Varsinainen yhtiökokous 2017

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 29. maaliskuuta klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa Helsingissä (Messuaukio 1). Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus ilmoituksella, joka julkaistaan tällä internetsivulla sekä pörssitiedotteena arviolta 31.1.2017.​

 

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 15.1.2017 mennessä. 

Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen:

Sijoittajasuhteet: 020 415 0033, ir@upm.com
'