Tiedotteet

Hae uutisia:

Free Search
Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

Maailmanperintökohde Verlan säilyminen tuleville sukupolville turvataan lämmityksellä2017-12-21T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.12.2017 klo 10.00) - Kymenlaaksossa sijaitsevaan Unescon maailmaperintökohde Verlaan rakennetaan uusi lämpölaitos, jolla halutaan turvata kohteen säilyminen hyväkuntoisena myös tulevaisuudessa. UPM&#58;n omistama ja ylläpitämä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta.</p> <p class="hugin">&quot;Meille on tärkeää, että maailmanperintökohde säilyy tuleville sukupolville. Verlassa on vuoden 1996 maailmanperintökohdenimityksen jälkeen tehty useita kohteen säilymistä turvaavia hankkeita.&#160; Rakennuksiin on muun muassa asennettu palosuojausjärjestelmät ja Verlankoskeen on rakennettu pitkittäispato suojaamaan koskeen rajautuvaa tehdasta tulva- ja vuotovesiltä. Tulevan talven aikana toteutettava lämmitysratkaisu on merkittävä panostus Verlan pitkäaikaisen säilymisen turvaamiseksi&quot;, kertoo museonjohtaja <b class="hugin">Ville Majuri</b>. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2157756/124720.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Kuva&#58; Lassi Kujala</i></p> <p class="hugin">Verlan tiilirakenteisessa puuhiomossa ja pahvitehtaassa oli tehtaan vielä toimiessa lämmitys, mutta toiminnan päätyttyä vuonna 1964 rakennukset muutettiin kylmiksi. Lämmityksen palauttamisen myötä olosuhteet ovat rakennusten säilymisen kannalta aiempaa paremmat. Lämmitetyssä rakennuksessa rakenteiden läpi kulkeva lämpö kuivattaa rakennuksen sisäilmaa ja rakenteita. Myös haitalliset lämpötilavaihtelut tasaantuvat ja kosteuden aiheuttamat haitat vähenevät. Lämmitetyt tilat edesauttavat myös museoitujen koneiden ja laitteiden säilymistä. </p> <p class="hugin">Verlan uusi lämpölaitos tehdään 1893 rakennetun kuivaamon olemassa olevaan kattilahuoneeseen, joka palautuu näin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Lämpö tuotetaan uusiutuvalla puupelletillä kattilassa, joka asennetaan tehtaan vanhojen kattilalaitteiden väliin. &quot;Hanketta on suunniteltu hyvässä yhteistyössä Museoviraston kanssa. On hienoa, että voimme hyödyntää suojellun tehtaan vanhoja tiloja ja rakenteita, kuten kattilahuonetta ja piippua, niiden alkuperäisessä käytötarkoituksessa&quot;, Majuri jatkaa.</p> <p class="hugin">Tähän saakka Verla on ollut yleisölle avoinna ainoastaan kesäkaudella. Lämmitys mahdollistaa matkailutoiminnan kehittämisen ja esittelykauden laajentamisen ympärivuotiseen suuntaan.</p> <p class="hugin">Lämmitysratkaisun teknisessä toteutuksessa UPM on tehnyt yhteistyötä KSS Energia Oy&#58;n tytäryhtiön KSS Lämpö Oy&#58;n kanssa. Yhtiön toimialaan kuuluvat erilaiset aluelämpöratkaisut. KSS Energia omistaa Verlan maailmanperintökohteessa kaksi vesivoimalaitosta. &quot;Olen tyytyväinen lopputulokseen. Löysimme toimivan ratkaisun museorakennusten lämmittämiseen&quot;, toteaa KSS Lämmön toimitusjohtaja <b class="hugin">Ilmo Penttilä</b>.</p> <p class="hugin">Museovirasto on lausunnossaan puoltanut Verlan lämmitysratkaisua. &quot;Rakennusten maltillinen lämmittäminen kohteen kulttuurihistorialliseen arvoon soveltuvalla tavalla tullee pidentämään sekä kuivaamorakennuksen että koko Verlan maailmanperintöalueen elinkaarta. Hanke on hyvin valmisteltu ja sillä tullee olemaan positiivinen vaikutus maailmanperintökohteen säilymiseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Museonjohtaja Ville Majuri, UPM, Verlan tehdasmuseo, puh. 0204 152 206, ville.majuri@upm.com&#160;&#160; <br class="hugin">Toimitusjohtaja, Ilmo Penttilä, KSS Lämpö Oy, puh. 0400 55 1214, ilmo.penttilä@kssenergia.fi</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Verla</b><br class="hugin"> Maailmanperintökohde Verla on ainutlaatuinen nähtävyys. Vanha pahvitehdasmiljöö sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa Verlankosken äärellä, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Vuodesta 1972 alkaen tehdasmuseona toiminut Verla hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1996. Verlan tehdasmuseo avoinna kesällä 2.5.-30.9. ti-su klo 11-16 ja juhannuksesta elokuun loppuun joka päivä klo 10-18. Juhannusaattona ja juhannuspäivänä suljettu. Ryhmille museo on avoinna myös muina aikoina sopimuksen mukaan. Katso lisätietoja&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.verla.fi" target="_blank">www.verla.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia2017-11-20T09:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.11.2017 klo 11.30 EET) - UPM tukee Pelastakaa Lapset -järjestön Eväitä Elämälle -ohjelman kautta nuoria, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. UPM&#58;n tuki kohdennetaan oppimateriaalien hankintaan, jotta nuoret voivat jatkaa opinnoissaan riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Oppimateriaalituki ohjataan Pelastakaa Lapset -järjestön paikallisyhdistyksille.</p> <p class="hugin">Suomessa 15 prosenttia nuorista ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Oppimateriaalitukea myönnetään lukiossa ja ammattikouluissa tarvittaviin oppikirjoihin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin kuten työvälineisiin. Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. </p> <p class="hugin">&quot;Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman tukijana olemme mukana edistämässä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä lisäämässä nuorten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta valitsemissaan opinnoissa. Tämä on tärkeää nuorille itselleen mutta myös koko yhteiskunnalle ja sen hyvinvoinnille&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäjohtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo.</p> <p class="hugin">&quot;Viime vuonna Pelastakaa Lapset tuki Eväitä Elämälle -ohjelmallaan 1458 vähävaraisessa perheessä elävän lapsen koulunkäyntiä ja harrastamista. Juuri julkaistusta selvityksestämme käy ilmi, että koulunkäynnin kustannukset ovat monelle ongelma. Lähes 60 prosenttia kyselyymme vastanneista koki, että toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita&quot;, sanoo pääsihteeri <b class="hugin">Hanna Markkula-Kivisilta</b> Pelastakaa Lapset ry&#58;stä.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/ihmiset-yhteiskunta/sponsorointi-lahjoitukset/Pages/default.aspx" target="_blank">internetsivuilla</a>.</p> <p class="hugin">Lisätietoja Pelastakaa Lapset Eväitä Elämälle -toiminnasta löydät osoitteesta <a class="hugin" href="https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/" target="_blank">https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/</a>&#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, <a class="hugin" href="mailto&#58;pirkko.harrela@upm.com" target="_blank">pirkko.harrela@upm.com</a>, puh. 02041 50588<br class="hugin">Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry, <a class="hugin" href="mailto&#58;hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi" target="_blank">hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi</a>, puh. 050 462 1148</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Pelastakaa Lapset ry</b></p> <p class="hugin">Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children - järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.pelastakaalapset.fi" target="_blank">www.pelastakaalapset.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</u> <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM A-luokkaan CDP:n vesi- ja metsäohjelmissa2017-10-25T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.10.2017 klo 09.30 EET) - UPM on sijoittunut A-listalle CDP&#58;n vesi- ja metsäohjelmassa. CDP on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon ympäristöraportointiin keskittyvä organisaatio. Se listaa A-listalle maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka ovat kuluvan vuoden aikana omalla toiminnallaan osoittaneet johtajuutta ympäristöriskien minimoimiseksi. UPM on yksi neljästä yrityksestä, jotka on listattu A-listalle sekä vesi- että metsäohjelmassa.