Hallituksen palkitseminen ja omistus

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain. Ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemiseksi valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta.


Valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista valiokunta arvioi muun muassa jäsenten palkkioiden kehittymistä sekä palkitsemistasoa muissa saman alan tai kokoluokan yhtiöissä. Valiokunta on korostanut hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja suosii hallituspalkkioiden maksamista osakkeina.

Hallituksen palkitseminen 2017

Varsinainen yhtiökokous päätti korottaa hallituksen jäsenten palkkioita ja hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 190 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 110 000 euron perusvuosipalkkio. Perusvuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.  Toimitusjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat valiokuntien vuosipalkkiot:

  • nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa ja
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkioita ei ole maksettu aiemmin. Valiokuntapalkkiot maksetaan rahana. Toimitusjohtaja ei voi olla minkään valiokunnan jäsen.

Hallituksen palkitseminen 2017 ja osakeomistukset 31.12.2017

Hallituksen jäsen​Asema hallituksessa​Vuosi-palkkio (EUR)​40 % osakkeina (EUR)​60 % rahana (EUR)​Valio-kunta-palkkio (EUR)Hankitut osakkeet (kpl)​Osake-omistukset 31.12.2017
Björn Wahlroos​Hallituksen ja nimitys- ja hallinnointivalio-kunnan puheenjohtaja​190 000​76 000​114 00020 000​​3 067259 744​
​Berndt BrunowVarapuheen-johtaja​135 00054 00081 00010 000​​2 179308 661
​Henrik Ehrnrooth​Jäsen​110 000​44 00066 00010 000​​1 7766 351
​Piia-Noora KauppiJäsen, tarkastusvalio-kunnan puheenjohtaja​110 000​44 000​66 00035 000​​1 776​16 236
Wendy E. Lane​Jäsen110 000​44 00066 00015 000​​1 776​37 000
Jussi PesonenJäsen, toimitusjohtaja​ -​ -​ -​-​ -​     353 491
​Ari Puheloinen​Jäsen110 00044 000​66 000​10 000​1 7768 376​
Veli-Matti Reinikkala​Jäsen, palkitsemis-valiokunnan puheenjohtaja​110 000​44 00066 00020 000​1 77641 172
Suzanne Thoma​Jäsen​110 00044 000​66 00010 000​​1 776​6 351
​Kim Wahl​Jäsen110 000​44 000​66 00015 000​​1 776​18 150
​Yhteensä1 095 000​438 000​657 000145 000​17 6781 055 532

 

Hallituksen jäsenille vuonna 2017 hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä (26.4.2017) on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen osakkeina ja rahana on ollut UPM:ssä käytäntönä jo pitkään. Lisäksi hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen.

​Hallituksen palkitseminen 2016

Tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuonna 2016 ja sitä aiemmilta vuosilta löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

'