Johtajisto

Jussi Pesonen

Toimitusjohtaja, johtajiston puheenjohtaja
 • Johtajiston jäsen vuodesta 2001
 • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1987, toimitusjohtaja vuodesta 2004
 • s. 1960, Suomen kansalainen
 • Diplomi-insinööri
Työkokemus
 • Operatiivisista toiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies 2001–2004
 • Useita eri johtotehtäviä UPM:n paperitoimialoilla 1987–2001
 • Keskeisimmät luottamustehtävät
  • Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja
  • Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osaston (ICC Finland) hallitusten puheenjohtaja
  • UPM-Kymmene Oyj:n, Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) ja East Office of Finnish Industries Oy:n hallitusten jäsen

  Tapio Korpeinen

  Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy –liiketoiminta-alueen johtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2008
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2005
  • s. 1963, Suomen kansalainen
  • Diplomi-insinööri, MBA
  Työkokemus
  • UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2010
   Energia ja sellu –liiketoimintaryhmän johtaja 2008–2010
  • Kehitysjohtaja ja strategiajohtaja 2005–2008
  • Erilaisia johtotehtäviä Jaakko Pöyry Consultingissa Suomessa ja Pohjois-Amerikassa 1991–1998 ja 1999–2005
  • A.T. Kearneyn palveluksessa Suomessa 1998–1999
  • McKinsey & Companyn palveluksessa Ruotsissa 1988–1990
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • Pohjolan Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja
  • Kemijoki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja
  • Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen

  Bernd Eikens

  UPM Specialty Papers –liiketoiminta-alueen johtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2013
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1998
  • s. 1965, Saksan kansalainen
  • Tekniikan tohtori
  Työkokemus
  • UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen johtaja 2013–2016
  • Paperiliiketoiminnan toimitusketjusta vastaava johtaja 2008–2013
  • Pohjois-Amerikan paperiliiketoimintojen johtaja 2005–2008
  • Useita johtotehtäviä UPM Nordland Papierissa 1998–2005
  • Prosessi-insinööri International Paper Co:ssa 1996–1998
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG:n hallintoneuvoston jäsen

  Pirkko Harrela

  Sidosryhmäsuhdejohtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2004
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1985
  • s. 1960, Suomen kansalainen
  • Filosofian maisteri
  Työkokemus
  • Konsernin viestintäjohtaja 2003–2013
  • Viestinnän eri tehtäviä Finnpapissa ja UPM:n Painopaperit-toimialalla 1985–2002
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • S-ryhmän vastuullisuuden Advisory Groupin jäsen
  • WWF Suomen hallintoneuvoston jäsen
  • Satalinnan Säätiön hallituksen jäsen

  Antti Jääskeläinen

  UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2016
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2014
  • s. 1972, Suomen kansalainen
  • Diplomi-insinööri, KTM, MBA
  Työkokemus
  • UPM Raflatacin EMEIA-alueesta vastaava johtaja 2014–2016
  • Globaalin toimitusketjun johtaja, Amer Sports 2012–2014
  • Konsernin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Amer Sports 2009–2014
  • Useita johtotehtäviä Stora Ensossa Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa 2004–2009
  • Liikkeenjohdon konsultti ja projektipäällikkö, McKinsey & Company 2002–2004
  • Business Operations Manager, Nokia Networks, Suomi ja Italia 1998–2001
  • Laskentaekonomi, Enso-konserni 1997-1998

  Juha Mäkelä

  Lakiasiainjohtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2008
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2005
  • s. 1962, Suomen kansalainen
  • OTK
  Työkokemus
  • Erilaisissa lakimiestehtävissä KONE Oyj:ssä 1997–2004
  • Erilaisia tehtäviä asianajotoimistoissa 1991–1996
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen

  ​Jyrki Ovaska

  Teknologiajohtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2002
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1984
  • s. 1958, Suomen kansalainen
  • Diplomi-insinööri
  Työkokemus
  • Paperi-liiketoimintaryhmän johtaja 2008–2013
  • Toimialajohtaja, Aikakauslehtipaperit 2004–2008
  • Toimialajohtaja, Hieno- ja erikoispaperit 2002–2003
  • ​Erilaisia johtotehtäviä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ssä ja UPM:n Painopaperit-toimialalla 1984–2001
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • Amerikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja
  • CLIC Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtaja

  Riitta Savonlahti

  Henkilöstöjohtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2004
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2004
  • s. 1964, Suomen kansalainen
  • KTM
  Työkokemus
  • Elcoteq Network Oyj:n henkilöstöjohtaja 2001–2004
  • Raisio Yhtymä Oyj:n henkilöstöjohtaja 2000–2001
  • Nokia Oyj:n Salon matkapuhelintehtaan henkilöstöpäällikkö 1995–2000
  • Henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtäviä ABB:ssä 1990–1994
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen
  • Metsäteollisuus ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen

  Winfried Schaur

  UPM PAPER ENA –LIIKETOIMINTA-ALUEEN JOHTAJA
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2016
  • UPM:n palveluksessa vuodesta 2001
  • Syntynyt 1965, Saksan kansalainen
  • Dipl.Ing. (FH)
  Työkokemus
  • Johtaja, Newspaper Publishing, UPM Paper ENA 2013–2015
  • Tehtaanjohtaja, Ettringenin tehdas, UPM:n paperiliiketoimintaryhmä 2011–2013
  • Tehtaanjohtaja, Schongaun tehdas, UPM:n paperiliiketoimintaryhmä 2007–2013
  • Useita UPM:n paperiliiketoiminnan johtotehtäviä 2001–2007
  • Projektipäällikkö, investoinnit, Haindl Papier GmbH 1993–2001
  • Projekti-insinööri, Hoerbiger Automotive 1991–1992
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • EURO-GRAPH asbl:n (Euroopan painopaperituottajayhdistyksen) hallituksen jäsen
  • Saksan sellu- ja paperiteollisuusjärjestön (VDP) hallituksen jäsen 

  Mika Sillanpää

  UPM Plywood –liiketoiminta-alueen johtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2013
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 1985
  • s. 1958, Suomen kansalainen
  • Diplomi-insinööri
  Työkokemus
  • UPM Raflatacin hankintajohtaja 2008–2013
  • UPM Raflatacin strategiajohtaja 2003–2008
  • UPM Raflatacin Euroopasta vastaava johtaja 2001–2003
  • Useita johtotehtäviä UPM Raflatacissa Suomessa ja Ranskassa 1985–2000

  ​Kari Ståhlberg

  Strategiajohtaja
  •  Johtajiston jäsen vuodesta 2013
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2007
  • s. 1971, Suomen kansalainen
  • Diplomi-insinööri
  Työkokemus
  • Strategiajohtaja 2010–2013
  • Johtaja, yrityskaupat 2007–2010
  • Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoituspäällikkö 2006–2007
  • M&A neuvonantaja JP Capital International Limitedissä Isossa-Britanniassa 2000–2006
  • Liikkeenjohdon konsultti Jaakko Pöyry Consulting Oy:ssä 1998–2000

  Heikki Vappula

  UPM Biorefining –liiketoiminta-alueen johtaja
  • Johtajiston jäsen vuodesta 2010
  • UPM-Kymmenen palveluksessa vuodesta 2006
  • s. 1967, Suomen kansalainen
  • KTM
  Työkokemus
  • Energia ja sellu –liiketoimintaryhmän johtaja 2010–2013
  • UPM:n hankintajohtaja 2006–2010
  • Nokia Mobile Phonesin toimitusketjun hallinnasta vastaava johtaja 2002–2006
  • Useita johtotehtäviä Nokia Networks Oy:ssä Tanskassa, Unkarissa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa 1996–2002
  • ​​Johdon laskentatoimen analyytikko, Nokia Oyj 1993–1995
  • Balance Consulting Oy:n myyntipäällikkö 1992–1993
  Keskeisimmät luottamustehtävät
  • Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsen
  '