</p> <p class="hugin"><img src="http&#58;//assets.upm.com/Responsibility/Other-images/CDP-Water-A-List-Social.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 0px;" /></p><p class="hugin"><img src="http&#58;//assets.upm.com/Responsibility/Other-images/Forest-A-List-Social.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 0px;" /></p><p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin sekä minimoimaan toimintansa haitalliset vaikutukset vesistöihin&quot;, kertoo <b class="hugin">Tuomas Niemi</b> UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuustiimistä. </p> <p class="hugin">&quot;Pyrimme maksimoimaan positiiviset vaikutuksemme yhteiskuntaan rakentamalla kauaskantoista ja kannattavaa liiketoimintaa, joka perustuu vastuullisiin käytäntöihin omassa toiminnassamme sekä arvoketjussamme&quot;, Niemi jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Onnittelen kaikkia yrityksiä, jotka ylsivät tämän vuoden A-listalle. On hienoa nähdä, että niin monet yritykset toimivat rohkeasti ympäristöriskien ehkäisemiseksi ja tarttuvat mahdollisuuksiin, joita siirtyminen kestävään talouteen tarjoaa. Nämä yritykset ovat edelläkävijöitä, jotka muuttavaa maailman ympäristövastuullisuuskäytäntöjä&quot;, CDP&#58;n puheenjohtaja <b class="hugin">Paul Dickinson</b> sanoo.</p> <p class="hugin">CDP arvioi A-D-listoillaan yrityksien ilmastoon, veteen ja metsiin kohdistuvaa toimintaa. Raporteissa on mukana yli 3&#160;000 globaalia yritystä, joista parhaat listataan A-listalle. </p> <p class="hugin">Tänä vuonna CDP julkaisi ensimmäisen kerran kaikki kolme listaa samanaikaisesti. Tämä kertoo siitä, että kestävää kehitystä arvioidaan entistä kokonaisvaltaisemmin Tuhannet yritykset raportoivat vuosittain ympäristötietonsa CDP&#58;lle. Arviointi tehtiin yhteensä 827&#58;n ja yli 100 biljoonan dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. </p> <p class="hugin">A-lista ja yrityskohtaiset arviot löytyvät CDP&#58;n verkkosivustolta&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.cdp.net/en/scores-2017" target="_blank">https&#58;//www.cdp.net/en/scores-2017</a> (en)</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Tuomas Niemi, päällikkö, Standardit, UPM, Ympäristö- ja vastuullisuus, puh. +358 40 7388 137</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//upmbiofore.com/" target="_blank">upmbiofore.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">CDP</b><br class="hugin">CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Sijoittajat, jotka hallinnoivat yhteensä noin 100 biljoonan US-dollarin varoja ovat arvioineet CDP&#58;n parhaaksi ilmastoraportoinnin asiantuntijaksi. Vuonna 2017 yli 6&#160;300 yritystä, joiden globaali markkinaosuus on noin 55 prosenttia, lähetti ympäristötietonsa CDP&#58;lle. Tämän lisäksi 100 valtiota ja yli 500 kaupunkia antoi tietonsa CDP&#58;n arvioitavaksi. CDP on täten yksi kattavimmista tiedonlähteistä miten yritykset ja viranomaiset vievät eteenpäin ympäristöhankkeitaan. CDP eli entinen Carbon Disclosure Project on We Mean Business -koalition perustajajäsen. Please visit&#160;<a class="hugin" href="http&#58;//www.cdp.net/" target="_blank">www.cdp.net</a>&#160;or follow us @CDP to find out more.</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä2017-09-07T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 7.9.2017 klo 09.00 EET ) - UPM on listattu jo viidettä kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2017-2018.&#160;&#160;</p> <p class="hugin">&quot;Vastuullisuus on yksi UPM&#58;n Biofore-strategian tärkeimmistä painopistealueista. Lainmukainen, eettinen ja kestävä toiminta ohjaavat kaikkea tekemistämme&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo. </p> <p class="hugin">&quot;Edistämme vastuullisia käytäntöjä koko arvoketjussamme ja haemme aktiivisesti kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meille on tärkeää, että luomme arvoa yhteiskunnalle sekä yhtiönä että tuotteidemme kautta&quot;, Harrela jatkaa. </p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="102" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2132135/121390.jpg" width="297" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Silvestica Green Forest Finland ostaa UPM:ltä 6 877 ha metsätalousmaata2017-07-05T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 5.7.2017 klo 14.00 EET) - UPM on sopinut Silvestica Green Forest Finland Oy&#58;n kanssa 6&#160;877 hehtaarin metsätilakaupasta. Myydyt kiinteistöt sijaitsevat Kajaanissa, Sonkajärvellä ja Sotkamossa. Tämän lisäksi osapuolet ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen puukauppa- ja metsäpalvelusopimuksen. Silvestica Green Forest Finland Oy on sitoutunut FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-sertifioimaan metsät ja liittymään UPM&#58;n hallinnoimaan FSC-ryhmäsertifikaattiin (FSC C 109750). Tällä hetkellä tilat on PEFC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">TM</sup>-sertifioituja. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.</p> <p class="hugin">Silvestica Green Forest Finland Oy&#58;n omistaa ruotsalainen Silvestica Green Forest AB, joka on johtavan pohjoismaisen finanssikonsernin SEB&#58;n keväällä 2017 perustama institutionaalisille sijoittajille suunnattu sijoitusrahasto. Silvestican omistamat yhtiöt investoivat metsäkiinteistöihin Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Metsien hallinnoinnista vastaa CRK Forest Management AB, jonka metsäasioista ja raportoinnista sijoittajille vastaa toimitusjohtaja <b class="hugin">Rickhard Lehmann</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Nyt hankkimamme metsät ovat hienoja, pääasiallisesti hyvälaatuisia kasvatusmetsiä, joiden pääpuulaji on mänty. Ikärakenteeltaan ne ovat hyvässä tuottovaiheessa&quot;, sanoo Silvestica Green Forest Finland Oy&#58;n hallituksen puheenjohtaja Rickhard Lehmann. &quot;Meillä on myös erittäin hyvä käsitys UPM&#58;n toiminnasta ja olemme vakuuttuneita, että yhteistyömme hyödyttää molempia osapuolia tulevina vuosina.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Tämä tilakauppa on ensimmäinen, jonka olemme tehneet toimintamme alettua huhtikuussa 2017&quot;, Lehmann kertoo. &quot;Etsimme uusia kohteita ja toivomme, että suunnitelmamme ja strategiamme tuottaa tulosta.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Olemme tyytyväisiä, että Silvestica Green Forest Finland Oy on asiakkaamme&quot;, UPM&#58;n metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b> sanoo. &quot;Silvestica Green Forest Finland Oy on yritys, joka pitää metsää vakaana ja vastuullisena sijoituksena. He arvostavat pitkäaikaista puukauppa- ja metsäpalvelusopimusta kanssamme. Se merkitsee heille vastuullista metsien hoitoa ja vakaata tuottoa puun myynnistä.&quot;</p> <p class="hugin">UPM on myynyt säännöllisesti metsäomaisuuttaan osana kiinteistönjalostusta. Tällä hetkellä yhtiö omistaa noin 640&#160;000 hehtaaria metsää Suomessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Riitta Väisänen, myyntipäällikkö, UPM, puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 546 690<br class="hugin">Rickard Lehmann, hallituksen puheenjohtaja, Silvestica Green Forest Finland Oy, puh. +46 705 44 81 00</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n EMAS-raportoinnissa korostetaan yhtiön yhteiskunnallisia vaikutuksia 2017-06-20T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.6.2017 klo 15.00 EET) - UPM hakee uusia näkökulmia EMAS-ympäristöraportointiinsa (EU Eco-Management and Audit Scheme). Neljä yhtiön tehdasta on tänä vuonna tehnyt EMAS-asetuksen mukaisen ympäristötoimintaselvityksen, johon on koottu paikallisesti merkityksellistä tietoa myös yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista ja toiminnasta. Raportin tehneet tehtaat ovat UPM Changshun paperitehdas Kiinassa, UPM Nordlandin paperitehdas Saksassa, UPM Kaukaan paperi- ja sellutehtaat Suomessa ja UPM Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa. Yhtiö kehittää EMAS-raportointiaan sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltään sekä EMAS-organisaatiolta saadun palautteen perusteella.