissa ja useimmilla markkinoilla, erityisesti Aasiassa. Pystyimme vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään viimeaikaisten kasvuhankkeiden ansiosta. Samaan aikaan kun markkinaympäristö oli suotuisa, oli markkinoilla myös maltillista kustannusinflaatiota, jonka pystyimme kuitenkin pitämään hyvin kurissa.

Kaikki liiketoiminnat onnistuivat hyvin ensimmäisellä neljänneksellä. UPM Biorefining saavutti ennätystuotannon sellu-, biopolttoaine- ja sahaliiketoiminnoissa. Selluliiketoiminnan viimeaikaiset pullonkauloja poistavat investoinnit onnistuivat, ja käynnissä oleva UPM Kymin sellutehdasinvestointi etenee hyvin.

UPM Specialty Papers nautti vahvoista markkinoista, ja sen tuotevalikoima parani Kiinan uuden erikoispaperikoneen ansiosta. Tämä näkyi neljänneksen vahvassa tuloksessa.

Sekä UPM Raflatac että UPM Plywood tekivät neljänneksellä tulosennätyksen vahvan myynnin ja suotuisan tuotevalikoiman ansiosta. Raflatacissa myynnin ja markkinoinnin vahvistaminen tuottaa tulosta ja Puolan tehtaan investointi etenee hyvin. Plywoodissa Otepään vaneritehdasinvestointi Virossa näkyy jo koivuvanerin kannattavassa kasvussa.

UPM Paper ENAn vuosineljännes oli jälleen hyvä. Ilmoitimme vesivoimalaitosten myynneistä Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa. Ne tulevat lisäämään Paper ENAn vahvaa rahavirtaa myöhemmin tänä vuonna. UPM Energyn tulos laski leudon talven ja matalien vesivoimamäärien takia.

Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen, mistä osoituksena yhtiö julkaisi tammikuussa uudet, vaativat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Meillä on kilpailukykyiset liiketoiminnat, joilla on vahvat markkina-asemat ja houkuttelevat kasvumahdollisuudet. Jatkossa aiomme pyrkiä vielä parempaan tulokseen. Rahavirtamme ja taseemme ansiosta voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa sekä investoida kannattavaan kasvuun." 

Näkymät vuodelle 2017

UPM:n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2017.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM:n tulokseen jatkuu asteittain.

Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä UPM:n tulokseen vaikuttavat mittavammat huoltotoimenpiteet, varsinkin UPM Biorefining-, UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla, verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen.

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com
'