​Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 UPM:n puolivuosikatsaus 2017: 
 UPM:n hyvä tuloskehitys ja myönteinen markkinavire jatkuivat


Q1 2017 lyhyesti  

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 2 % 270 (Q2 2016: 264) miljoonaan euroon.
 • Myönteinen markkinakysyntä jatkui.
 • Mittavat kunnossapitoseisokit ja kausiluonteisesti korkeammat kiinteät kustannukset vaikuttivat
  vertailukelpoiseen liikevoittoon noin –20 miljoonaa euroa verrattuna Q2 2016, –45 miljoonaa euroa verrattuna Q1 2017.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 269 (434) miljoonaa euroa.
 • Nettovelka laski 1 046 (1 876) miljoonaan euroon.
 • UPM ilmoitti uusista kohdennetuista investoinneista Kaukaan sellutehtaalla ja Tampereen tarralaminaattitehtaalla.

 H1 2017 lyhyesti  

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 5 % 575 (H1 2016: 545) miljoonaan euroon.
 • Viiden liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto nousi.
 • Kasvuhankkeet vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton nousuun.
 • Raaka-aineiden kustannuspaineita pystyttiin lievittämään.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 665 (775) miljoonaa euroa.
 • UPM ilmoitti Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien vesivoimalaitosten myynnistä.

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta

“UPM:n toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jatkui kasvu-uralla huolimatta mittavista kunnossapitotöistä. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 269 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 1 046 miljoonaan euroon.
 
Markkinakysyntä oli hyvä, ja toimitusten kasvu jatkui useimmissa liiketoiminnoissa toisella neljänneksellä. Mittavat kunnossapitoseisokit johtivat odotetusti tilapäisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin ja toiminnallisen tehokkuuden laskuun. Maltillinen kustannusinflaatio jatkui, mutta yhtiön omat toimenpiteet kustannusten alentamiseksi ja kohdennetut hintojen korotukset lievensivät vaikutuksia. Suotuisat liiketoimintaolosuhteet vaikuttivat myönteisesti hyvään tulokseen. 
 
UPM Biorefining hyötyi korkeammista sellun hinnoista, vahvasta sellun kysynnästä ja UPM Biofuelsin parantuneesta tuotantotehokkuudesta. Kannattavuus parani UPM Pietarsaaren sellutehtaan huoltoseisokista huolimatta. UPM Raflatac ja UPM Plywood säilyttivät vahvan kannattavuustason ja liiketoiminta-alueiden myynnin kasvu jatkui vahvana. UPM Specialty Papers saavutti erinomaisen tuloksen. UPM Changshun uuden erikoispaperikoneen myötä olemme onnistuneet kasvattamaan tarran taustapaperiliiketoimintaa ja parantamaan tuotevalikoimaa jopa odotettua nopeammin.
 
UPM Paper ENA saavutti tyydyttävän tuloksen neljänneksellä, johon kausiluonteiset tekijät vaikuttivat eniten. Euroopassa kysynnän lasku pysyi maltillisena. UPM Energy kärsi heikosta vesivoiman saatavuudesta ja Olkiluodon ydinvoimalan pitkittyneestä huoltoseisokista. Näiden seurauksena sähköntuotanto oli poikkeuksellisen vähäistä neljänneksen aikana.
 
Viime vuosien kohdennetut kasvuhankkeemme ovat onnistuneet erittäin hyvin, ja ne ovat vaikuttaneet merkittävästi tuloksiimme ja tuottoihimme. Toisen neljänneksen aikana ilmoitimme jälleen kahdesta kohdennetusta investoinnista: Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa parannetaan tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä Tampereella lisätään UPM Raflatacin erikoistarrakapasiteettia. 
 
Mitä tulee pitkän aikavälin kasvuun, keskustelut jatkuvat Uruguayn hallituksen kanssa infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä mahdollista sellutehdasinvestointia ajatellen.
 
Vuosi 2017 on alkanut hyvin. Viisi kuudesta liiketoiminnastamme paransi tulostaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liiketoimintamme tekevät hyvää tulosta, ja rahavirtamme ja taseemme ansiosta voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa sekä investoida kannattavaan kasvuun. Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiimme luoda arvoa biotaloudesta."
 

Näkymät vuodelle 2017

UPM:n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2017.
 
Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM:n tulokseen jatkuu asteittain.
 
Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.
 
Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä huoltotoimenpiteitä odotetaan olevan huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2017 toisella neljänneksellä UPM Biorefining-, UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla.    

 

Raportit ja esitykset

Täältä löydät UPM:n taloudelliset raportit ja esitykset, kuten myös tietyt webcast esitykset

Osaketyökalut

Interaktiivisella analyysityökalulla voit verrata osakekurssikehitystä

UPM story

Katso miten ja mihin suuntaan UPM on kehittymässä
Sijoittajasuhteet: +358 (0)204 15 0033, ir@upm.com
'