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme kiinteä osa paikallisyhteisöä. Ympäristöön ja toimintamme vaikutuksiin liittyvä läpinäkyvyys on erittäin tärkeää, mutta haluamme kertoa sidosryhmillemme myös yhteiskunnallisista vaikutuksistamme ja näkemyksistämme&quot;, UPM&#58;n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja <b class="hugin">Gabriele Wende </b>kertoo. </p> <p class="hugin">&quot;UPM on jo kymmenen viime vuoden ajan integroinut vastuullisuusraportointinsa osaksi yhtiön vuosikertomusta. Vuosikertomuksessa on paljon koko yhtiötä koskevaa hyödyllistä tietoa, mutta yksityiskohtainen paikallinen raportti tarjoaa uuden näkökulman paikalliseen arvonluontiin&quot;, Wende jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;EMAS-ympäristöselonteko kertoo organisaation halukkuudesta ja kyvystä sitoutua ympäristövastuuseen&quot;, Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies <b class="hugin">Merja Saarnilehto </b>sanoo. &quot;Se, että ympäristöraporttiin on yhdistetty myös tietoa yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista paikallisyhteisöön, antaa paikallisille sidosryhmille entistä paremman kuvan yrityksen sitoutumisesta ja velvoitteista. Se kertoo myös konkreettista toimenpiteistä, joilla yritys on päässyt tavoitteisiinsa. Ja tässä UPM toimii hyvänä esimerkkinä&quot;, Saarnilehto jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Läpinäkyvä EMAS-raportointi luo merkittävää lisäarvoa yrityksille, viranomaisille ja kansalaisille. UPM on sitoutunut läpinäkyvään ympäristöraportointiin jo yli kahden vuosikymmenen ajan, mikä kertoo yhtiön halusta käydä avointa dialogia sidosryhmiensä kanssa kaikissa EMAS-raportin piirissä olevissa maissa&quot;, sanoo <b class="hugin">Hugo-Maria Schally</b>, Head of Unit 'Sustainable Production, Products &amp; Consumption' at DG Environment, European Commission. </p> <p class="hugin">&quot;Yhteiskunnallisten vaikutusten ja näkökulmien tuominen osaksi paikallista EMAS-raportointia on kiinnostava tapa syventää dialogia. Seuraamme komissiossa mielenkiinnolla tämänsuuntaista kehitystä ja sen vaikutusta EMAS-raportoinnin tulevaisuuteen&quot;, Schally päättää. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n paperi- ja sellutehtaat liittyivät EMAS-järjestelmään pian sen perustamisen jälkeen vuonna 1995, ja ovat olleet johdonmukaisesti mukana siitä lähtien. Vuonna 2012 UPM otti järjestelmän käyttöön Uruguayssa Fray Bentosin sellutehtaalla, josta tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-sertifioitu tehdas. Vuonna 2013 UPM Changshusta tuli ensimmäinen Kiinassa sijaitseva paperitehdas, joka on rekisteröity EMAS-järjestelmään.</p> <p class="hugin">Muiden paperi- ja sellutehtaiden ympäristötoimintaselvitykset sekä ja UPM&#58;n ympäristöselonteko julkaistaan lähitulevaisuudessa <a class="hugin" href="/vastuullisuus/perusperiaatteet/raportointi/Pages/default.aspx" target="_blank">UPM&#58;n verkkosivuilla</a>. Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön vuoden 2016 EMAS-ympäristöselonteko on hyväksytty. </p> <p class="hugin">Lue lisää UPM&#58;n yhteiskunnallisista vaikutuksista <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/yhteiskuntavastuu-osaksi-paikallista-ymparistoraportointia/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>. &#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Gabriele Wende, UPM, johtaja, raportointi ja tuotevastuu, puh. +49 175 1500 705.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">Ma-pe klo 9.00 - 16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM ja FSC® solmivat kansainvälisen kumppanuussopimuksen2017-05-17T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.5.2017 klo 09.00 EET) - UPM ja Forest Stewardship Council<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> (FSC) ovat solmineet kansainvälisen strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää FSC&#58;n markkina-asemaa metsänomistajia palvelevin keinoin sekä lisätä FSC-sertifioidun puun tarjontaa. Sopimus allekirjoitettiin FSC&#58;n kansainvälisessä jäsentapaamisessa Karkkilassa 16.5.2017.</p> <p class="hugin">UPM on tehnyt aktiivista yhteistyötä FSC&#58;n kanssa useiden vuosien ajan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yhtiö on ollut mukana kehittämässä FSC-sertifiointia parantaakseen sen soveltuvuutta suomalaiseen yksityismetsänomistajarakenteeseen. Kehitystyö jatkuu strategisen kumppanuuden myötä.</p> <p class="hugin">&quot;Kumppanuussopimus vahvistaa yhteistyötämme UPM&#58;n kanssa. Vahvat suhteet paperi- ja metsäteollisuuden vastuullisiin edelläkävijöihin ovat tärkeitä, sillä yhdessä pystymme edistämään FSC-sertifiointia maailmanlaajuisesti. Jaamme näkemyksen FSC&#58;n merkityksestä kaikille toimijoille arvoketjussa metsänomistajista kuluttajiin. UPM ja FSC ovat myös samaa mieltä vastuullisen metsänhoidon ja puun käytön tärkeydestä biotaloudessa&quot;, FSC&#58;n pääjohtaja <b class="hugin">Kim Carstensen</b> toteaa.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n asiakkaiden kiinnostus yhtiön ympäristösuorituskykyä ja toiminnan kestävyyttä kohtaan on kasvussa. Kolmannen osapuolen vahvistamat sertifikaatit tarjoavat heille hyödyllistä tietoa UPM&#58;n tuotteiden vastuullisuudesta&quot;, UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen johtaja <b class="hugin">Heikki Vappula</b> sanoo.</p> <p class="hugin">&quot;Kansainvälinen kumppanuus on luonteva jatko UPM&#58;n Biofore-strategialle ja yhteistyöllemme FSC&#58;n kanssa. FSC-sertifiointi on erinomainen tapa edistää vastuullista metsätaloutta. Yhteinen tavoitteemme on laajentaa metsien FSC-sertifiointia sekä kehittää UPM&#58;n metsätaloutta ja ryhmäsertifiointiratkaisuja palvelemaan suomalaisia pienmetsänomistajia&quot;, Vappula jatkaa.</p> <p class="hugin">UPM perusti vuonna 2012 FSC-ryhmäsertifikaatin (FSC C 109750) edistääkseen suomalaisten yksityismetsien sertifiointia. Vuoden 2016 loppuun mennessä siihen oli liitetty noin 300&#160;000 hehtaaria yksityismetsiä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sauli Brander, UPM, metsäjohtaja, puh. 040 567 4155<br class="hugin">Anniina Kostilainen, FSC Suomi, pääsihteeri, puh. 045 801 4333</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">FSC</b> eli Forest Stewardship Council<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. FSC perustettiin vuonna 1994. FSC-sertifioitua metsämaata on yhteensä yli 190 miljoonaa hehtaaria yli 80 maassa. Suomessa FSC-sertifioituja hehtaareita on noin 1,5 miljoonaa hehtaaria. FSC&#58;n keskustoimisto sijaitsee Bonnissa, Saksassa. FSC-verkostoon kuuluu yli 30 kansallista toimistoa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.fi.fsc.org" target="_blank">www.fi.fsc.org</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM tukee lasten mahdollisuuksia osallistua liikunnalliseen iltapäiväkerhoon Suomessa2017-03-15T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 15.3.2017 klo 11.00 EET) - UPM ryhtyy Lasten Liike iltapäivät -hankkeen tukijaksi. Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuutta osallistua liikunnalliseen iltapäiväkerhoon tai iltapäivien harrastustoimintaan. UPM&#58;n tuki kohdistuu ruohonjuuritason toimintaan esim. ohjaajapalkkioihin, varusteisiin ja tilakustannuksiin erityisesti yhtiön suurimmilla tehdaspaikkakunnilla, kuten Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Raumalla. Hanketta koordinoi Suomen Olympiakomitea. </p> <p class="hugin">Suomessa tehdään paljon ansiokasta työtä lasten liikunnallisen kerhotoiminnan parissa. Vaikka kerhojen määrä on lisääntynyt, edelleen kaksikolmasosaa alakoululaisista on koulupäivän yhteydessä järjestettävän liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan ulkopuolella. </p> <p class="hugin">&quot;Haluamme olla mukana kumppanuuksissa, joilla on suuri vaikutus perheiden hyvinvointiin ja paikkakuntien elinvoimaisuuteen. Liikunnan lisäämisellä on useita suotuisia vaikutuksia ja tutkimusten mukaan se esimerkiksi edistää oppimista. Hienoa on myös se, että Lasten Liikkeen tuella järjestetty&#160; iltapäivätoiminta helpottaa perheiden arjen hallintaa&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäsuhdejohtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo.</p> <p class="hugin">Lasten Liikkeen päämääränä on taata jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteyteen. Hankkeessa tuetaan olemassa olevaa toimintaa ja luodaan myös mahdollisuuksia uusien liikunnallisten iltapäiväkerhojen käynnistämiseen. </p> <p class="hugin">&quot;Hanke on liikuntayhteisön, seurojen, koulujen ja yritysten yhteinen ponnistus, että jokainen lapsi ja nuori löytäisi itselleen mieluisan harrastuksen. Toimijoiden monialaisella yhteistyöllä tavoitteeseen on mahdollista päästä ja monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustarjontaa ympäri maata&quot;, Olympiakomitean lisää liikettä yksikön johtaja <b class="hugin">Pekka Nikulainen</b> toteaa. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen ja oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. </p> <p class="hugin">Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön <a class="hugin" href="/vastuullisuus/ihmiset-yhteiskunta/sponsorointi-lahjoitukset/Pages/default.aspx" target="_blank">internetsivuilla</a>.</p> <p class="hugin">Lisätietoja Lasten Liike iltapäivätoiminnasta löydät osoitteesta<br class="hugin"><a class="hugin" href="https&#58;//www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/koululaisten-liikunta/lasten-liike-iltapaivat/" target="_blank">https&#58;//www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/koululaisten-liikunta/lasten-liike-iltapaivat/</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela, UPM, <a class="hugin" href="mailto&#58;pirkko.harrela@upm.com" target="_blank">pirkko.harrela@upm.com</a>, p. 02041 50588<br class="hugin">Olympiakomitean lisää liikettä yksikön johtaja Pekka Nikulainen, <a class="hugin" href="mailto&#58;pekka.nikulainen@olympiakomitea.fi" target="_blank">pekka.nikulainen@olympiakomitea.fi</a>, p. 0400 387&#160;326</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</u> <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n yrittäjien ensimmäinen suuren hyötykuorman HCT-hakerekka aloittaa liikennöinnin2017-02-23T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 23.2.2017 klo 14.00 EET) - UPM laajentaa suuren hyötykuorman (High Capacity Transport, HCT) ajoneuvoyhdistelmien kokeilua yhtiön tehtaiden välisiin hakekuljetuksiin. Hanke pohjautuu myönteisiin kokemuksiin tehokkaista ja turvallisista HCT-yhdistelmistä, joita on Suomen teillä liikenteessä tällä hetkellä 25.</p> <p class="hugin">Lähiaikoina liikennöinnin UPM&#58;n tehtaiden välillä aloittaa kaksi HCT-hakeyhdistelmää. Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy&#58;n 34-metrinen ja enimmillään 100 tonnia painava yhdistelmä aloittaa tällä viikolla liikenteessä reitillä Pori - Rauma. Kuljetusliike Wickström Oy&#58;n 85-tonninen kevyempien hakkeiden kuljetukseen suunniteltu yhdistelmä aloittaa muutaman viikon kuluttua liikennöinnin Ristiinasta Kouvolaan ja Lappeenrantaan. Näiden lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin käsittelyssä on Koneurakointi Aki Sammalisto Oy&#58;n 90-tonnisen HCT-hakeyhdistelmän lupahakemus reitille Juupajoki - Kouvola.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="301" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2081056/115161.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">&quot;Yksi uusien hakeyhdistelmien tärkeimpiä tavoitteita on tutkia ja kerätä tietoa HCT-rekkojen soveltuvuudesta mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotekuljetuksiin. Pelkästään UPM&#58;n tehtaille saapuu haketta vuosittain muutamia miljoonia kuutiometrejä, joista valtaosa autokuljetuksin&quot;, kertoo UPM&#58;n kehitysasiantuntija <b class="hugin">Janne Kukkura</b>.</p> <p class="hugin">&quot;HCT-yhdistelmien positiiviset vaikutukset päästöihin ja liikennöintikertoihin ovat kiistattomat jo tehtyjen tutkimusten perusteella. Uuden A-Duo-yhdistelmämme irtokuutiotilavuus on reilut 200 kuutiota, mikä on noin kolmanneksen enemmän kuin tavallisessa yhdistelmässä&quot;, sanoo Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Kalevi Huhtala</b>. </p> <p class="hugin">HCT-hakeyhdistelmätutkimushanke on osa Metsätehon puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta. Sen tavoitteena on kehittää normaaliin päätieliikenteeseen sopivia, ympäristöystävällisiä, turvallisia ja tehokkaita yhdistelmiä. Yksi hakeyhdistelmähankkeen tutkimuskohteista on kuljetustekniikan kehittäminen. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja yhdistelmien valmistajat tekevät Tekes-rahotteista tutkimusta, jossa tutkitaan HCT-yhdistelmien runkorakenteita ja valmistusteknistä optimointia.</p> <p class="hugin">Suomessa HCT-ajoneuvoilla tarkoitetaan nykyisin sallittua suurempia ajoneuvoja eli yli 25,25 metriä pitkiä tai yli 76 tonnia painavia yhdistelmiä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt HCT-kuljetuksille ajoneuvo- ja kuljetusreittikohtaisia poikkeuslupia vuodesta 2013 lähtien. Poikkeusluvilla mahdollistetuilla kokeiluilla on tarkoitus kehittää tavallista suurempiin ajoneuvoyhdistelmiin liittyvää tekniikkaa ja kerätä tietoa aiempaa suurempien ajoneuvojen soveltuvuudesta Suomen liikennejärjestelmään.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Janne Kukkura, UPM, kehitysasiantuntija, puh. 040 5486 305<br class="hugin">Kalevi Huhtala, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, toimitusjohtaja, puh. 0400 596 109<br class="hugin">Otto Lahti, Trafi, johtava asiantuntija, puh. 029 5345 259</p> <p class="hugin">Lue myös Janne Kukkuran <a class="hugin" href="https&#58;//www.metsamaailma.fi/fi/News/Blog/Sivut/upmn-suuren-hyotykuorman-hct-rekkojen-taival-jatkuu.aspx" target="_blank">blogi</a> &quot;UPM&#58;n suuren hyötykuorman HCT-rekkojen taival jatkuu&quot;.<br class="hugin">Katso myös <a class="hugin" href="https&#58;//youtu.be/hbWLY_5VNgA" target="_blank">video</a> Orpen HCT-puutavara-autosta.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM perustaa uuden suojelualueen Kouvolaan2017-02-16T14:15:00Z<p>​<br>Kaakkois-Suomen ELY-keskus on perustanut UPM&#58;n esityksestä yhtiön maalle yksityisen luonnonsuojelualueen. Suojelualue sijaitsee yhtiön omistaman Halla-Sippolan tilan alueella Kouvolassa. Halla-Sippolan METSO-nimisen suojelualueen pinta-ala on noin 49 hehtaaria ja se on osa valtakunnallista METSO-ohjelmaa.<br> <br>METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.<br> <br>UPM pitää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista keskeisenä osana kestävää metsätaloutta ja on tukenut METSO-ohjelman tavoitteita sen perustamisesta saakka, ympäristöpäällikkö Sami Oksa UPM&#58;ltä toteaa.<br> <br>Suojelualue on monipuolinen ja runsaslahopuustoinen<br> <br>Perustettu luonnonsuojelualue muodostuu neljästä erillisestä määräalasta, joista suurin 25 ha&#58;n alue sijaitsee Haukkasuon turvetuotantoalueen länsipuolella Riihisaaressa. Alue on lahopuustoista kangasmetsää, lehtoa ja puustoista suota. Haukkasuon turvetuotantoalueen eteläpuolelta suojelualueeseen kuuluu noin 13 ha rehevää turvekangasta ja Hangassuon soidensuojelualueen lounaspuolelta 10 ha rehevää korpea ja noin 1 ha lehtokorpea, jossa on runsaasti haapaa. <br> <br>Perustettu suojelualue täydentää hyvin jo aiemmin Halla-Sippolan tilalle perustettuja Pilkkakorvenmäen luonnonsuojelualuetta ja Metsäkoulun säästömetsää sekä lähistöllä sijaitsevia Haukkasuon ja Hangassuon soidensuojelualueita.<br> <br>Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.<br> <br>Lisätietoja&#58;<br>Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 240, <a href="mailto&#58;pekka.jokinen@ely-keskus.fi">pekka.jokinen@ely-keskus.fi</a><br>Ympäristöpäällikkö Sami Oksa, UPM, p. 040 560 34 74, sami.oksa(at)upm.com<br> <br>Tutustu METSO-ohjelmaan www.metsonpolku.fi <br> <br>UPM, Mediasuhteet <br>puh. 040 588 3284<br>ma-pe klo 9-16<br>media@upm.com<br> <br> <br>UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi <br> <br>Seuraa UPM&#58;ää&#58; Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi<br>&#160;<br> </p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Valtio on ostanut Ärjänsaaren UPM:ltä suojelualueeksi2017-02-08T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 8.2.2017 klo 12.00 EET) - UPM ja Kainuun ELY-keskus ovat tehneet maakaupan, jolla Kajaanissa sijaitseva Ärjänsaari siirtyi ympäristöministeriön hallintaan suojelutarkoituksiin. </p> <p class="hugin">Ärjänsaari on osa Suomen Natura 2000 -verkostoa ja valtakunnallista rantojensuojeluohjelmaa. Alue tunnetaan hiekkarannoista, dyyneistä ja korkeista rantatörmistä. Noin 270 hehtaarin suuruinen saari sijaitsee Oulujärvessä, noin 16 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta.&#160; </p> <p class="hugin">&quot;Ärjänsaari on monimuotoisen luontonsa ja kulttuurihistoriansa kannalta arvokas, ja se on myös vilkkaassa virkistyskäytössä erityisesti kesäaikaan&quot;, toteaa ylijohtaja <b class="hugin">Kari Pääkkönen</b> Kainuun ELY-keskuksesta. &quot;UPM&#58;n ilmoitus saaresta luopumisesta syksyllä 2016 käynnisti prosessin, jonka pohjalta saavutimme neuvottelutuloksen.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Olemme usean vuoden ajan myyneet yhtiön metsäomaisuutta kaukana yhtiön tehtaista sijaitsevilta alueilta, kuten Kainuusta. Ärjänsaaren myynti on osa tätä kokonaisuutta. Olemme tyytyväisiä, että Ärjänsaari siirtyy nyt Kainuun ELY-keskuksen kanssa tehdyllä kaupalla valtion hallintaan&quot;, UPM&#58;n metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b> toteaa. &quot;Mielestämme tämä on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu. Metsätalouden harjoittaminen saarissa vaatii joko erityiskalustoa tai kunnon pakkastalvia. Ärjänsaaressa metsäteollisuuden toimintaa on myös rajoitettu eri suojelumääräyksillä.&quot;</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="400" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2076747/114623.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin">Ärjänsaari on geologisesti, muinaismuistojen, kulttuurihistorian sekä luonto-, maisema- ja virkistysarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokas harjusaari, joka kuuluu Suomen pisimpiin lukeutuvaan harjujaksoon. Saarelle ominaisia ovat monipuoliset tuuli- ja rantakerrostumat.&#160; Harjumetsät ovat vallitseva luontotyyppi, mutta saarelta löytyy myös pienialaisia luonnonmetsiä, lehtoja ja puustoisia soita. Ärjänsaarella on luonnontilaisia hiekkarantoja sekä puuttomia tai luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä. Sisempää löytyy metsittyneitä dyynikumpareita. Kirkkosäikällä, saaren itäkärjessä, on lintujen suojelualue. Ärjänsaari rajautuu Rokuan geopuistoon, joka liitettiin osaksi Unescon maailmanlaajuista Geopark-verkostoa vuonna 2015.</p> <p class="hugin">Luontoarvojen lisäksi Ärjänsaarella on huomattava merkitys seudun kulttuurihistoriassa. Saari on ollut muun muassa saamelaisten riittipaikka, ja järvirosvojen tiedetään piilotelleen siellä. Saarella on sijainnut myös Kajaani Oy&#58;n työntekijöiden käytössä ollut lomakylä.</p> <p class="hugin">&quot;Historiansa puolesta Ärjänsaari merkitsee lukuisille kajaanilaisille kesäparatiisia. Olen ilahtunut siitä, että saaren tulevaisuus luonnonsuojelualueena on nyt turvattu ja samalla sen virkistyskäyttö voi jatkua&quot;, maatalous- ja ympäristöministeri <b class="hugin">Kimmo Tiilikainen</b> sanoo.</p> <p class="hugin">Ärjänsaari pysyy avoimena veneilijöille ja retkeilijöille omistajavaihdoksen jälkeenkin. Saaren hallinta tulee siirtymään Metsähallituksen luontopalveluille, ja valtioneuvoston asetuksella siitä perustetaan aikanaan luonnonsuojelualue. Saaressa sijaitsevan vanhan lomakylän rakennusten kohtalo ratkaistaan myöhemmin alueen hoidon ja käytön suunnittelun yhteydessä.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="400" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2076747/114624.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b></p> <p class="hugin">Ylijohtaja Kari Pääkkönen, Kainuun ELY-keskus, p. 040 575 2391, <a class="hugin" href="mailto&#58;etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi" target="_blank">etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi</a><br class="hugin">Ylitarkastaja, Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250&#160;240, etunimi.sukunimi@ym.fi<br class="hugin">Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM, p. 040 56 74 155, etunimi.sukunimi@upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a><b class="hugin"> | </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a><b class="hugin"> | </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon2017-01-19T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, 19.1.2017 klo 11.00 EET) - Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu <i class="hugin">Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change</i> -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.&#160;&#160;</p> <p class="hugin" style="clear&#58;both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 4" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2072251/113965.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">&quot;Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä. Haluamme jatkuvasti kehittää ja vahvistaa johtoasemaamme. Siksi tarvitsemme uusia ideoita ja meidän on jaettava keskenämme tietoja ja parhaita käytäntöjä&quot;, sanoo pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja <b class="hugin">Hörður G. Kristinsson</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Luetteloon valitut 25 malliesimerkkiä osoittavat biotalouden monimuotoisuuden pohjoismaissa. UPM on ainoa yhtiö, jolla on luettelossa kaksi tuotetta, molemmat ns. korvaavien tuotteiden luokassa. Kyseinen luokka sisältää esimerkkejä tuotteista, joissa biopohjaiset materiaalit ovat korvanneet fossiiliset materiaalit&quot;, Hörður G. Kristinsson jatkaa.</p> <p class="hugin">&quot;Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM&#58;n Biofore-strategian ytimessä&quot;, sanoo UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b>. &quot;Se, että saimme tähän arvostettuun luetteloon kaksi innovaatiota, on hieno tunnustus meille ja strategiallemme&quot;, Sami Lundgren jatkaa. </p> <p class="hugin">Molemmat tuotteet ovat innovatiivisia ja edistävät kestävää kehitystä ja lisäksi niillä on myös hyvä kasvupotentiaali. </p> <p class="hugin">Kestävän kehityksen mukaisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti. Puupohjainen UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla. Tämä vastaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vuositasolla 250&#160;000 tonnilla eli noin 80&#160;000 auton päästöjä. </p> <p class="hugin" style="clear&#58;both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 5" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2072251/113966.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">GrowDex® soveltuu erilaiseen solukasvatukseen ja erityisesti 3D-solukasvatukseen. 3D-soluviljelmiä voidaan käyttää korvaamaan eläinkokeita, ja niiden avulla voidaan kehittää solupohjaisia lääkkeitä, kokeita ja malleja vakavien sairauksien entistä tehokkaampaan hoitoon. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Sari Mannonen, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345<br class="hugin">Pia Nilsson, päällikkö, liiketoiminnan kehitys, UPM Biokemikaalit, puh. 040 558 7829<br class="hugin">tai lue lisää englanninkieliseltä verkkosivustolta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/" target="_blank">http&#58;//www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</u> <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Pohjoismainen biotalouspaneeli</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Pohjoismainen biotalouspaneeli on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisista biotaloutta edistävistä päähankkeista. Paneeli on yhteistyöministerien perustama pohjoismaisen biotalouden virallinen politiikka- ja strategiafoorumi. Sen päätehtävänä on laatia ehdotuksia yhteispohjoismaiseksi biotalousstrategiaksi, jossa kuvataan kestävien pohjoismaisten biotalouksien edistämismahdollisuuksia ja -toimia. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta 2016-11-10T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 10.11.2016 klo 10.00 EET) - Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Ravinteidenkierrätysohjelma (Raki2) on myöntänyt rahoituksen UPM&#58;n ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy&#58;n yhteishankkeelle, jolla edistetään ravinteiden kierrätystä. Rahoitus on myönnetty vuosille 2017 - 2018.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="256" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2055934/111636.jpg" width="453" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla tutkitaan kenttäkokeissa kierrätyslannoitteiden tehokkuutta ja täydentämistä kivennäislannoitteilla.</i></p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n ja Yara Suomen hanke on konkreettinen lannoitevalmisteiden kehittämis- ja kokeiluhanke, jolla on selvät tavoitteet&quot;, ylitarkastaja <b class="hugin">Anni Karhunen</b> Ympäristöministeriöstä kertoo. <br class="hugin">&quot;Erityisesti minua ilahduttaa, että nyt saimme ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden sivuvirtojen ravinteiden hyötykäytön kunnolla työn alle. Rahoitettavissa Raki-hankkeissa on tälläkin kerralla mukana useita yrityksiä, joten varmasti hankkeen myötä syntyy&#160;myös uutta liiketoimintaa&quot;, Anni Karhunen jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n ja Yaran yhteishanke keskittyy sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen ja poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä&quot;, UPM&#58;n strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja <b class="hugin">Esa Laurinsilta </b>kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;Kehitämme yhdessä UPM&#58;n R&amp;D-tiimin kanssa ravinneratkaisua, jossa kierrätys- ja kivennäisravinteiden suhde on oikea&quot;, Yara Suomen kaupallinen johtaja <b class="hugin">Timo Räsänen </b>kertoo. Työtä tehdään UPM&#58;n tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa ja Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä. &quot;Kierrätyslannoitteet eivät sellaisenaan sisällä ravinteita oikeassa suhteessa kasvien tarpeisiin nähden ja siksi niitä täytyy täydentää kasveille helposti käytettävissä olevilla kivennäislannoitteilla. Näin varmistetaan, että ravinteet siirtyvät kasveihin kasvukauden aikana eivätkä jää pellolle ja huuhtoudu sieltä vesistöihin&quot;, Timo Räsänen jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Yhtiöiden yhteinen tavoite on kehittää teollisen mittakaavan tehokas ravinneratkaisu, jossa kierrätyslannoite on osaltaan tuottamassa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti mahdollisimman pienillä ympäristöpäästöillä. Yhteishanke on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, resurssitehokkuudesta ja teollisesta yhteistyöstä&quot;, <b class="hugin">Laurinsilta</b> ja<b class="hugin"> Räsänen</b> summaavat. </p> <p class="hugin">Suomen hallitusohjelman tavoitteena on nostaa ruoantuotannon kannattavuutta tinkimättä ympäristönsuojelusta ja samalla tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Raki-ohjelman toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen <i class="hugin">Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon</i> -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi.<br class="hugin"><br class="hugin">Lietteen uusien hyötykäyttömenetelmien kehitys on osa UPM R&amp;D&#58;n sivuvirtojen tutkimusohjelmaa. Tuloksia hyödynnetään myös UPM&#58;n Kaatopaikkajätteen nollataso -hankkeessa. Lue lisää <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/lietteiden-hyotykayttoarvoa-kohennetaan-polttoarvoa-parantamalla-ja-uusia-kayttokohteita-kartoittamalla/" target="_blank">upmbiofore.fi.</a></p> <p class="hugin">Lisätietoja RAKI2-hankkeesta <a class="hugin" href="http&#58;//www.ym.fi/download/noname/%7b62A10120-CF49-4028-99DE-B6BFC346F6E4%7d/117249" target="_blank">Ympäristöministeriön verkkosivuilla</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Esa Laurinsilta, johtaja, UPM, strategiset kumppanuudet, puh. 040&#160;821 0350<br class="hugin">Timo Räsänen, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050&#160;337 4514</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Yara</b><br class="hugin">Yaran osaaminen, tuotteet ja ratkaisut parantavat viljelijöiden, jälleenmyyjien ja teollisuuden tuottavuutta vastuullisesti. Ne turvaavat ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä maailmassa ja auttavat vastaamaan ympäristöön liittyviin haasteisiin. </p> <p class="hugin">Lannoitteemme ja viljelyosaamisemme auttavat kasvattamaan laadukkaita satoja ja vähentävät viljelyn ympäristövaikutuksia. Ympäristöratkaisumme parantavat ilmanlaatua sekä vähentävät teollisuuden ja liikenteen päästöjä. Teollisuustuotteitamme käytetään raaka-aineina useilla eri aloilla.&#160; Yara on maailmanlaajuinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1905 vastaamaan kasvavaan ruoantarpeeseen. Yaralla on lähes 13&#160;000 työntekijää ja myyntiä yli 150 maassa. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta ja työllistämme 900 henkilöä. Yrityskulttuurimme edistää turvallisuutta. <a class="hugin" href="http&#58;//www.yara.fi" target="_blank">www.yara.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM palkittiin jälleen ilmastotoimistaan 2016-10-25T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.10.2016 klo 14.00 EET) - UPM on mukana CDP&#58;n Ilmasto A-listalla. Tämä on jo kahdeksas kerta peräkkäin, kun UPM on mukana indeksissä ilmastotoimiensa ja läpinäkyvän ilmastoraportointinsa ansiosta.<br class="hugin">UPM&#58;n Biofore-strategia vastaa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin monin tavoin kuten edistämällä kestävää metsätaloutta ja resurssitehokasta tuotantoa sekä valmistamalla uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvia kierrätettäviä tuotteita. </p> <p class="hugin">&quot;Tekojen lisäksi raportoinnin laadulla ja läpinäkyvyydellä on merkitystä. Sitä kautta mm. sijoittajat ja muut meille tärkeät sidosryhmät arvioivat valmiuttamme vastata globaaleihin ilmastohaasteisiin ja&#160; markkinaolosuhteiden muutoksiin sekä niitä koskeviin säädöksiin&quot;, UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b> kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja seuraa säännöllisesti ilmastoon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Varmennetulla raportoinnilla todennetaan tietojen luotettavuutta&quot;, Sami Lundgren jatkaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Konkreettisilla toimenpiteillä ja 2030-ilmastotavoitteilla kohti parempaa ilmastosuorituskykyä&#160; </b></p> <p class="hugin">UPM uudisti 2030-vastuullisuustavoitteensa viime vuonna. Pitkän aikavälin tavoitteen asetantaa on ohjannut yhtiön Biofore-strategian lisäksi myös YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). Ilmaston osalta UPM&#58;n tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja ostosähkön fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä happamoittavien savukaasupäästöjen määrää 20 prosenttia. Lisäksi UPM on asettanut jatkuvaksi tavoitteeksi kasvihuonepäästöjä vähentävän liiketoiminnan hyötyjen maksimoinnin.</p> <p class="hugin">&quot;Menemme näitä tavoitteita kohti määrätietoisesti monin eri tavoin&quot;, Sami Lundgren jatkaa.</p> <p class="hugin">&quot;Esimerkkejä löytyy mm. UPM Shottonin paperitehtaalta Isosta-Britanniasta, jossa UPM on investoinut lauhdeturbiinivoimalaan. Laitos pystyy hyödyntämään ylijäämähöyryn uusiutuvan energian tuotannossa. Viroon, Otepään vaneritehtaalle on tänä vuonna valmistunut uusi biomassavoimalaitos, joka korvaa vanhemman, osittain öljyä käyttäneen voimalan&quot;, Sami Lundgren listaa.</p> <p class="hugin">&quot;Onnittelemme kaikkia 193 yritystä, jotka ylsivät A-listalle ja näin johtavat muutosta kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Listatuilla yrityksillä on merkittävä rooli globaalin talouden viemisessä kohti uusia ilmastotavoitteita, ja ne näyttävät tietä muille tarttumalla rohkeasti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin&quot;, CDP&#58;n pääjohtaja <b class="hugin">Paul Simpson</b> sanoo. </p> <p class="hugin">Lue lisää UPM&#58;n ilmastostrategiasta ja mm. UPM&#58;n puupohjaisen uusiutuvan dieselin, UPM BioVernon roolista YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteen SDG 13 (Ilmastotekoja) edistäjänä <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/teoilla-ja-lapinakyvalla-raportoinnilla-cdpn-ilmastolistan-a-luokkaan/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>.</p> <p class="hugin">CDP&#58;n Ilmasto A-lista sekä kaikkien CDP&#58;n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteet ovat nähtävillä CDP&#58;n verkkosivuilla <a class="hugin" href="https&#58;//www.cdp.net/en" target="_blank">https&#58;//www.cdp.net/en</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;<br class="hugin"></b>Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä jo viidettä kertaa peräkkäin2016-09-08T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 8.9.2016 klo 09.00 EET ) - UPM on listattu metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2016-2017 jo viidettä kertaa peräkkäin. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="102" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2040679/109049.jpg" width="297" /></p> <p class="hugin">&quot;Uskomme, että asiakkaat, sijoittajat sekä muut sidosryhmämme arvostavat vastuullista toimintaamme, jolla hallitaan riskejä ja luodaan liiketoimintamahdollisuuksia. Innovaatiot, kuten kevyemmät painopaperilaadut, uusiutuva diesel sekä lääketieteen loppukäyttöihin soveltuvat biokemikaalit hyödyttävät sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa, ja lisäävät yhtiön arvoa. Listauksemme Dow Jonesin eurooppalaisessa kestävän kehityksen indeksissä osoittaa, että olemme onnistuneet&#160; yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja että asia on noteerattu myös laajemmin,&quot; sanoo UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>.</p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">media@upm.com</p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi</p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a><b class="hugin"> | </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Ammattiin opiskelevat tarvitsevat sujuvaa lukutaitoa - Lukukeskus järjestää UPM:n tuella 100 lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille 2016-06-15T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 15.6.2016 klo 10.00 EET) - Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM&#58;n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.</p> <p class="hugin">Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistuu Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita. Puolentoista vuoden pituinen hanke käynnistyy syksyllä 2016.</p> <p class="hugin">Sanat haltuun -hanke on osa UPM&#58;n &quot;Biofore Share and Care&quot; -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.</p> <p class="hugin">Lue lisää hankkeesta <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/lukukeskus-jarjestaa-upmn-tuella-100-lukutaitotyopajaa-teknisten-alojen-opiskelijoille/" target="_blank">www.upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 040 5078764<br class="hugin">Toiminnanjohtaja Ilmi Villacís, Lukukeskus, puh. 040 8305936</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lukukeskus</b> on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Valtakunnallisesti toimiva Lukukeskus välittää vuosittain yli 1 200 kirjailijaesiintymistä, joista 80 % on kouluihin ympäri Suomen. Lisäksi se järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. Lukukeskuksella on kymmenen kirjallisuuden alan jäsenjärjestöä. Järjestön toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä suomalaiset säätiöt. <a class="hugin" href="http&#58;//www.lukukeskus.fi" target="_blank">www.lukukeskus.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM mukana laajentamassa Koulujemme lähivedet -hanketta valtakunnalliseksi 2016-04-28T07:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.4.2016 klo 10.30 EET) - UPM tukee Raumalla alkanutta Koulujemme lähivedet -hanketta ja laajentaa sitä UPM&#58;n muille tehdaspaikkakunnille tämän vuoden aikana. Hankkeen tarkoituksena on lisätä peruskouluoppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan tutkimalla lähivesiä luonnossa. Hankkeessa ovat mukana UPM&#58;n lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE), Raumanmeren Rotaryklubi ja puhdasmerivesi.fi-organisaatio.</p> <p class="hugin">Hankkeessa mukana oleville kouluille lahjoitetaan muun muassa vesitutkimusten tekemiseen tarvittavia tarvikkeita. Koululaiset ratkovat veteen liittyviä tehtäviä monen oppiaineen näkökulmasta, ja tutkimustulokset välitetään digitaalisesti älypuhelimilla opettajalle. </p> <p class="hugin">UPM vie peruskoulun 5.- ja 7-luokkalaisille suunnattua hanketta tänä vuonna myös muille paikkakunnille Suomessa. Hanke etenee erityisesti UPM&#58;n tehdaspaikkakunnilla Jämsässä, Kuusankoskella (Kouvolassa), Pietarsaaressa, Valkeakoskella ja Lappeenrannassa. </p> <p class="hugin">&quot;Vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista ja tärkeä raaka-aine UPM&#58;lle. Koulujemme lähivedet -hankkeessa yhdistyvät hyvin UPM&#58;n sponsorointi- ja tukitoiminnan painopistealueet&#160; - oppiminen ja vastuullinen vedenkäyttö -&#160; ja olemme erittäin mielellämme mukana hankkeessa, jossa opitaan vedestä ja sen merkityksestä ympäristömme hyvinvoinnille,&quot; UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b> kertoo.</p> <p class="hugin">Koulujemme lähivedet -hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia Rauman kouluista. Hanke on osa uutta Opetushallituksen hyväksymää opetussuunnitelmaa, jossa ympäristökasvatus ja kestävä kehitys sisältyvät useisiin eri oppiaineisiin. </p> <p class="hugin">&quot;Hanke on saanut täällä Raumalla nuoret innostumaan. Hyvät kokemukset ja positiivinen palaute ovat innostaneet meitä laajentamaan hanketta myös muualle Suomeen. UPM&#58;n mukaan tulo mahdollistaa tämän,&quot; sanoo <b class="hugin">Raimo Vahanto</b> puhdasmerivesi.fi -organisaatiosta. </p> <p class="hugin">Koululaisten tutkimuksista syntyvät aineistot kerätään Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimiin yhteisiin valtakunnallisiin rekistereihin. </p> <p class="hugin">&quot;Saamme tämän hankkeen avulla runsaasti vesistöihin liittyvää uutta aineistoa, jota voimme hyödyntää valtakunnallisella tasolla. Lisäksi olemme erittäin iloisia siitä, että hankkeen avulla lasten kiinnostusta vesistön tilaan saadaan lisättyä,&quot; ohjelmajohtaja <b class="hugin">Juhani Kettunen</b> Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 0400 754748<br class="hugin">Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen, Suomen Ympäristökeskus, puh. 02 95251277<br class="hugin">Raimo Vahanto, puhdasmerivesi.fi-organisaatio, puh. 040 5330196&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM mukana WWF:n Earth Hour -ilmastotapahtumassa: konkreettisia tekoja ja pitkän tähtäimen tavoitteita 2016-03-18T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki 18. maaliskuuta 2016 klo 11.00) - UPM osallistuu WWF&#58;n globaaliin Earth Hour 2016 -ilmastotapahtumaan sammuttamalla Helsingissä sijaitsevan toimitalonsa valot tunniksi 19. maaliskuuta 2016 klo 20.30.</p> <p class="hugin">&quot;WWF&#58;n Earth Hour muistuttaa meitä kaikkia jokapäiväisen työn ja yksittäisten tekojen tärkeydestä ilmastonmuutoksen torjunnassa&quot;, UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa </b>kannustaa.