Hallituksen palkitseminen ja omistus

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain. Ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemiseksi valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta.


Valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista valiokunta arvioi muun muassa jäsenten palkkioiden kehittymistä sekä palkitsemistasoa muissa saman alan tai kokoluokan yhtiöissä. Valiokunta on korostanut hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja suosii hallituspalkkioiden maksamista osakkeina.

Hallituksen palkitseminen 2018

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 190 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 110 000 euron perusvuosipalkkio. Perusvuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.  Toimitusjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat valiokuntien vuosipalkkiot:

  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa ja
  • nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Toimitusjohtaja ei voi olla minkään valiokunnan jäsen.

Yhtiön antaman osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon mukaan osakkeet hankittiin kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-31.3.2018 laadittu osavuosikatsaus oli julkistettu.

Hallituksen palkitseminen 2018 ja osakeomistukset 2.5.2018

Hallituksen jäsen​Asema hallituksessa​Vuosi-palkkio (EUR)​40 % osakkeina (EUR)​60 % rahana (EUR)​Valio-kunta-palkkio (EUR)Hankitut osakkeet (kpl)UPM:n osakkeita 2.5.2018
Björn Wahlroos​Hallituksen ja nimitys- ja hallinnointivalio-kunnan puheenjohtaja​190 000​76 000​114 00020 000​2 539262 283​
​Berndt BrunowVarapuheen-johtaja​135 00054 00081 00010 000​1 804310 465
​Henrik Ehrnrooth​Jäsen​110 000​44 00066 00010 000​​1 4707 821
​Piia-Noora KauppiJäsen, tarkastusvalio-kunnan puheenjohtaja​110 000​44 000​66 00035 000​​1 470​17 706
Marjan Oudeman​Jäsen110 000​44 00066 00015 000​​1 4701 470
Jussi PesonenJäsen, toimitusjohtaja​ -​ -​ -​-​ -​   398 859
​Ari Puheloinen​Jäsen110 00044 000​66 000​10 000​1 4709 846​
Veli-Matti Reinikkala​Jäsen, palkitsemis-valiokunnan puheenjohtaja​110 000​44 00066 00020 000​1 47042 642
Suzanne Thoma​Jäsen​110 00044 000​66 00010 000​​1 4707 821
​Kim Wahl​Jäsen110 000​44 000​66 00015 000​​1 470​19 620
​Yhteensä1 095 000​438 000​657 000145 000​14 6331 078 533

 

Hallituksen jäsenille vuonna 2018 hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä (27.4.2018) on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen osakkeina ja rahana on ollut UPM:ssä käytäntönä jo pitkään. Lisäksi hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen.

​Hallituksen palkitseminen 2017

Tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuonna 2017 ja sitä aiemmilta vuosilta löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.