Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen UPM-Kymmene Oyj:lle 3.7.2016 alkaen​

 

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, ”MAR”) astui voimaan 3.7.2016. MAR:n mukaisesti UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen jäseniä ja nimettyjä muita johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään pyydetään noudattamaan näitä ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.  

 

Ilmoitukset on tehtävä UPM:lle kahden (2) ja Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Liiketoimi-ilmoitus tehdään Finanssivalvonnan hyväksymällä lomakkeella, joka löytyy Finanssivalvonnan internet-sivuilta. Sivuilta löytyy myös lisätietoa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitusten tekemisestä ja siihen liittyvästä sääntelystä.

 Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  UPM:n LEI-tunnus

  213800EC6PW5VU4J9U64

  UPM:n osakkeen kaupankäyntitunnus

  UPM1V

  UPM:n osakkeen ISIN-koodi

  FI0009005987

  ​Ilmoitusnumero (notification reference)

  ​Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

   

Täytetty lomake lähetetään sähköpostin liitteenä Finanssivalvonnalle ja yhtiölle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen.

Lähetys Finanssivalvonnalle

Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys UPM:lle

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen notifications@upm.com.  

Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli UPM:llä on ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen notifications@upm.com.

UPM julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 alkaen alla olevista linkeistä.           

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen artiklan 19 mukaiset ilmoitukset

'