Tiedotteet

Hae uutisia:

Free Search
Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

Osakeohjelmat 2018-2020 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä2018-02-15T07:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;15.2.2018 klo 09.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Osakeohjelmat 2018-2020 UPM&#58;n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä </b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien eli tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) sekä viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän (Deferred Bonus Plan) mukaiset uudet osakepalkkio-ohjelmat kaudelle 2018-2020. </p> <p class="hugin">Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät koostuvat vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää UPM&#58;n hallituksen hyväksyntää. </p> <p class="hugin">Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2018-2020 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuoton kehitys ajanjaksolla 2018-2020.</p> <p class="hugin">Viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit perustuvat konsernin käyttökatteeseen ja kunkin liiketoiminta-alueen käyttökatteeseen. Kauden 2018-2020 ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta (2018) ja sitä seuraavasta kahden vuoden rajoitusjaksosta (2019-2020). </p> <p class="hugin">Kauden 2018-2020 osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 400 henkilöä. Mikäli asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, näiden ohjelmien perusteella luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on arviolta noin 1&#160;100 000 osaketta. Edellä mainittu osakepalkkioiden arvioitu enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelmien piirissä oleville henkilöille. </p> <p class="hugin">Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutusta. Ansaintakriteerien saavuttamisen lisäksi palkkion saaminen on kummassakin ohjelmassa ehdollinen työsuhteen jatkumiselle. Kauden 2018-2020 ohjelmien perusteella ansaitut osakepalkkiot toimitetaan vuonna 2021. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58; </b><br class="hugin">Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. +358 204 15 0048</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM selvittää biopolttoaineiden kehittämisvaihtoehtoja aloittamalla ympäristövaikutusten arvioinnin Kotkassa2018-02-05T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 05.02.2018 klo 14.00 EET) - UPM selvittää biopolttoaineiden kehittämisvaihtoehtoja ja aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkan Mussaloon. Biopolttoaineiden Kotkan kehittämisvaihtoehto on vasta varhaisessa esiselvitysvaiheessa ja nyt alkava YVA-prosessi kestää yleensä noin vuoden.</p> <p class="hugin">Tulevaisuuden investointiharkintaan vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU&#58;n biopolttoaineita koskevat päätökset.</p> <p class="hugin">YVA-selvityksessä todetaan, että UPM&#58;n mahdollisessa toisessa biojalostamossa käytettäisiin eri raaka-ainepohjaa ja teknologiaa kuin UPM Lappeenrannan biojalostamossa. Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin noin 500.000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita useista kestävistä raaka-aineista. </p> <p class="hugin">&quot;Selvitämme useiden uusien kestävien raaka-aineiden, kuten kotimaisten metsätähteiden sekä muiden tähteiden ja jätteiden, käyttöä. Lisäksi testaamme Uruguayssa biopolttoaineiden raaka-aineeksi sopivan Brassica carinatan talviviljelykonseptia. Rypsin sukuisen carinatan öljy olisi yksi mahdollinen raaka-aine Kotkassa&quot;, sanoo UPM Biopolttoaineiden kehityksestä vastaava johtaja <b class="hugin">Petri Kukkonen</b>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n helmikuun aikana aloittama ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakiin pohjautuva ennalta ehkäisevä ympäristöpolitiikan mukainen menettely. YVA&#58;ssa selvitetään kohteena olevan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, ympäristövaikutukset ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2166022/125737.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">UPM aloittaa ympäristönvaikutusten arvioinnin mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkan Mussaloon. Se tulisi Pohjolan Voiman käytöstä poistetun voimalaitoksen tilalle.</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Petri Kukkonen, johtaja, UPM Biopolttoaineiden kehitys, puh. 040-592 7440, sähköposti&#58; <a class="hugin" href="mailto&#58;petri.kukkonen@upm.com" target="_blank">petri.kukkonen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Wahlroos)2018-02-01T12:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 1.2.2018 klo 14.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet (Wahlroos)</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 1.2.2018 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Wahlroos, Björn<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen puheenjohtaja<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2018-01-30<br class="hugin">Kauppapaikka ei sovellu<br class="hugin">Instrumenttityyppi&#58; VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI<br class="hugin">ISIN&#58; USX9518SAU25<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; TUOTTEEN ERÄÄNTYMINEN<br class="hugin">(X) Liiketoimi on toteutettu henkivakuutuksen yhteydessä</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 4 000 000 Yksikköhinta&#58; 100 PCT</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 4 000 000 Keskihinta&#58; 100 PCT</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:lle RobecoSAMin Industry Mover -maininta2018-02-01T11:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 1.2.2018 klo 13.30 EET) - UPM on listattu RobecoSAM&#58;n kestävän kehityksen 2018 vuosikirjaan Gold Class ja Industry Mover -maininnoilla. Yritys, joka on kehittänyt eniten kestävän kehityksen toimintaansa vuoden aikana saa Industry Mover -maininnan. RobecoSAM palkitsee vuosittain yrityksiä niiden merkittävästä työstä kestävän kehityksen edistämiseksi. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="150" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2165391/125675.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Aris Prepoudis</b>, toimitusjohtaja, RobecoSAM&#58; &quot;Onnittelen UPM&#58;ää sydämellisesti Gold Class ja Industry Mover -maininnoista Kestävän kehityksen 2018-vuosikirjassamme. Vuosikirjaan listattavat yritykset ovat oman teollisuudenalansa johtavia toimijoita ja edistävät YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteita siten, että saavutamme ne vuoteen 2030 mennessä.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Olemme samaan aikaan sekä ylpeitä että nöyriä saamastamme huomionosoituksesta&quot;, UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b> sanoo hymyillen. </p> <p class="hugin">&quot;Olemme ylpeitä positiivisesta kehityksestä vastuullisuuden eri osa-alueilla, ja olemme luonnollisesti iloisia siitä, että nämä toimet ovat nostaneet meidät kultaluokkaan ja erityisesti teollisuuden parhaiten edistyneeksi&quot;, Sami jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Aiming higher&quot; -kulttuurimme ja toiminta-ajatuksemme luoda arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin kannustavat meitä yhä parempiin suorituksiin&quot;, Sami sanoo.</p> <p class="hugin">YK&#58;n 2030 kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat meitä kaikessa toiminnassamme. UPM on ollut vuodesta 2016 lähtien YK&#58;n Global Compact LEAD&#58;n jäsen. LEAD on YK&#58;n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. </p> <p class="hugin">&quot;Meillä on mahdollisuus keskustella ja jakaa parhaita käytäntöjä verkostossa, jossa on mukana joukko kestävän kehityksen johtavia yrityksiä eri maantieteellisiltä alueilta ja teollisuudenaloilta&quot;, Sami päättää.</p> <p class="hugin">Sustainability Yearbook palkitsee yrityksiä niiden erinomaisesta työstä kestävän kehityksen edistämiseksi. Kriteerit on määritelty <a class="hugin" href="http&#58;//www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-sustainability/corporate-sustainability-assessment/index.jsp" target="_blank">RobecoSAMin vuotuisessa yritysvastuuarvioinnissa (CSA)</a> (EN).</p> <p class="hugin">Lue lisää <a class="hugin" href="https&#58;//yearbook.robecosam.com/" target="_blank">RobecoSAM&#58;n kestävän kehityksen 2018 vuosikirjasta (EN</a>).</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, Ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040-580 0910.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen2018-01-31T10:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Yhtiökokouskutsu&#160;&#160; 31.1.2018 klo 12.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 5. päivänä 2018 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki (kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.