Varsinainen yhtiökokous 2018

 UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. huhtikuuta 2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja päätti, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 1,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 19.4.2018. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Marjan Oudeman.  

 

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Johan Aalto. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 386 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 278 510 407 osaketta ja ääntä. Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokousasiakirjat