Varsinainen yhtiökokous 2017

Tervetuloa UPM-Kymmene Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 29. päivänä 2017 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki (kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. Kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen.

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2017 rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 23.3.2017 klo 16.00.

(Euroclear on parantanut ilmoittautumispalvelunsa tietoturvaa. Käytännössä tämä estää yhtiökokouksen ilmoittautumispalvelun käytön tietoturvatasoltaan riittämättömillä selainversioilla. Tuettavia selainversioita ovat Chrome 30, IE 8, Firefox 27 tai näiden uudemmat versiot.) 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua myös:

  1. puhelimitse numeroon 020 770 6861 maanantaista perjantaihin klo 9–16 tai
  2. kirjeitse osoitteeseen UPM-Kymmene Oyj, Lakiasiat, PL 380 (Alvar Aallon katu 1), 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokousasiakirjat


Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja kokouskutsu kokonaisuudessaan ovat ladattavissa oheisista linkeistä. UPM-Kymmene Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1.-31.12.2016, on ladattavissa pdf-muodossa alla olevasta linkistä.

​Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallituksen ja valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,95 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2017. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 12.4.2017.

'