</p> <ol class="hugin" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin">Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat </i></b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Kokouksen avaaminen</b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Kokouksen järjestäytyminen</b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen</b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Kokouksen laillisuuden toteaminen</b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen</b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen</b></div> </li> </ol> <ul class="hugin"> <li class="hugin">Toimitusjohtajan katsaus</li> </ul> <ol class="hugin" start="7" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Tilinpäätöksen vahvistaminen</b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy&#58;n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.4.2018. </p> <ol class="hugin" start="9" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle</b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 190&#160;000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135&#160;000 euron ja muille hallituksen jäsenille 110&#160;000 euron perusvuosipalkkio. </p> <p class="hugin">Nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot&#58;</p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Tarkastusvaliokunta&#58; Puheenjohtaja 35&#160;000 euroa ja jäsenet 15&#160;000 euroa</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Palkitsemisvaliokunta&#58; Puheenjohtaja 20&#160;000 euroa ja jäsenet 10&#160;000 euroa</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nimitys- ja hallinnointivaliokunta&#58; Puheenjohtaja 20&#160;000 euroa ja jäsenet 10&#160;000 euroa.</div> </li> </ul> <p class="hugin">Vuosipalkkioita ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle. </p> <p class="hugin">Perusvuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.</p> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.</p> <ol class="hugin" start="11" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen </b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen kymmenen (10).</p> <ol class="hugin" start="12" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Hallituksen jäsenten valitseminen</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallitukseen&#58; Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että Marjan Oudeman valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa&#160; päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/sijoittajat/Hallinnointi/AGM/2018/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi/yhtiokokous2018</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 lähtien toiminut Wendy E. Lane on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Toimittuaan yhtiön hallituksen jäsenenä 13 vuotta ja tuettuaan UPM&#58;n huomattavaa muutosta globaalista paperintuottajasta monipuoliseksi Biofore-yhtiöksi hän katsoo, että hallitus hyötyisi uudistumisesta. Hän puolestaan keskittyy muihin tehtäviin. </p> <p class="hugin">Hallituksen uusi jäsenehdokas Marjan Oudeman (s. 1958) on hollannin kansalainen ja hänellä on maisterin tutkinnot oikeustieteessä (LL.M) ja kauppatieteissä (MBA). Oudemanilla on laaja työkokemus monikansallisten liiketoimintojen johtamisesta AkzoNobel NV, Tata Steel Europe, Corus Group Plc. ja Hoogovens Group NV -yhtiöistä. Yli 30-vuotisen uransa aikana hän on näissä yhtiöissä saanut lisäksi arvokasta kokemusta yhtiöiden tuloksen parantamisesta, rahoituksesta ja taloudellisesta raportoinnista, uudelleenjärjestelyistä, strategioiden suunnittelusta, organisaatioiden kehittämisestä ja hallinnoinnista. Työuransa hän päätti vuonna 2017 Utrechtin yliopiston johtokunnan puheenjohtajuuteen keskittyäkseen hallituksen jäsenen tehtäviinsä Statoil ASA&#58;ssa (Norja) SHV Holdings NV&#58;ssä (Alankomaat), Solvay SA&#58;ssa (Belgia) ja Aalberts Industries NV&#58;ssä (Alankomaat), jossa hän toimii myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Oudeman on ollut myös ABN AMRO -pankin (2009-2015) ja Hollannin rautateiden (2005-2013) hallintoneuvostojen jäsen ja on tällä hetkellä Concertgebouw NV&#58;n ja Het Rijksmuseumin hallintoneuvostojen jäsen.&#160; </p> <p class="hugin">Hallitus on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisten riippumattomuuskriteerien ja kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien muiden seikkojen ja olosuhteiden pohjalta sekä yhtiön että jäsenehdokkaiden näkökulmasta. Hallitus on ottanut huomioon myös jäsenehdokkaiden antamat tiedot. </p> <p class="hugin">Hallituksen arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska yhdelläkään yhtiön osakkeenomistajalla ei ole vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai niiden tuottamista äänistä. Lisäksi hallituksen suorittaman jäsenkohtaisen kokonaisarvion perusteella kaikki yhtiöön nähden ulkopuoliset hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä mukaan lukien Berndt Brunow, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos, vaikka he ovat toimineet, jos heidät valitaan uudelleen, yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti 10 vuotta tai kauemmin. Mainittujen hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella heidän riippumattomuutensa ei ole vaarantunut pitkän hallitusjäsenyyden vuoksi eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät heidän riippumattomuuttaan. Jussi Pesonen ei yhtiön toimitusjohtajana ole riippumaton yhtiöstä. Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja ei voi olla minkään hallituksen valiokunnan jäsen.</p> <ol class="hugin" start="13" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella. </p> <p class="hugin">Vuodelta 2017 yhtiön tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkiona 2,3 miljoonaa euroa, tilintarkastukseen liittyvistä palveluista 0,1 miljoonaa euroa, veropalveluista 0,3 miljoonaa euroa ja muista kuin tilintarkastuspalveluista 0,5 miljoonaa euroa. </p> <ol class="hugin" start="14" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Tilintarkastajan valitseminen</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Merja Lindh, joka on toiminut tässä asemassa 8.4.2014 alkaen.</p> <ol class="hugin" start="15" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 50&#160;000&#160;000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 9,4 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus käsittäisi myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.</p> <p class="hugin">Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.</p> <p class="hugin">Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön kannustejärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.</p> <p class="hugin">Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2017 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.</p> <ol class="hugin" start="16" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §&#58;ää (Toimiala), 8 §&#58;ää (Tilintarkastaja) ja 10 §&#58;ää (Kutsu yhtiökokoukseen) muutettaisiin ja että yhtiöjärjestyksen 12 § (Osakkeiden lunastusvelvollisuus eri äänivaltatilanteissa) poistettaisiin.</p> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §&#58;ää muutettaisiin vastaamaan tarkemmin yhtiön&#160; liiketoimintoja, 8 §&#58;ää muutettaisiin vastaamaan muutetun tilintarkastuslain (1141/2015) mukaista vastuuta tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä, 10 §&#58;ää muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan julkaistaan ainoastaan yhtiön internet-sivuilla vallitsevan markkinakäytännön mukaisesti ja 12 § poistettaisiin tarpeettomana ja käytännössä vaikeasti toteutettavissa olevana. Yhtiöjärjestyksen edellä mainittujen kohtien nykyiset ja ehdotetut uudet sanamuodot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/sijoittajat/Hallinnointi/AGM/2018/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi/yhtiokokous2018</a>. </p> <ol class="hugin" start="17" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 500&#160;000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset tehtäisiin ensisijaisesti yhtiön Biofore Share and Care -ohjelman puitteissa, jonka painopistealueet ovat lukeminen ja oppiminen, paikallinen sitoutuminen, vastuullinen veden käyttö ja bioinnovaatiot. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p> <ol class="hugin" start="18" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Kokouksen päättäminen</b></div> </li> </ol> <ol class="hugin" type="A"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin">Yhtiökokousasiakirjat</i></b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä UPM-Kymmene Oyj&#58;n internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi/yhtiokokous2018. UPM-Kymmene Oyj&#58;n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainitulla internetsivulla 28.2.2018 alkaen. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 19.4.2018.</p> <ol class="hugin" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin">Ohjeita kokoukseen osallistujille</i></b><br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy&#58;n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.</p> <p class="hugin">Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 27.3.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua&#58;</p> <ol class="hugin" type="a"> <li class="hugin"> <div class="hugin">yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/sijoittajat/Hallinnointi/AGM/2018/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi/yhtiokokous2018</a>; </div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">puhelimitse numeroon 020&#160;770 6861 maanantaista perjantaihin klo 9-16 tai</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">kirjeitse osoitteeseen UPM-Kymmene Oyj, Lakiasiat, PL 380 (Alvar Aallon katu 1), 00101 Helsinki. </div> </li> </ol> <p class="hugin">Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.