Selvitykset

UPM noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015, joka tuli voimaan 1.1.2016. Hallinnointikoodi on luettavissa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallinnointikoodin 2015 hallinnointia koskevan raportointijakson mukaisesti laadittu selvitys UPM:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016 on ladattavissa pdf-muodossa alla olevasta linkistä.

​Palkka- ja palkkioselvitys

UPM:n 28. helmikuuta 2017 julkaisema palkka- ja palkkioselvitys, joka on laadittu hallinnointikoodin palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti, on ladattavissa pdf-muodossa alla olevasta linkistä.