Hallituksen palkitseminen ja omistus

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain. Ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemiseksi valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät saa muita taloudellisia etuja hallituksen tai valiokuntien jäsenyyden perusteella.


Valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista valiokunta arvioi muun muassa jäsenten palkkioiden kehittymistä sekä palkitsemistasoa muissa saman alan tai kokoluokan yhtiöissä. Valiokunta on korostanut hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja suosii hallituspalkkioiden maksamista osakkeina.

Hallituksen palkitseminen 2016

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 175 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 120 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 95 000 euroa. Vuosipalkkio päätettiin maksaa yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana tuloveron kattamiseksi. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Vuosipalkkiot ovat säilyneet ennallaan vuodesta 2007 lähtien. Toimitusjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota hallitustyöskentelystä.

Hallituksen vuosipalkkiot 2016

Hallituksen jäsen​Asema hallituksessa​Vuosipalkkio (EUR)​40 % osakkeisiin (EUR)​60 % rahana (EUR)Hankitut osakkeet (kpl)
Björn Wahlroos​Puheenjohtaja​175 000​70 000​105 000​4 235
​Berndt BrunowVarapuheenjohtaja​120 000​48 000​72 000​2 904
​Henrik Ehrnrooth​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299
​Piia-Noora KauppiJäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja​120 000​48 000​72 000​2 904
Wendy E. Lane​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299
Jussi PesonenJäsen, toimitusjohtaja​ -​ -​ -​ -
​Ari Puheloinen​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299
Veli-Matti Reinikkala​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299
Suzanne Thoma​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299
​Kim Wahl​Jäsen​95 000​38 000​57 000​2 299
​Yhteensä985 000​394 000​591 000​23 837

Omistustiedot

Hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen osakkeina ja rahana on ollut UPM:ssä käytäntönä jo pitkään. Lisäksi hallituksen jäseniä kannustetaan yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen. Tietoja hallituksen jäsenten osakeomistuksista yhtiössä 2.7.2016 asti löytyy yhtiön sisäpiirirekisteristä.

​Hallituksen palkitseminen 2015

Tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuonna 2015 ja sitä aiemmilta vuosilta löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

'