</p> <ol class="hugin" start="2" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja </b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy&#58;n pitämään osakasluetteloon 22.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy&#58;n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. </p> <p class="hugin">Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.</p> <ol class="hugin" start="3" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.</p> <p class="hugin">ADR-osaketalletustodistusten haltijat voivat valtuuttaa ADR&#58;ien talletuspankin, Citibank N.A.&#58;n, toimimaan asiamiehenään ja käyttämään heidän oikeuksiaan ADR-talletustodistuksiin perustuvien osakkeiden perusteella.</p> <p class="hugin">Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. </p> <p class="hugin">Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen UPM-Kymmene Oyj, Lakiasiat, PL 380 (Alvar Aallon katu 1), 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. </p> <ol class="hugin" start="4" type="1"> <li class="hugin"> <div class="hugin"><b class="hugin">Muut tiedot</b></div> </li> </ol> <p class="hugin">Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25&#160;§&#58;n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.</p> <p class="hugin">Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 31.1.2018 yhteensä 533&#160;735&#160;699 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.</p> <p class="hugin">Helsingissä tammikuun 31. päivänä 2018<br class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Hallitus</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Tilinpäätöstiedote 2017: Erinomainen päätös ennätyksellisen vahvalle vuodelle 20172018-01-31T07:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160; Tilinpäätöstiedote&#160;&#160;&#160;&#160; 31.1.2018 klo 09.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tilinpäätöstiedote 2017&#58; </b><br class="hugin"><b class="hugin">Erinomainen päätös ennätyksellisen vahvalle vuodelle 2017</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q4 2017 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 29 % 366 (Q4 2016&#58; 283) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Myyntihintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu vauhdittivat tuloskasvua ja ylittivät korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisien valuuttakurssien vaikutuksen.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 407 (405) miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nettovelka laski 174 (1 131) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ja Uruguayn hallitus allekirjoittivat sopimuksen kilpailukykyisten paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti seuraavasta vaiheesta uuden kestävän biokemikaaliliiketoiminnan kehittämisessä.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti uudesta kohdennetusta kasvuinvestoinnista UPM Chudovon vaneritehtaalla Venäjällä.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM sulki graafisten papereiden kapasiteettia Yhdysvalloissa ja ilmoitti suunnitelmista optimoida toimintoja Saksassa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM Kymin sellutehtaan laajennus ja UPM Raflatacin laajennus Puolassa saatiin valmiiksi.</div> </li> </ul> <p class="hugin"><b class="hugin">Vuosi 2017 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13 % 1 292 (2016&#58; 1 143) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vahva tuloskehitys jatkui huolimatta kustannusympäristössä tapahtuneesta käänteestä.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Suuremmat toimitusmäärät vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton nousuun.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 1 558 (1 686) miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Hallitus ehdottaa 1,15 (0,95) euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 39 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM aloitti kohdennetut kasvuinvestoinnit Kaukaan sellutehtaalla ja Tampereen tarralaminaattitehtaalla.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM myi UPM Paper ENAn vesivoimalaitokset Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vuonna 2017 UPM sulki yhteensä 433 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia tavoitteena 60 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.</div> </li> </ul> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q4/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q4/2016 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q3/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2016 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 571 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 476 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 493 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 010 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 812 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 451 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 349 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 425 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 631 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 560 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 17,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 299 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 232 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 379 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 259 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 135 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 366 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 283 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 351 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 292 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 143 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 273 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 231 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 357 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 186 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 080 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 340 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 282 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 328 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 218 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 089 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 244 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 187 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 286 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 974 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 880 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 297 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 220 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 267 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 004 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 879 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,46 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,35 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,54 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,82 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,56 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,88 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 407 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 405 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 486 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 558 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 686 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,76 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,76 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,91 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,92 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 3,16 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,24 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,43 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,61 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,24 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,43 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 777 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 657 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 098 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 777 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 657 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 174 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 131 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 623 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 174 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 131 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,11 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,73 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,11 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,73 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 111 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 310 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 335 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 111 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 310 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4&#58;n ja koko vuoden 2017 tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;2017 oli UPM&#58;lle ennätysvuosi, ja sen viimeinen neljännes oli 19. perättäinen, jolloin tulos nousi. Suotuisat markkinat, hyvin ajoitetut kasvuinvestoinnit ja kustannusten nousua lievittäneet toimenpiteet vaikuttivat tulokseen myönteisesti. UPM&#58;n liiketoimintamalli, tulokseen tähtäävä kulttuuri ja investointien tehokkuus tuottivat jälleen erinomaista tulosta. </p> <p class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13 % vuonna 2017. Liiketoiminnan rahavirta oli tasaisen vahva, ja nettovelkamme laski vuoden aikana 957 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa ennätyksellisen alhainen 174 miljoonaa euroa.</p> <p class="hugin">Vuosi päättyi erinomaiseen neljännekseen. Onnistuimme korottamaan hintoja ja kasvattamaan hyvin toimitusmääriä, mitkä ylittivät tällä neljänneksellä korkeampien tuotantokustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutukset. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viimeisellä neljänneksellä 29 % 366 miljoonaan euroon. </p> <p class="hugin">UPM Biorefining hyötyi tällä neljänneksellä korkeammista sellun hinnoista ja hyvästä toimitusmäärien kasvusta. Kaukaan, Pietarsaaren ja Fray Bentosin sellutehtaat ja Lappeenrannan biojalostamo tekivät kaikki vuosituotantoennätyksensä. UPM Raflatac, UPM Specialty Papers ja UPM Plywood onnistuivat kompensoimaan korkeampia tuotantokustannuksia lisäämällä toimitusmääriä ja korottamalla myyntihintoja. UPM Energyn vesivoimatuotanto palautui normaalin tason yläpuolelle. Myös UPM Paper ENAn tulos oli vuoden lopussa vahva kohonneista kuitukustannuksista huolimatta.</p> <p class="hugin">Vuonna 2013 käyttöönotetun liiketoimintamallin jälkeen liiketoimintamme tulos on selvästi parantunut, kasvuinvestointiemme tuotot ovat olleet houkuttelevia ja meillä on teollisuudenalan selvästi paras tase. Tänään olemme ylpeitä kuudesta vahvasta liiketoiminta-alueestamme, jotka luovat meille lukuisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. </p> <p class="hugin">Keskitymme pitämään huolta tuloksestamme myös tulevaisuudessa. Sitä tukevat jatkuvan parantamisen kulttuuri ja innovaatiot. Kasvatamme lisäksi liiketoimintojamme houkuttelevilla kohdennetuilla kasvuinvestoinneilla. Tänään julkaisimme UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen viimeisimmän uutisen kasvusuunnitelmista.</p> <p class="hugin">Lisäksi olemme nyt hyvissä asemissa tekemään merkittäviä uudistushankkeita. Olen tyytyväinen, että olemme päässeet merkittävään sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisista toimintaedellytyksistä mahdolliselle uudelle sellutehdasinvestoinnille. Infrastruktuurihankkeet ja tehtaan esisuunnittelu etenevät. Mahdollinen tehdas merkitsisi UPM&#58;n selluliiketoiminnalle harppausta liiketoiminnan koossa ja tuotoissa. </p> <p class="hugin">Toinen merkittävä uudistumisen mahdollisuus on kasvavissa biomolekyyliliiketoiminnoissa, eli biopolttoaineissa ja biokemikaaleissa. Neljännellä vuosineljänneksellä aloitimme esisuunnitteluvaiheen, jonka päämääränä on teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamo Saksassa. Biokemikaaliliiketoiminnan kehittäminen voi tarjota UPM&#58;lle merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin.</p> <p class="hugin">Tavoitteemme on tuloskasvu, ja säilytämme korkean vaatimustason kasvuinvestointien tuotoille. </p> <p class="hugin">UPM on paremmassa asemassa kuin koskaan. Tulevina vuosina voimme ohjata enemmän pääomaa yhtiön kasvuun ja uudistumiseen, ja samanaikaisesti kasvattaa osakkeenomistajien tuottoja ja säilyttää liikkumatilan vahvassa taseessamme. UPM&#58;n hallitus on tänään ehdottanut vuoden 2017 osingoksi 1,15 (0,95) euroa per osake, joka on 39 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake ja viime vuotta 21 % korkeampi.</p> <p class="hugin">Kaiken kaikkiaan UPM on hyvissä asemissa vuoteen 2018 ja siitä eteenpäin. UPM&#58;n liiketoiminnot tänään ja tulevaisuudessa tarjoavat kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan globaaliin kulutuskysyntään. Biotalous tarjoaa meille rajattomat mahdollisuudet kasvaa ja luoda arvoa.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2018</b></p> <p class="hugin">UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017. Perusteet UPM&#58;n liiketoiminnoille vuonna 2018 jatkuvat myönteisinä.</p> <p class="hugin">Terveen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM&#58;n liiketoiminnoissa vuonna 2018, kun taas kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENAssa maltillisena. Myyntihintojen odotetaan nousevan useimmissa UPM&#58;n liiketoiminnoissa verrattuna vuoteen 2017.</p> <p class="hugin">Tuotantopanosten kustannusten odotetaan jatkavan nousua vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi lieventääkseen tämän vaikutusta. Vuosi 2018 alkaa epäsuotuisammilla valuuttakursseilla kuin 2017.</p> <p class="hugin">Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen lämmin ja sateinen sää vuoden 2017 lopulla ja vuoden 2018 alussa on väliaikaisesti rajoittanut puunkorjuuta, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti 2018 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcast ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa <br class="hugin">Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2018-01-31-q4" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">Financial Statements Release for the year 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495&#160; &#160;</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2016 vuosikertomuksen sivulla 115. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 98-99.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM&#58;n vuosikertomuksessa.</p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2164946/832950.pdf" target="_blank">UPM Tilinpäätöstiedote 2017</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM jatkaa kasvuaan irrokepapereissa2018-01-31T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 31.1.2018 klo 08.30 EET) - Maailman johtavana tarrapaperin valmistajana UPM jatkaa kasvuaan houkuttelevissa irrokepaperisegmenteissä. Kasvu suunnataan pääasiassa Euroopan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan asiakkaille. Näillä markkinoilla odotetaan terveen kasvun jatkuvan, sillä yleinen taloustilanne on hyvä, tarrat, pakkaukset ja verkkokauppa lisääntyvät sekä lääke- ja hygieniatuotteiden kulutus kasvaa. </p> <p class="hugin">UPM kasvattaa glassiini- ja superkalanteroitujen (SCK) papereiden tuotantokapasiteettia uusimalla kalanterin Jämsänkosken tehtaalla. Noin 40 000 tonnin vuotuinen lisäkapasiteetti on käytettävissä vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä. Tehtaan tuotanto jatkuu normaalisti uudistuksen ajan. UPM on kehittänyt menestyksekkäästi myös UPM Kymin tehtaan valmiuksia tuottaa tarran pintapapereita (C1S), mikä lisää tuotannon joustavuutta.</p> <p class="hugin">Jämsänkosken investoinnin lisäksi UPM on päättänyt toteuttaa esiselvityksen Nordlandin tehtaan hienopaperikone 2&#58;n muuntamisesta irrokepaperikoneeksi. Selvitys valmistuu vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.</p> <p class="hugin">&quot;UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen markkinat kasvavat. Mahdollinen koneen tuotantosuunnan muuntaminen Nordlandissa ja Jämsänkosken kalanteri-investointi ovat osa suunnitelmaamme olla mukana tässä kasvussa. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme suosima kumppani ja mahdollistaa heidän kasvunsa sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti&quot;, sanoo UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen johtaja <b class="hugin">Bernd Eikens</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Bernd Eikens, UPM, Specialty Papers, puh. +49 160 707 3940<br class="hugin">Johtaja Jaakko Nikkilä, UPM, Specialty Papers Europe &amp; North America, puh. +358 40 749 3239</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Specialty Papers</b><br class="hugin">UPM Specialty Papers valmistaa tarra- ja pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisille markkinoille sekä hienopapereita Aasian markkinoille. Sen asiakkaita ovat paperin jalostajat, jakelijat, vähittäismyyjät ja painotalot. UPM Specialty Papers on kestävän kehityksen edelläkävijä ja sen suorituskykyiset tuotteet valmistetaan Suomessa ja Kiinassa. UPM Specialty Papers työllistää noin 1 700 ihmistä Suomessa, Kiinassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Australiassa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmspecialtypapers.com" target="_blank">www.upmspecialtypapers.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Specialty Papersia&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM ja Åbo Akademi solmivat strategisen kumppanuussuhteen 2018-01-25T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.01.2018 klo 10.00 EET) - UPM ja Åbo Akademi laajentavat yhteistyötään solmimalla useita tutkimusaloja kattavan raamisopimuksen. Entuudestaan yhteistyötä on tehty muun muassa biolääketieteen alalla, joka on yksi Åbo Akademin tutkimuksen keihäänkärkialoista ja UPM Biokemikaalit -yksikön fokusalueista. Nyt solmitun sopimuksen myötä yhteistyötä vahvistetaan biolääketieteen lisäksi myös paperin, sellun ja energian alueilla.&#160; </p> <p class="hugin">UPM johtaa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota sekä rakentaa kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta muun muassa tekemällä tiiviisti yhteistyötä kumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on edistää liiketoimintojen kehitystä sekä vauhdittaa uusien innovaatioiden syntymistä myös uusilla alueilla, kuten biolääketieteessä. </p> <p class="hugin">&quot;Haemme aktiivisesti ja maailmanlaajuisesti strategisia kumppaneita. Nyt allekirjoitettu raamisopimus Åbo Akademin kanssa vahvistaa UPM&#58;n strategisten kumppanien verkostoa tulevaisuuden liiketoimintojen kannalta oleellisilla alueilla&quot;, toteaa UPM&#58;n strategisesta kehityksestä teknologia-alueella vastaava johtaja <b class="hugin">Pekka Hurskainen</b>. </p> <p class="hugin">UPM ja Åbo Akademi ovat tehneet tuloksellista yhteistyötä muun muassa UPM&#58;n ensimmäisen kaupallisen biolääketieteen tarpeisiin kehitetyn tuotteen GrowDex®-selluloosananofibrillihydrogeelin parissa. GrowDex soveltuu erityisen hyvin 3D-solukasvatukseen ja sen eri sovelluksiin kuten lääkekehitykseen ja&#160; -tutkimukseen. GrowDex on biologisesti yhteensopiva ihmisen kudosten ja solujen kanssa.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme iloisia raamisopimuksesta UPM&#58;n kanssa. Sopimus on jatkumoa pitkän linjan yhteistyöstä UPM&#58;n kanssa. Yhteistyö on ollut aktiivista vuosien aikana kemiantekniikan materiaali- ja prosessitutkimuksen sekä biolääketieteen alueilla ja tätä yhteistyötä voidaan nyt vahvistaa.&quot; sanoo Åbo Akademin tutkimuksesta vastaava vararehtori <b class="hugin">Niklas Sandler.</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja, strategian kehitys, teknologia Pekka Hurskainen, UPM, pekka.hurskainen@upm.com, puh. 0400 645 969<br class="hugin">Vararehtori Niklas Sandler, Åbo Akademi, niklas.sandler@abo.fi, puh.02 215 4837</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">media@upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Åbo Akademi</b><br class="hugin">Åbo Akademi on kansainvälinen tutkimusyliopisto, jolla on laaja vastuu tutkimukseen perustuvasta ruotsinkielisetä koulutuksesta Suomessa. Åbo Akademin tutkimus ja opetus kattaa useimmat tieteenalat, humanistisista tieteistä, teologiaan ja yhteiskunta- ja kauppatieteisiin ja kasvatustieteistä sekä luonnontieteistä ja tekniikkaan. Åbo Akademissa on noin 5500 opiskelijaa ja 1200 työntekijää. <a class="hugin" href="http&#58;//www.abo.fi" target="_blank">www.abo.fi</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2017 tilinpäätöksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin2018-01-24T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.1.2018 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen tuloksen sekä vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 31. tammikuuta 2018 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2018-01-31-q4" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">Financial Statements Release for the year 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; <span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space&#58;nowrap;">+358 (0) 9 817 10495<a title="Call&#58; +358 (0) 9 817 10495" href="#" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;"><img title="Call&#58; +358 (0) 9 817 10495" alt="" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;" /></a></span></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet ja ympäristöjärjestö ZERO edistävät yhdessä liikenteen ja petrokemianteollisuuden kestävää kehitystä2018-01-22T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 22.01.2018 klo 11.00 EET) - UPM Biopolttoaineet ja ympäristöjärjestö ZERO (Zero Emission Resource Organisation) ovat aloittaneet yhteistyön edistääkseen muutosta kohti ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja liikenteessä ja petrokemianteollisuudessa. Yhteistyöllä tavoitellaan pitkäjänteistä, ennakoitavaa toimintaympäristöä kehittyneille biopolttoaineille, jotta uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.</p> <p class="hugin">Yhteistyön tavoitteena on myös lisätä tietoutta kestävistä, fossiilisia tuotteita korvaavista biotuotteista, kuten biomuoveista, tärkeänä ilmastoystävällisenä ratkaisuna esimerkiksi pakkaus- ja etikettiteollisuudessa. Muutosta kohti laajempaa biotaloutta edistetään vuoropuhelulla päättäjien kanssa.</p> <p class="hugin">&quot;ZERO on norjalainen ympäristöjärjestö, joka keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen edistämällä uusia päästöttömiä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja tukevia teknologioita. ZEROlla ja UPM Biopolttoaineilla on samankaltainen visio, mikä tekee yhteistyöstämme erityisen arvokasta&quot;, sanoo <b class="hugin">Kåre Gunnar Fløystad </b>ZEROsta<b class="hugin">.</b></p> <p class="hugin">UPM ja ZERO kannattavat kehittyneitä biopolttoaineita ja kestäviä biotuotteita, jotka alentavat kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi elinkaarensa aikana - raaka-aineesta lopputuotteeksi -&#160; kun niitä verrataan fossiilisiin polttoaineisiin ja tuotteisiin.</p> <p class="hugin">&quot;Yhteistyö ZEROn kanssa on upea mahdollisuus edistää yhdessä kestäviä, vähäpäästöisiä ratkaisuja liikenteessä ja petrokemiassa, ja tukea muutosta kohti kierto- ja biotaloutta. Puupohjaiset UPM BioVerno uusiutuva diesel ja nafta ovat hienoja esimerkkejä sellaisenaan käytettävissä olevista polttoaineista, joilla voi korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää merkittävästi sekä kasvihuonekaasu- että pakokaasupäästöjä&quot;, sanoo <b class="hugin">Maiju Helin</b>, joka vastaa kestävyydestä ja markkinakehityksestä UPM Biopolttoaineissa. &quot;UPM&#58;n puupohjainen nafta sopii erinomaisesti myös biomuovien raaka-aineeksi ja muiden biomateriaalien tuotantoon&quot;.</p> <p class="hugin"><img width="627" height="353" class="hugin" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2162728/125290.jpg" alt="" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">UPM ja ZERO sopivat Oslossa ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen edistämisestä liikenteessä ja&#160; petrokemianteollisuudessa - UPM&#58;n Markku Purmonen (vas.), Sari Mannonen ja Maiju Helin sekä ZEROn&#160; Kåre Gunnar Fløystad,&#160;Anders Tangen,&#160;Anne Marit Melbye ja Kristin Brenna.</i></p> <p class="hugin">Ilmastoratkaisuja kaivataan pikaisesti. Kestävässä kehityksessä on kyse askeleista kohti puhtaampaa ilmastoa, ja uusiutuvat energialähteet sekä kestävä tuotanto ovat avainasemassa vähentämässä ekologista jalanjälkeämme. Koska muutokset infrastruktuurissa, tuotantojärjestelmissä ja kuluttajien käyttäytymisessä ovat hitaita, ilmastopolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja sen pitää antaa selkeä suunta. UPM on sitoutunut kasvattamaan kestävää tuotevalikoimaansa useille aloille ja tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa edistääkseen muutosta kohti ympäristömyönteistä biotaloutta.&#160;&#160;&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin"><b class="hugin">Maiju Helin</b>, Kestävyydestä ja markkinakehityksestä vastaava päällikkö, UPM Biopolttoaineet, sähköposti&#58; <a class="hugin" href="mailto&#58;maiju.helin@upm.com" target="_blank">maiju.helin@upm.com</a>, puh. 050&#160;325 6046</p><p>Kåre Gunnar Fløystad,&#160;Head of Policy and Research, ZERO, sähköposti&#58; <a href="mailto&#58;kare.gunnar.floystad@zero.no," target="_blank">kare.gunnar.floystad@zero.no,</a>&#160;puh. +47&#160;951 80 221</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">ZERO</b><br class="hugin">Zero Emission Resource Organisation (ZERO) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka keskittyy kehittämään ja edistämään ilmaston lämpenemistä ehkäiseviä ratkaisuja. Lähestymistapamme perustuu tieteeseen ja pyrimme rakentaviin ratkaisuihin sekä teknologiassa että politiikassa, ja suosimme keskustelua ja positiivista vaikuttamista konfliktien ja protestien sijaan. <a class="hugin" href="http&#58;//www.zero.no/" target="_blank">www.zero.no</a></p> <p class="hugin">Seuraa ZEROa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/zeronorge" target="_blank">Twitter</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM käynnistää metsänhoitotöiden myyntiin ja toteutukseen keskittyvän franchisingketjun pilottihankkeella Hämeenlinnan ja Lahden alueilla2018-01-16T10:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 16.1.2018 klo 12.15 EET) - UPM Puunhankinta ja metsätalous perustaa franchisingyrittäjäketjun vauhdittaakseen metsänhoitopalveluiden myyntiä ja toteutusta Suomessa. UPM Metsän brändin alla toimiva ketju muodostaa UPM&#58;lle uuden myynti- ja palvelukanavan, jonka kautta tarjotaan laadukkaita metsänhoitopalveluita kaikille metsänomistajille. </p> <p class="hugin">UPM on tehnyt liiketoimintakaupan Hämeenlinnan ja Lahden ympäristössä ketjun pilottiyrittäjänä aloittavan Hämeen Metsätyö Oy&#58;n kanssa. Sopimuksen myötä alueella toimivat UPM Silvesta Oy&#58;n 10 metsuria siirtyvät 1.2.2018 Hämeen Metsätyön palvelukseen ja voimassa olevat alihankintasopimukset siirtyvät yrittäjälle. </p> <p class="hugin">&quot;Tavoitteenamme on kehittää franchisingliiketoiminnan kautta metsänhoitoalan yritystoimintaa sekä kasvattaa franchising-ottajien yrityskokoa. Ala tarvitsee uusia kasvuhaluisia yrittäjiä nykyisin lähes pelkästään omaan työpanokseen perustuvien yritysten lisäksi. Näin varmistamme sitoutuneet ja osaavat resurssit metsätyöpalveluiden toteuttamiseen myös tulevaisuudessa&quot;, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden Etelä-Suomen aluejohtaja <b class="hugin">Matti Toivakainen</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Siirtyminen UPM&#58;n ketjuyrittäjäksi avaa Hämeen Metsätyölle kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa asemaamme metsänhoitotöiden ammattitaitoisena toteuttajana Etelä-Suomen alueella. Palveluvalikoimamme kattaa kaikki hoitotyöt metsänviljelystä raivauksiin sekä koneellisen metsänhoidon&quot;, sanoo Hämeen Metsätyö Oy&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Tuomas Saarenpää</b>.</p> <p class="hugin">Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan suomalaisissa yksityismetsissä on suuri määrä metsänhoitotyötarpeita ja lähes 800&#160;000 hehtaaria metsää odottaa taimikonhoitoa. Metsien tulevaisuuden kasvun ja kunnon näkökulmasta metsänhoitotöiden oikea-aikainen ja asiantunteva toteutus on olennaisen tärkeää.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Jorma Saarimaa, franchisingliiketoiminnan johtaja, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 254 084<br class="hugin">Tuomas Saarenpää, toimitusjohtaja, Hämeen Metsätyö Oy, puh. 040 3585 887</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#160; </b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Hämeen Metsätyö Oy<br class="hugin"> </b>Hämeen Metsätyö on metsäpalveluiden toteuttamiseen erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat metsäalan yritykset, yksityiset metsänomistajat sekä yhteisöt Etelä-Suomen alueella. Hämeen Metsätyö toteuttaa myös koneellista metsänhoitoa ja maanmuokkauksia. Yrityksen liikevaihto on noin miljoona euroa ja se työllistää vuodenajasta riippuen kymmenkunta henkilöä sekä joukon alihankkijoita. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hameenmetsatyo.fi/" target="_blank">www.hameenmetsatyo.fi/</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineeet sai Uruguayn ensimmäisen RSB-kestävyyssertifikaatin biopolttoaineiden raaka-aineelle2018-01-15T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 15.01.2018 klo 14.00 EET) - UPM Biopolttoaineille on myönnetty kestävyyssertifikaatti Brassica carinatan - uuden biopolttoaineiden raaka-aineen - kasvattamiselle Uruguayssa. RSB-sertifikaatti (Roundtable on Sustainable Biomaterials) täydentää UPM Biopolttoaineiden BioVernon tuotantoon myönnettyjä RSB- ja ISCC- (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatteja.</p> <p class="hugin">&quot;RSB-sertifikaatti antaa tunnustusta meidän vahvalle sitoutumiselle kestävyyteen kaikissa toiminnoissamme ja nyt siis myös biopolttoaineiden raaka-aineen tuotannollemme yhdessä paikallisten viljelijöiden kanssa. Saamamme tunnustus on ensimmäinen Uruguayssa myönnetty RSB-sertifikaatti ja se luo pohjaa kestävän kehityksen edistämiselle paikallisessa maanviljelyksessä&quot;, sanoo <b class="hugin">Liisa Ranta</b>, kestävyysasioista vastaava päällikkö UPM Biopolttoaineiden kehityksestä.</p> <p class="hugin">RSB on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa EU&#58;n uusiutuvan energian kestävyyskriteerien täyttyminen. Näiden kriteerien lisäksi RSB-sertifioinnissa arvioidaan biopolttoaineiden kestävyyttä monien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja YK&#58;n edustajien, hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa. </p> <p class="hugin">&quot;RSB kiittää UPM&#58;ää pitkäjänteisestä sitoutumisesta kestävien biopolttoaineiden tuotantoon. Yhtiö on osoittanut edelläkävijyyttä saamalla ensimmäisenä RSB-kestävyyssertifikaatin puupohjaisten biopolttoaineiden tuotannolle ja näyttää nyt esimerkkiä Uruguayssa Brassica carinatan kestävyyssertifioinnilla. Näin vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja täytetään samalla tiukimmat kestävyysvaatimukset sekä varmistetaan läpinäkyvyys&quot;, sanoo johtaja <b class="hugin">Rolf Hogan </b>RSB&#58;stä. <br class="hugin"><b class="hugin">&#160;&#160;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2161389/125127.jpg" width="627" /></i></b></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Brassica carinatan talviviljelyä Paysandussa Uruguayssa.</i></p> <p class="hugin">Brassica carinata on öljykasvi, joka on kehitetty erityisesti kestävää biopolttoaineiden tuotantoa varten. UPM Biopolttoaineet on kehittänyt uutta raaka-ainekonseptia viljelemällä Brassica carinataa talvisin Etelä-Amerikassa. Kasvi soveltuu hyvin paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin ja maanviljelysrakenteeseen ja sitä testaavat paikalliset maanviljelijät. Brassica carinataa viljelemällä olemassa olevan viljelysmaan tuotto lisääntyy, kun siitä saadaan satoa myös talvisin. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin"><b class="hugin">Liisa Ranta</b>, päällikkö, kestävyysasiat, UPM Biopolttoaineiden kehitys, puh. 040-5829 338</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">RSB-sertifiointi</b><br class="hugin">RSB on luotettu ja arvostettu vertaisarvioitu organisaatio, joka tarjoaa neuvontaa sekä jäsen- ja sertifiointipalveluja kestäville biotuotteille maailmanlaajuisesti. RSB, sen jäsenverkosto, kumppanit ja sertifioidut projektit edustavat kestävyyden parhaita käytäntöjä ja edistävät uuden biotalouden kehitystä. <a class="hugin" href="http&#58;//www.rsb.org" target="_blank">www.rsb.org</a> - Lisätietoja antaa johtaja Rolf Hogan, RSB, <a class="hugin" href="mailto&#58;rolf.hogan@rsb.org" target="_blank">rolf.hogan@rsb.org</a> </p> <p class="hugin">Seuraa RSB&#58;tä&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/rsb_org" target="_blank">Twitter</a> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/rsb.org/" target="_blank">Facebook</a> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/2640706/" target="_blank">Linked In</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
HCT-yhdistelmillä on kuljetettu jo 2 800 kuormaa UPM:n hakkeita2018-01-12T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 12.1.2018 klo 13.00 EET) - Suuren hyötykuorman (high capacity transport, HCT) ajoneuvoyhdistelmät ovat kuljettaneet hakkeita UPM&#58;n tehtaiden välillä jo 2 800 kuorman verran. Tänään liikennöinnin aloittaa Koneurakointi Aki Sammalisto Oy&#58;n toinen HCT-hakeyhdistelmä, jonka kokonaispituus on 29,2 metriä ja maksimipaino lastattuna 91 tonnia. Molemmat Koneurakointi Aki Sammaliston autot kuljettavat haketta UPM Korkeakosken sahalta yhtiön tehtaille Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Raumalla.</p> <p class="hugin">&quot;Viime vuoden aikana liikennöinnin aloittaneet HCT-hakeyhdistelmät liikkuvat teillä tehokkaasti ja turvallisesti. Näillä kolmella yhdistelmällä on ajettu jo yli 2 800 kuormaa haketta. Autojen kuljetustehokkuudesta kertoo se, että saman hakemäärän kuljettamiseen normaaliyhdistelmillä olisi tarvittu noin 1 200 ajokertaa enemmän&quot;, kertoo logistiikka-asiantuntija <b class="hugin">Janne Kukkura</b> UPM&#58;ltä. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2161046/125071.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kuljetusyrittäjät ovat ajaneet HCT-yhdistelmiä vuodesta 2014 alkaen, jolloin Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto aloitti tukkien ja kuitupuun kuljetukset Saimaan ympäristössä sijaitsevien UPM&#58;n tehtaiden välillä. Vuonna 2017 kolmen UPM&#58;n kuljetusyrittäjän HCT-hakeyhdistelmät saivat liikennöintiin tarvittavat poikkeusluvat liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. HCT-ajoneuvoyhdistelmät ovat osa Metsäteho Oy&#58;n koordinoimaa puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta, jossa kerätään tietoa niiden ominaisuuksista ja eroista.</p> <p class="hugin">&quot;Tänään liikenteen aloittava Aki Sammaliston uusi HCT-yhdistelmä tuo tärkeän lisäyksen tutkimusautojen joukkoon. Tutkimuksella varmistetaan, että tulevaisuuden rekat ovat turvallisia sekä nykyisiä yhdistelmiä ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia&quot;, Janne Kukkura toteaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Janne Kukkura, logistiikka-asiantuntija, UPM, puh. 040 768 3222<br class="hugin">Aki Sammalisto, toimitusjohtaja, Koneurakointi Aki Sammalisto Oy, puh. 0400 737 241</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Koneurakointi Aki Sammalisto Oy</b><br class="hugin">Koneurakointi Aki Sammalisto Oy on perustettu vuonna 2006. Yrityshistoria ulottuu kauemmaksi vuoteen 1998 saakka, jolloin toiminta alkoi toiminimellä. Yritys tarjoaa koneurakointi- ja kuljetuspalveluita pääasiassa mekaaniselle metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle. Koneurakointi Aki Sammalisto liikennöi noin 30 yhdistelmällä, joiden vuosittainen keskimääräinen ajosuorite on noin 350 tkm/ajoneuvo. Yhtiö työllistää noin sata alan ammattilaista ympäri Suomea. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM sai tunnustusta tehokkaasta veden käytöstään Kiinassa2018-01-12T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 12.01.2018 klo 11.00 EET) - UPM on saanut Water Efficiency Frontrunner -tunnustuksen veden tehokkaan käytön edelläkävijänä Jiangsun maakunnassa ja maanlaajuisesti. Tehokkaan veden käytön edelläkävijäyhtiönä UPM toimii esimerkkinä muille alan yrityksille Kiinassa. Maanlaajuisesti tämän korkeimman mahdollisen tunnustuksen sai yhteensä 11 yritystä. UPM on ensimmäinen ja ainoa yritys, joka sai tunnustuksen Jiangsun maakunnassa.