​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 Osavuosikatsaus Q1 2018: 
 UPM:n tulos kasvaa
Vahva kysyntä kaikissa liiketoiminnoissa

   
Q1 2018 lyhyesti  

• Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 17 % 355 (Q1 2017: 305) miljoonaan euroon.
• Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantopanosten kustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 208 (396) miljoonaa euroa, mihin sisältyi käyttöpääoman kasvu.
• Nettovelka laski 41 (807) miljoonaan euroon.

Tunnuslukuja Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017 Q1-Q4/2017
Liikevaihto, milj. euroa 2 512 2 482 2 571 10 010
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 449 405 451 1 631
  % liikevaihdosta 17,9 16,3 17,5 16,3
Liikevoitto, milj. euroa 385 312 299 1 259
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 355 305 366 1 292
  % liikevaihdosta 14,1 12,3 14,2 12,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 371 299 273 1 186
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 341 291 340 1 218
Kauden voitto, milj. euroa 309 240 244 974
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 288 234 297 1 004
Tulos per osake (EPS), euroa 0,58 0,45 0,46 1,82
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,54 0,44 0,56 1,88
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,0 11,8 11,5 11,5
  Vertailukelpoinen ROE, % 13,0 11,6 14,0 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 15,6 12,0 13,2 12,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 14,3 11,7 15,9 12,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 208 396 407 1 558
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,39 0,74 0,76 2,92
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 16,83 14,92 16,24 16,24
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 733 9 919 9 777 9 777
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 41 807 174 174
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,02 0,52 0,11 0,11
Henkilöstö kauden lopussa 19 027 19 301 19 111 19 111


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta

"Ensimmäinen vuosineljännes oli kaupallisesti erinomainen. Kysyntä UPM:n asiakkailta oli vahvaa ja onnistuimme nostamaan myyntihintoja kaikissa liiketoiminnoissa, käytännössä kaikissa tuotteissa. Tämän ansiosta myyntikatteemme paranivat ja pystyimme kompensoimaan selvästi korkeampia tuotantokustannuksia.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 17 % 355 miljoonaan euroon. Tämä oli siten 20. perättäinen neljännes, jolloin tulos kasvoi. Liiketoiminnan rahavirta oli 208 miljoonaa euroa ja nettovelka laski 41 miljoonaan euroon neljänneksen aikana.

UPM Biorefining hyötyi selvästi korkeammista sellun hinnoista ensimmäisellä neljänneksellä. Toiminnallisesti neljännes kuitenkin jätti parantamisen varaa. Haasteet puunkorjuussa ja toiminnan tehokkuudessa rajoittivat tuotantoa, minkä vuoksi emme päässeet täysin hyötymään vahvasta markkinakysynnästä.

UPM Energy ylsi erinomaiseen tulokseen korkeampien sähkön hintojen ja vesivoimatuotannon hyvän tason ansiosta.

UPM Communication Papers (aiemmin UPM Paper ENA), UPM Specialty Papers ja UPM Plywood jatkoivat hyvällä tulostasolla. Ne onnistuivat kompensoimaan suurimman osan kustannusten kovasta noususta myyntihinnoittelulla, johon myötävaikuttivat suosiollinen asiakaskysyntä ja tiukat markkinat.

Markkinakysyntä oli hyvä myös tarraliiketoiminnassa. UPM Raflatac onnistui vuoden jatkuneen kovan tuotantokustannusten nousun jälkeen palauttamaan yksikkökohtaisia myyntikatteita hinnankorotuksilla. Samalla se menetti toimitusmääriä.

Merkittävät uudistushankkeemme etenevät. Uruguayssa mahdollisen sellutehtaan toinen valmisteluvaihe edistyy. Tehtaan, rautatien ja sataman lupakäsittelyt sekä rautatien kilpailutus ovat käynnistyneet Uruguayn hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

UPM Biochemicalsin esisuunnitteluvaihe, jonka päämääränä on teollisen mittakaavan biokemikaalituotanto Saksassa, on täydessä vauhdissa. Tuloksia odotetaan vuoden loppuun mennessä.

Jatkamme biopolttoaineiden kehittämisvaihtoehtojen tutkimista. Aloitimme ympäristövaikutusten arvioinnin mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkaan.

UPM on hyvässä kunnossa. Globaalit megatrendit luovat kysynnän kasvua yhtiön tarjoamille kestäville ja turvallisille ratkaisuille. Luomme arvoa tarttumalla biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin."

Näkymät vuodelle 2018

 

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017, ja yhtiön vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan edelleen vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 jatkuvat myönteisinä. Terveen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2018, kun taas kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella. Myyntihintojen odotetaan olevan korkeammat UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Tuotantopanosten kustannusten odotetaan olevan korkeammat vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi lieventääkseen tämän vaikutusta. Vuosi 2018 on alkanut epäsuotuisammilla valuuttakursseilla kuin 2017.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä UPM:n tulokseen vaikuttavat merkittävät kunnossapitotoimenpiteet erityisesti UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella.

 

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com