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n ilmastostrategia ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet rakentuvat kolmelle pääpilarille.&#160;Pyrimme varmistamaan, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi hoidettuja ja toimivat hiilinieluina. Edistämme monimuotoisia ekosysteemejä, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuutoksen vaikutuksille. Tuotannossamme toimimme mahdollisimman resurssitehokkaasti ja lisäämme jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuutta toiminnassamme. Tuotteemme ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä ja toimivat näin myös hiilinieluina. Innovaatio on strategiamme ytimessä ja kehitämme uusia liiketoimintoja ja tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin.<br class="hugin">&quot;Päivitimme viime vuoden aikana 2030 vastuullisuustavoitteemme. Ilmaston asialistalla tavoitteenamme on vähentää energiatuotannon sekä ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 30%&#58;lla ja happamoittavien savukaasujen päästöjä 20%&#58;lla. Metsän osalta olemme asettaneet 2030-tavoitteeksi mm. sen, että käytämme tuotannossamme ainoastaan sertifioitua puuta&quot;, Salpakivi-Salomaa listaa konkreettisia toimenpiteitä.&quot;<br class="hugin">UPM on osallistunut WWF&#58;n Earth Hour -ilmastotapahtumaan jo useamman vuoden ajan. Teemme aktiivista yhteistyötä WWF&#58;n kanssa useassa maassa. Esimerkiksi UPM ja WWF Suomi tekevät pitkäjänteistä ja monipuolista yhteistyötä puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyden sekä kestävän metsä-talouden edistämiseksi. <br class="hugin">Earth Hour on WWF&#58;n maailmalaajuinen tapahtuma, joka innostaa ihmisiä ympäri maailmaa näyttämään tukensa ilmastotyölle. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.earthhour.fi/" target="_blank">wwf.fi/earthhour/</a><br class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;<br class="hugin"></b><b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b>, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. +358 2041 50396<br class="hugin">Katso lisää ilmastoviestejämme YouTubesta&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/results?search_query=upm+climate" target="_blank">linkki</a> (englanninkielinen) <br class="hugin"><br class="hugin"><b class="hugin">UPM mediasuhteet <br class="hugin"></b>9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a>&#160;</p> <p class="hugin"><strong class="hugin">UPM</strong> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin&#160;19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM sijalla 25 Corporate Knightsin maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa2016-01-21T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.1.2016 klo 14.00 EET) - UPM on sijoittunut 25. sijalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights. UPM on listan ainoa metsäteollisuusalan yritys. &#160;</p> <p class="hugin">Global 100 -listauksessa käytetään kriteereinä 12&#58;ta kestävän kehityksen indikaattoria, kuten liikevaihto käytettyä energiayksikköä kohti, toimitusjohtajan palkan suhde työntekijöiden palkkojen keskiarvoon ja maksettujen verojen prosentuaalinen osuus. Listatut yritykset ovat oman alansa kestävän kehityksen kärjessä. Yritykset ovat valikoituneet niiden 4 353 pörssiyrityksen joukosta, joiden markkina-arvo ylitti 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1.10.2015.<br></p><p class="hugin"><img src="/UPM/Uutishuone/uutiset/PublishingImages/Pages/UPM-sijalla-25-Corporate-Knightsin-maailman-sadan-vastuullisimman-yrityksen-list-001-Thu-21-Jan-2016-14-03/Corporate%20knights.jpg" alt="Corporate knights.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p class="hugin">&quot;Tämä on ensimmäinen kerta, kun UPM on mukana tässä arvostetussa listauksessa. Olemme erittäin ylpeitä hyvästä sijoituksestamme&quot;, toteaa UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Uskomme, että huipputulosten saavuttamisella on selkeä yhteys kestävään kehitykseen. Visiomme kiteytyy yhteen sanaan&#58; Biofore. Se tarkoittaa, että UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta. Uusiutuvan ja kierrätettävän puubiomassan monipuolinen käyttö yhdistettynä uusiin innovaatioihin, tehokkuuteen ja vastuull​isuuteen ovat UPM&#58;n Biofore-strategian kulmakiviä&quot;, Salpakivi-Salomaa jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Global 100 -yritysten kestävän kehityksen tavoitteet ja indikaattoreilla mitattava toiminta on&#160; kunnianhimoista. Näissä yrityksissä ihmiset haluavat työskennellä, näiden tuotteita he haluavat ostaa ja näihin he haluavat investoida pitkällä aikavälillä&quot;, sanoo Corporate Knightsin toimitusjohtaja <b class="hugin">Toby Heaps</b>.</p> <p class="hugin">Koko listaus&#160;on nähtävissä tämän <a href="http&#58;//www.corporateknights.com/magazines/2016-global-100-issue/2016-global-100-results-14533333/">linkin</a> takaa.&#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin"><b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b>, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. +358 2041 50396<br class="hugin"><b class="hugin">Toby Heaps</b>, toimitusjohtaja, Corporate Knights, puh. +1 416&#160;274 1432, toby@corporateknights.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Media Relations </b><br class="hugin">9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
YK kutsuu UPM:n maailman 50 johtavan vastuullisesti toimivan yrityksen joukkoon 2016-01-19T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 19.01.2016 klo 15.00 EET) - UPM on kutsuttu jäseneksi YK&#58;n Global Compact LEAD -foorumiin. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen. LEAD on YK&#58;n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8&#160;000 yritysjäsentä.</p> <p class="hugin">&quot;Kutsu on tunnustus UPM&#58;n kestävää kehitystä edistävistä käytännöistä omalla alallaan sekä yhtiön pitkäaikaisesta sitoutumisesta YK&#58;n Global Compact -aloitteeseen&quot;, sanoo <b class="hugin">Lise Kingo,</b> johtaja, Global Compact. </p> <p class="hugin">&quot;LEAD-jäsenyys nostaa UPM&#58;n maailman johtavien vastuullisten yritysten joukkoon ja kertoo siitä, miten suuryritykset voivat edistää maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. LEADin jäsenvaatimukset ovat erittäin tiukat, ja hyväksymme mukaan vain parhaat yritykset. Olemme iloisia, että olemme saaneet UPM&#58;n joukkoomme&quot;,&#160;Kingo jatkaa.</p> <p class="hugin">&quot;Kutsu tähän ainutlaatuiseen foorumiin on hieno tunnustus UPM&#58;n tekemälle pitkäjänteiselle työlle. Meille LEADin jäsenyys on erinomainen mahdollisuus pysytellä alan kehityksen kärjessä sekä kehittää ja hyödyntää edistyksellisiä yritysvastuukäytäntöjä yhdessä muiden vastuullisten yritysten ja sidosryhmien kanssa&quot;, sanoo UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Näkemyksemme mukaan LEAD on tehokkaasti johdettu&#160; yhteenliittymä, jolla on selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Odotamme hedelmällistä vuorovaikutusta LEADin johdon ja jäsenyritysten kanssa&quot;, Harrela jatkaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Mitä LEAD-jäsenyys tarkoittaa? </b><br class="hugin">Lue lisää UPM&#58;n sidosryhmälehdestä <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiofore.fi" target="_blank">www.upmbiofore.fi</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 02041 50396.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Global Compact LEAD</b><br class="hugin">Tammikuussa 2011 toimintansa aloittanut Global Compact LEAD kannustaa YK&#58;n Global Compact -aloitteeseen kuuluvia jäsenyrityksiään innovatiivisuuteen ja entistä parempaan toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi. LEADiin kuuluvat jäsenet sitoutuvat noudattamaan Blueprint for Corporate Sustainability Leadership -asiakirjan periaatteita ja toimimaan edelläkävijöinä Global Compact -aloitteessa sekä paikallisesti että globaalisti. LEADiin on kutsuttu tällä hetkellä 50 jäsentä eri puolilta maailmaa. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​

'