&#160;&#160;</p> <p class="hugin">&quot;Shanghain läheisyydessä sijaitseva Jiangsu on merkittävää teollisuusaluetta. Maakunnan bruttokansantuote on 7,6&#160;biljoonaa yuania (972 miljardia euroa), mikä on Guangdongin jälkeen Kiinan toiseksi suurin. Jiangsussa on myös Kiinan tiukimmat vesistöön ja ilmaan tuotettujen päästöjen luparajoitukset&quot;, toteaa UPM Changshun tehtaan ympäristöpäällikkö <b class="hugin">Lisheng Jin</b>. &quot;Tätä taustaa vasten voimme olla erittäin ylpeitä saavutuksestamme,&quot; hän jatkaa. &#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Water Efficiency Frontrunner on yksi Kiinan hallituksen kärkihankkeista teollisuuden päästöjen vähentämiseksi</b></p> <p class="hugin">Hankkeen käynnistivät vuonna 2016 teollisuus- ja tietoteknologiaministeriö (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) ja vesivaraministeriö (Ministry of Water Resources, MWR) yhdessä kansallisen uudistus- ja kehityskomission (National Development and Reform Commission, NDRC) ja laadunvalvonta- ja tarkastusviranomaisen (Quality Supervision, Inspection and Quarantine, GAQSIQ) kanssa. </p> <p class="hugin">Yritysten arviointiprosessi oli erittäin tiukka. UPM sai kiitosta vedenkäytön hallintajärjestelmästään, valvontajärjestelmiensä tarkkuudesta ja luotettavuudesta sekä pitkän tähtäimen investoinneistaan teknologioihin ja prosesseihin, joilla on tehostettu merkittävästi veden käyttöä tehtaalla.&#160; </p> <p class="hugin" style="clear&#58;both;"><img alt="" class="hugin" height="290" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2161028/125070.jpg" width="544" /></p> <p class="hugin"><br class="hugin"> <i class="hugin">Kuva&#58; Lisheng Jin (kolmas vasemmalta) ja More with Biofore in China -projektitiimi (</i><i class="hugin">Cheng Yao, Gu Yuemin, He Zhenxian, Liu Haihong, Wang Feng)</i></p> <p class="hugin">&quot;Viimeisten 10 vuoden aikana olemme vähentäneet veden kulutusta UPM Changshun tehtaalla 60&#160;prosenttia paperitonnia kohden. Olemme tehneet paljon pieniä parannuksia, mutta suurin vaikutus on ollut vuonna 2015 toteutetulla jätevedenpuhdistamon uudistuksella. More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on, että Changshun tehtaalta ei jatkossa tule lainkaan suoraan vesistöön kohdistuvia jätevesipäästöjä&quot;, <b class="hugin">Lisheng Jin</b> kertoo. </p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/vastuullisuus/upm-sai-tunnustusta-tehokkaasta-veden-kaytostaan-kiinassa/" target="_blank">Lue lisää upmbiofore.fi</a> <br class="hugin"> <br class="hugin"> <br class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäsuhdejohtaja, Yuanyuan Ma, UPM Specialty Papers, puh. +86 21 6448 5544</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16 <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Specialty Papers </b><br class="hugin">UPM Specialty Papers valmistaa tarra- ja pakkauspapereita maailmanlaajuisille markkinoille sekä hienopapereita Aasian markkinoille. Sen asiakkaita ovat paperin jalostajat, jakelijat, vähittäismyyjät ja painotalot. UPM Specialty Papers on toimialansa kestävän kehityksen edelläkävijä, ja sen korkealaatuiset tuotteet valmistetaan Suomessa ja Kiinassa. UPM Specialty Papers työllistää noin 1 700 ihmistä Suomessa, Kiinassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Australiassa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmspecialtypapers.com" target="_blank">www.upmspecialtypapers.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Specialty Papersia&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM tukee innovaatioita syöpätutkimuksessa Biomedicum Helsinki -säätiön kautta 2018-01-11T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 11.01.2018 klo 09.00 EET) - UPM tukee uusia innovaatioita sairauksien tutkimuksessa myöntämällä merkittävän lahjoituksen Biomedicum Helsinki -säätiölle. UPM&#58;n lahjoitus kohdennetaan erityisesti solumallien käyttöön pohjautuvaan syöpätutkimukseen. Näiden mallien avulla tutkitaan sairauksien syntymekanismeja ja syöpälääkkeiden toimintaa. Uusien solumallien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää myös nykyistä tehokkaampia hoitoja ja parannuskeinoja vakaviin sairauksiin. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2160608/125042.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n lahjoitus antaa hienon lisämahdollisuuden säätiölle tukea nuoria tutkijoita ja heijastaa lisääntyvää yritysyhteistyötä syöpätutkimuksessa ja yksilöllisessä lääketieteessä. Tämä luo hienoja mahdollisuuksia Meilahteen ja kansallisen syöpäkeskuksen myötä koko Suomeen&quot;, sanoo Biomedicum Helsinki -säätiön asiamies professori <b class="hugin">Tomi Mäkelä.</b></p> <p class="hugin">Syövän hoidossa otetaan jatkuvasti onnistuneita edistysaskeleita, ja lupaavia tutkimustuloksia syntyy muun muassa biolääketieteen sekä yksilöllisen lääketieteen alueilla. Uudelle tiedolle ja ratkaisuille on kuitenkin edelleen suuri tarve. &quot;Innovaatiot ja vastuullisuus ovat UPM&#58;lle tärkeitä teemoja. Kannustamalla tutkijoiden työtä Biomedicum Helsinki -säätiön kautta haluamme osaltamme edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä alueella, joka koskettaa laajasti yksilöitä ja yhteiskuntaa&quot;, UPM&#58;n teknologiajohtaja <b class="hugin">Jyrki Ovaska</b> sanoo.&#160;&#160; <br class="hugin">&#160;&#160;<br class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Juuso Konttinen, UPM Biokemikaalit, juuso.konttinen@upm.com, puh. 040 531 7405<br class="hugin"> Professori Tomi Mäkelä, Biomedicum Helsinki -säätiö, tomi.makela@helsinki.fi, puh. 050 528 6128</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Biomedicum Helsinki -säätiö</b><br class="hugin">Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen ja muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä jakamalla vuosittain apurahoja pääasiassa nuorille tutkijoille sekä edistäen tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä mm. Studia Medicina yleisöluentosarjan muodossa. Säätiö on jakanut yli 3 000 000 euroa tällä vuosituhannella. Säätiön toiminta rahoitetaan varainhankinnan kautta saatavin sekä yksityisten että yritysten lahjoittamin varoin. Lisätietoja <a class="hugin" href="http&#58;//www.biomedicum.fi" target="_blank">www.biomedicum.fi</a> -&gt;säätiö.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biokemikaalit</b> on vuonna 2016 perustanut oman innovaatioyksikön Biomedicumiin Meilahteen Helsingissä. Toiminta Biomedicum Helsingissä vie UPM&#58;n tiimin lähemmäksi lääketieteen alan tutkijoita ja toimijoita.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/ihmiset-yhteiskunta/sponsorointi-lahjoitukset/Pages/default.aspx" target="_blank">internetsivuilla.</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Maailmanperintökohde Verlan säilyminen tuleville sukupolville turvataan lämmityksellä2017-12-21T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.12.2017 klo 10.00) - Kymenlaaksossa sijaitsevaan Unescon maailmaperintökohde Verlaan rakennetaan uusi lämpölaitos, jolla halutaan turvata kohteen säilyminen hyväkuntoisena myös tulevaisuudessa. UPM&#58;n omistama ja ylläpitämä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta.</p> <p class="hugin">&quot;Meille on tärkeää, että maailmanperintökohde säilyy tuleville sukupolville. Verlassa on vuoden 1996 maailmanperintökohdenimityksen jälkeen tehty useita kohteen säilymistä turvaavia hankkeita.&#160; Rakennuksiin on muun muassa asennettu palosuojausjärjestelmät ja Verlankoskeen on rakennettu pitkittäispato suojaamaan koskeen rajautuvaa tehdasta tulva- ja vuotovesiltä. Tulevan talven aikana toteutettava lämmitysratkaisu on merkittävä panostus Verlan pitkäaikaisen säilymisen turvaamiseksi&quot;, kertoo museonjohtaja <b class="hugin">Ville Majuri</b>. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2157756/124720.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Kuva&#58; Lassi Kujala</i></p> <p class="hugin">Verlan tiilirakenteisessa puuhiomossa ja pahvitehtaassa oli tehtaan vielä toimiessa lämmitys, mutta toiminnan päätyttyä vuonna 1964 rakennukset muutettiin kylmiksi. Lämmityksen palauttamisen myötä olosuhteet ovat rakennusten säilymisen kannalta aiempaa paremmat. Lämmitetyssä rakennuksessa rakenteiden läpi kulkeva lämpö kuivattaa rakennuksen sisäilmaa ja rakenteita. Myös haitalliset lämpötilavaihtelut tasaantuvat ja kosteuden aiheuttamat haitat vähenevät. Lämmitetyt tilat edesauttavat myös museoitujen koneiden ja laitteiden säilymistä. </p> <p class="hugin">Verlan uusi lämpölaitos tehdään 1893 rakennetun kuivaamon olemassa olevaan kattilahuoneeseen, joka palautuu näin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Lämpö tuotetaan uusiutuvalla puupelletillä kattilassa, joka asennetaan tehtaan vanhojen kattilalaitteiden väliin. &quot;Hanketta on suunniteltu hyvässä yhteistyössä Museoviraston kanssa. On hienoa, että voimme hyödyntää suojellun tehtaan vanhoja tiloja ja rakenteita, kuten kattilahuonetta ja piippua, niiden alkuperäisessä käytötarkoituksessa&quot;, Majuri jatkaa.