UPM:n ja sen edeltäjäyhtiöiden osakehistoria

Yritysostot

UPM-Kymmene syntyi syksyllä 1995, kun Repola Oy ja Kymmene Oy päättivät yhdistyä. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan tapahtuma käsitellään siten, että Repola Oy osti Kymmene Oy:n. UPM-Kymmene Oyj perustettiin fuusiossa 30.4.1996.

UPM:n edeltäjäyhtiöiden Kymmene Oy:n ja Repola Oy:n paperiset osakekirjat

Jos hallussanne on UPM-Kymmene Oyj:n edeltäjäyhtiöiden Kymmene Oy:n tai Repola Oy:n paperisia osakekirjoja, teillä on vielä mahdollisuus pyytää osakkeittenne kirjaamista arvo-osuustilille. 

Kymmene Oy:n aikaisempia toiminimiä olivat Kymi-Strömberg Oy, Kymi Kymmene Oy, Kymin Osakeyhtiö - Kymmene Aktiebolag ja Kymmene Aktiebolag.

Repola Oy:n edeltäjäyhtiöiden aikaisempia toiminimiä olivat Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Rauma-Repola Oy, Oy W. Rosenlew Ab ja Kajaani Oy.

Aikataulu

Teidän tulee pyytää osakkeittenne kirjaamista arvo-osuustilillenne ennen varsinaista yhtiökokousta 29.3.2017 klo 14.00 mennessä. Osakkeet tulee olla kirjattuna arvo-osuustilillenne 30.6.2017 mennessä.

Päätöksenteko varsinaisessa yhtiökokouksessa 2017

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous voi päättää yhtiön nimissä olevalle yhteistilille kirjattujen osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Katso Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle yhteiselle arvo-osuustilille kirjattujen osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä.

Ottakaa yhteyttä pankkikonttoriinne

Voitte pyytää osakkeittenne kirjaamista arvo-osuustilillenne ottamalla yhteyttä paikalliseen pankkikonttoriinne ja esittämällä osakekirjanne ja tarvittaessa selvityksen omistusoikeudestanne. Tarvittaessa pankkinne auttaa teitä myös arvo-osuustilin avaamisessa. 

Jos omistuksenne ei käy suoraan ilmi osakekirjoista, teidän on esitettävä riittävä ja luotettava selvitys omistusoikeudestanne osakkeisiin (esim. kauppakirja, lahjakirja, perukirja tai ositussopimus) (ns. saantoselvitys). Jos osakekirja on kadonnut, tarvitsette saantoselvityksen lisäksi käräjäoikeuden päätöksen osakekirjan kuolettamisesta. 

Alla olevassa liitetiedostossa on lisätietoja UPM:n ja edeltäjäyhtiöiden osakkeiden historiasta.

Rahastoanti 2003

Vuoden 2003 rahastoannissa yhdellä vanhalla osakkeella sai vastikkeetta yhden uuden osakkeen. Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa 445 042 090,50 euron rahastoannilla 890 084 181,00 euroon. Uusia osakkeita annettiin yhteensä 261,789,465 kappaletta. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka oli täsmäytyspäivänä 24.3.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

'