UPM Cleantech Finlandin jäseneksi

UPM on allekirjoittanut jäsensopimuksen Cleantech Finlandin kanssa. UPM uskoo cleantech-yhteistyön tukevan yrityksen Biofore-strategian toteutumista uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä. 
 
"UPM on johtava biomateriaalien ja uusiutuvan energian tuottaja. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin, ovat kierrätettäviä ja hiiltä sitovia sekä tarjoavat bio-pohjaisen vaihtoehdon uusiutumattomille materiaaleille. Strategiamme ja innovaatiomme perustuvat kestävään kehitykseen kohti vähähiilistä biotaloutta. Näin ollen UPM on mitä suurimmassa määrin cleantech-yritys", sanoo UPM:n yhteiskuntasuhteista ja kehityksestä vastaava johtaja Hans Sohlström.
 
Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet ovat UPM:n ympäristövastuun avainalueita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristötoimintaansa ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut pitkän aikavälin tavoitteet.
 
"Cleantech-yhteistyön ydin on verkostoituminen alan toimijoiden kanssa, ja yhteistyöllä voimme saada uusia teknologisia innovaatioita käyttöön entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. Cleantech Finland -jäsenyys tukee tavoitteitamme ja Biofore-strategiamme toteuttamista", Hans Sohlström sanoo.

 

Cleantech Finland yhdistää suomalaiset yritykset maailman ympäristöhaasteisiin

 

Cleantech Finlandin verkostoon kuuluu lähes 100 ympäristöliiketoimintaan panostavaa suomalaista yritystä. UPM liittyy metsäyhtiöistä ensimmäisenä Cleantech-joukkoon, missä jo isoista suomalaisyrityksistä ovat mukana mm. Kemira, Outokumpu, Metso, Wärtsilä, Vacon, Outotec, Ruukki, Pöyry, Neste Oil ja Fortum. 

Cleantech Finland yhdistää johtavat cleantech-asiantuntijat ja kanavoi suomalaisen osaamisen vastaamaan globaalia kysyntää. Uusi verkossa toimiva SOLVED-asiantuntijapalvelu kokoaa yritykset, asiakkaat ja muut sidosryhmät, ongelmat ja niiden ratkaisut yhdelle alustalle, joka mahdollistaa aivan uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyön muotoja.
 
"On hienoa saada UPM Cleantech Finlandin verkostoon. Kansainvälisellä huipulla pysymiseksi tulee verkottua tehokkaasti ja löytää kumppaneita tulevaisuuden menestyjistä. Cleantech-liiketoiminta kasvaa kaikkialla maailmalla ja kehittyvillä alueilla panostetaan hankinnoissa ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin", kertoo Cleantech Finlandin johtaja Santtu Hulkkonen.

 

Lisätietoja:
UPM: Johtaja Hans Sohlström, Yhteiskuntasuhteet ja kehitys, UPM, puh. 020 41 50542
Cleantech Finland: Johtaja Santtu Hulkkonen, puh. 040 343 3341 tai santtu.hulkkonen@finpro.fi

Cleantech Finland -verkosto kokoaa yhteen johtavat suomalaiset cleantech-asiantuntijat ja linkittää suomalaisen osaamisen ja maailmalla vallitsevan kysynnän. Cleantech Finland rakentaa Suomen mainetta johtavana ympäristömaana ja puhtaan teknologian parhaana toimittajana. Cleantech Finland -brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto, EK. Markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Finpro.www.solved.fi  

 

UPM


Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä.

Kustannustehokkuus, muutosvalmius sekä henkilöstömme sitoutuminen ja turvallisuus muodostavat menestyksemme perustan. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit.
Liikevaihto vuonna 2011 oli yli 10 miljardia euroa. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. www.upm.com