Hallituksen palkitseminen ja omistus

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain. Ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemiseksi valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät saa muita taloudellisia etuja hallituksen tai valiokuntien jäsenyyden perusteella.


Valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista valiokunta arvioi muun muassa jäsenten palkkioiden kehittymistä sekä palkitsemistasoa muissa saman alan tai kokoluokan yhtiöissä. Valiokunta on korostanut hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja suosii hallituspalkkioiden maksamista osakkeina.

Hallituksen palkitseminen 2016

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 175 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 120 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 95 000 euroa. Vuosipalkkio päätettiin maksaa yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana tuloveron kattamiseksi. Yhtiö vastasi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Vuosipalkkiot ovat säilyneet ennallaan vuodesta 2007 lähtien. Toimitusjohtajalle ei maksettu vuosipalkkiota hallitustyöskentelystä.

Hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen osakkeina ja rahana on ollut UPM:ssä käytäntönä jo pitkään. Lisäksi hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen.

Hallituksen palkitseminen ja osakeomistukset 2016

Hallituksen jäsen​Asema hallituksessa​Vuosipalkkio (EUR)​40 % osakkeisiin (EUR)​60 % rahana (EUR)Hankitut osakkeet (kpl)​Osake-omistukset 31.12.2016
Björn Wahlroos​Puheenjohtaja​175 000​70 000​105 000​4 235256 677​
​Berndt BrunowVarapuheenjohtaja​120 000​48 000​72 000​2 904​306 482
​Henrik Ehrnrooth​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299​4 575
​Piia-Noora KauppiJäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja​120 000​48 000​72 000​2 904​14 460
Wendy E. Lane​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299​35 224
Jussi PesonenJäsen, toimitusjohtaja​ -​ -​ -​ -​     304 064
​Ari Puheloinen​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 2996 600​
Veli-Matti Reinikkala​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299​38 396
Suzanne Thoma​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299​4 575
​Kim Wahl​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299​16 374
​Yhteensä985 000​394 000​591 000​23 837987 427

 

​Hallituksen palkitseminen 2015

Tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuonna 2015 ja sitä aiemmilta vuosilta löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

'