Siisti tienvarsi on turvallinen - UPM Silvesta mukana avaamassa Jyväskylän sisääntulomaisemia(UPM Silvesta, Jyväskylä, 8.8.2014, klo 11.30) - UPM Silvesta on toteuttanut Keski-Suomen ELY-keskukselle valtatie 9:n maisemoinnin Muuramen kunnan osalta. Työ aloitettiin syksyllä 2013 ja se valmistui tavoitteen mukaisesti ennen Jyväskylän Asuntomessuja. UPM Silvestan osaamista ja kuvamateriaalia on käytetty myös messujen yhteydessä ilmestyneessä Luonnon- ja maisemanhoitoa taidolla- oppaassa.

UPM Silvesta toteutti työt Muuramessa pilottihankkeena osana Jyväskylän sisääntulomaisemien avaamisen kokonaishanketta. Työtä tehtiin ELY-keskuksen lisäksi Muuramen kunnan, ratahallinnon ja muutaman yksityisen maanomistajan mailla.

Hankkeen yhteydessä saatiin arvokasta tietoa erilaisista toimintamalleista metsäiseen maisemaan liittyvän toiminnan suunnitteluun ja itse työn toteutukseen. Maisemanhoidollisen raivauksen ja energia- sekä ainespuun korjuun yhdistäminen samanaikaisesti aiheuttaa haasteita sekä töiden tilaajille että toteuttajille. Eri osa-alueiden painotus ratkaisee kokonaisuuden eli tuottaako hanke tilaajalle kustannuksia vai tuloja. Muuramessa UPM osti puutavaran hankintakauppana, jolloin sekä tulot että toteutuskustannukset sidottiin kohteen puumäärään, jolloin kustannusten ja tulojen erotuksen hallinta oli selkeästi helpompaa.

Muuramessa työt toteutettiin neljällä eri menetelmällä.

• Sellaisissa kohteissa, joissa kertymä oli pelkästään energiapuuta, työ toteutettiin pienkaivinkoneeseen liitetyllä giljotiinikouralla. Menetelmän etuna on, että kouralla energiapuu pystytään katkomaan noin neljän metrin pituiseksi ja kasaamaan samassa yhteydessä. Energiapuun ajo ja mittaus tehtiin normaalilla metsäajokoneella, edellytyksenä ajokoneessa on kuormainvaa’an käyttömahdollisuus.

• Ainespuuvaltaiset kohteet hakattiin motoketjulla. Tarvittavilta osin motohakkuualueella tehtiin yhdistetty hakkuun ennakko- ja maisemointiraivaus.

• Muuramen taajaman kohdalla sekä kaltevissa maastokohteissa tehtiin raivaus ja energiahakkuu miestyönä. Energiaranka koottiin raivauksen yhteydessä kourakasoihin ja ajettiin tienvarteen joko metsäajokoneella tai metsävarustetulla maataloustraktorilla.

• Maiseman avaaminen Muuramen taajaman kohdalla olevalle järvelle toteutettiin metsurityönä. Suunnittelu tehtiin yhdessä Muuramen kunnan edustajan kanssa.

UPM Silvestan ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyö jatkuu tällä hetkellä valtatie 23:n maisemoinnilla välillä Petäjävesi-Keuruu

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Koivumäki, UPM Silvesta, puhelin 040 717 00 85


UPM Silvesta on metsätyöpalveluiden toteuttamiseen erikoistunut osa UPM:ää. Olemme Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys, joka toimii lähes valtakunnallisesti. Palveluksessamme on noin 130 metsuria ja yli 200 yrittäjää, joista osa on franchiseyrittäjiä ja osa urakoitsijoita. Päätuotteitamme ovat metsänuudistamiseen, taimikonhoitoon, luonnon- ja maisemanhoitoon sekä erityishakkuisiin liittyvät työtehtävät.
Toimintamme perustuu vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja edellytämme myös alihankkijoiltamme lakien, säädösten ja määräysten noudattamista. Toimimme kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.