</p> <p class="hugin">Tähän saakka Verla on ollut yleisölle avoinna ainoastaan kesäkaudella. Lämmitys mahdollistaa matkailutoiminnan kehittämisen ja esittelykauden laajentamisen ympärivuotiseen suuntaan.</p> <p class="hugin">Lämmitysratkaisun teknisessä toteutuksessa UPM on tehnyt yhteistyötä KSS Energia Oy&#58;n tytäryhtiön KSS Lämpö Oy&#58;n kanssa. Yhtiön toimialaan kuuluvat erilaiset aluelämpöratkaisut. KSS Energia omistaa Verlan maailmanperintökohteessa kaksi vesivoimalaitosta. &quot;Olen tyytyväinen lopputulokseen. Löysimme toimivan ratkaisun museorakennusten lämmittämiseen&quot;, toteaa KSS Lämmön toimitusjohtaja <b class="hugin">Ilmo Penttilä</b>.</p> <p class="hugin">Museovirasto on lausunnossaan puoltanut Verlan lämmitysratkaisua. &quot;Rakennusten maltillinen lämmittäminen kohteen kulttuurihistorialliseen arvoon soveltuvalla tavalla tullee pidentämään sekä kuivaamorakennuksen että koko Verlan maailmanperintöalueen elinkaarta. Hanke on hyvin valmisteltu ja sillä tullee olemaan positiivinen vaikutus maailmanperintökohteen säilymiseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Museonjohtaja Ville Majuri, UPM, Verlan tehdasmuseo, puh. 0204 152 206, ville.majuri@upm.com&#160;&#160; <br class="hugin">Toimitusjohtaja, Ilmo Penttilä, KSS Lämpö Oy, puh. 0400 55 1214, ilmo.penttilä@kssenergia.fi</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Verla</b><br class="hugin"> Maailmanperintökohde Verla on ainutlaatuinen nähtävyys. Vanha pahvitehdasmiljöö sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa Verlankosken äärellä, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Vuodesta 1972 alkaen tehdasmuseona toiminut Verla hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1996. Verlan tehdasmuseo avoinna kesällä 2.5.-30.9. ti-su klo 11-16 ja juhannuksesta elokuun loppuun joka päivä klo 10-18. Juhannusaattona ja juhannuspäivänä suljettu. Ryhmille museo on avoinna myös muina aikoina sopimuksen mukaan. Katso lisätietoja&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.verla.fi" target="_blank">www.verla.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM sulkee Blandinin paperikone 5:n vuoden loppuun mennessä 2017-12-20T14:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.12.2017 klo 16.00 EET) - UPM ilmoitti 24. lokakuuta suunnitelmastaan sulkea pysyvästi Blandinin tehtaan paperikone 5&#58;n Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Suunnitelman taustalla on Pohjois-Amerikan paperimarkkinan ylikapasiteetti. Prosessi on saatu päätökseen, ja paperikone 5 suljetaan pysyvästi viimeistään 30. joulukuuta 2017.</p> <p class="hugin">Koneen sulkeminen vähentää päällystettyjen aikakauslehtipapereiden vuosittaista tuotantokapasiteettia noin 128 000 tonnilla, ja sen vaikutukset kohdistuvat 148 positioon. Paperin tuotanto jatkuu Blandinin tehtaan jäljelle jäävällä paperikone 6&#58;lla.</p> <p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut paperiliiketoimintaan pitkällä tähtäimellä. Pystyäksemme turvaamaan liiketoiminnan taloudellisen vakauden meidän täytyy sopeuttaa tuotantokapasiteettiamme vastaamaan markkinoiden kehitykseen. Olemme pahoillamme toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöihimme. Olemme sitoutuneet reiluun vuoropuheluun henkilöstön edustajien kanssa, jotta pystymme lieventämään sulkemisen vaikutuksia Blandinin tehtaan henkilöstöön&quot;, sanoo <b class="hugin">Ruud van den Berg</b>, UPM Paper ENA&#58;n Magazines, Merchants &amp; Office -liiketoimintayksikön johtaja.</p> <p class="hugin">Lisätietoja aiheesta löytyy aiemmasta <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-Paper-ENA-suunnittelee-graafisen-paperin-kapasiteetin-leikkauksia-ja-toimint-001-Tue-24-Oct-2017-16-03.aspx" target="_blank">tiedotteestamme</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Joe Maher, tehtaanjohtaja, UPM Blandin, puh. +1 218 327 6398</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n Schongaun ja Ettringenin vesivoimalaitosten myynti Erdgas Schwabenille saatettu päätökseen2017-12-13T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.12.2017, klo 08.30 EET) - UPM&#58;n Saksassa sijaitsevien Schongaun ja Ettringenin vesivoimalaitosten myynti Erdgas Schwabenille on saatu päätökseen. Ostaja on alueellinen energiayhtiö, jonka pääkonttori on Augsburgissa, Saksassa. Kaupan voimaantulopäivämäärä on 31. joulukuuta 2017.</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-myy-Schongaun-ja-Ettringenin-vesivoimalaitokset-erdgas-schwabenille-001-Wed-22-Mar-2017-08-33.aspx" target="_blank">Kaupasta kerrottiin alun perin maaliskuussa 2017.</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Rainer Häring, Länsi-Euroopan energiajohtaja, UPM Paper ENA, puh. +49 173 9001470<br class="hugin">Klaus-Peter Dietmayer, toimitusjohtaja, Erdgas Schwaben gmbh, puh. +49 821 9002 100</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Paikallisia lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Wolfgang Ohnesorg, tehtaanjohtaja, UPM Schongau/Ettringen, puh. +49 8861 213&#160;122</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Erdgas Schwaben gmbh</b> on merkittävä biokaasupohjaisen energian toimittaja ja tuottaja Baijerin alueella Saksassa. Erdgas Schwaben työllistää noin 318 henkilöä ja sen pääkonttori sijaitsee Augsburgissa, Saksassa. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENA&#58;aa <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a><u class="hugin">.</u></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet voittoon Platts Global Energy Awards 2017 -kilpailussa2017-12-08T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki 8.12.2017 klo 10.00 EET) - UPM Biopolttoaineet voitti &quot;Bioenergy Industry Leadership&quot; -palkinnon Plattsin vuoden 2017 kansainvälisessä energiakilpailussa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan usein energia-alan Oscareiksi ja sen järjestää S&amp;P Global Platts, johtava yksityinen energia-alan markkinatietojen ja hinta-arvioiden tuottaja.<br class="hugin">&#160;&#160;&#160;<br class="hugin">UPM Biopolttoaineet oli mukana kilpailussa UPM BioVerno -polttoaineillaan, jotka ovat vähäpäästöisiä puupohjaisia kehittyneitä biopolttoaineita, sekä ainutlaatuisella UPM Lappeenrannan biojalostamollaan. Voittajat valittiin lähes 30 maata edustaneiden energiayritysten joukosta ja mukana oli myös maailman johtavia energia-alan yrityksiä.</p> <p class="hugin">Bioenergia-alan johtajuus -sarjan finalistit olivat kaikki innovatiivisia kestävien bioenergiaratkaisujen kehittäjiä. Tuomaristo korosti valinnassaan erityisesti UPM Biopolttoaineiden innovatiivisuutta, edelläkävijyyttä, erinomaista operatiivista toimintaa sekä ympäristövaikutusten minimointia. Voittajaksi UPM Biopolttoaineet valittiin viiden muun finalistin joukosta&#58; DuPont Industrial Biosciences, Praj Industries, Propel Fuels, Targray ja Alcol&#160; Biotech.</p> <p class="hugin">&quot;Meille on suuri kunnia tulla valituksi bioenergia-alan johtajaksi koko alan korkeasti arvostaman S&amp;P Global Plattsin järjestämässä kilpailussa. Voitto antaa tunnustusta koko UPM Biopolttoaineet -tiimille, joka on edistynyt upeasti kestävien biopolttoaineiden tuotannossa&quot;, sanoo <b class="hugin">Sari Mannonen</b>, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2154843/124394.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">UPM&#58;n Sari Mannonen (toinen oik.) vastaanotti &quot;Bioenergy Industry Leadership&quot; -palkinnon&#160;New Yorkissa.</i></p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineet sai tunnustusta sitoutumisestaan kestävyyteen ja kyvystään käyttää metsäteollisuuden tähteitä raaka-aineena kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannossa. Puupohjaisten tähteiden käyttö kestävien, sellaisenaan käyttövalmiiden biopolttoaineiden raaka-aineena on oikotie kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämiseen liikenteessä.</p> <p class="hugin">Tämä on 19. vuosi kun Global Energy Awards -kilpailussa palkitaan energia-alan huippusuorittajia, johtajia ja uudistajia. Palkitsemistilaisuus järjestettiin New Yorkissa 7.12.2017. </p> <p class="hugin">Lue lisää Plattsin Global Energy Awards -kilpailusta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//geaweb.platts.com/" target="_blank">http&#58;//geaweb.platts.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345</p> <p class="hugin"><img alt="" border="0" class="hugin" height="202" id="Picture 3" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2154843/124395.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Nimitys UPM Biorefiningissa2017-12-01T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 1.12.2017 klo 08&#58;30 EET) - <b class="hugin">Petri Hakanen</b> on nimitetty UPM&#58;n Uruguayn kehitysprojektin johtajaksi 1.3.2018 alkaen. Tällä hetkellä hän vastaa UPM&#58;n Specialty Papers ENA -liiketoiminta-alueesta.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n Uruguayn kehitysprojektin nykyinen johtaja <b class="hugin">Jaakko Sarantola</b> jää eläkkeelle 1.6.2018 alkaen yli 35 vuoden työuran jälkeen UPM&#58;ssä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Heikki Vappula, UPM Biorefining.<br class="hugin">Yhteydenotot&#58; UPM, Mediasuhteet, puh. 040 588 3284, <a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2153188/827006.jpg" target="_blank">Petri Hakanen UPM</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​

'