Uittomäärät kasvussa

UPM uittaa tänä kesänä puuta Saimaalla lähes 600 000 m3. Määrä on noin viidenneksen suurempi kuin vuosi sitten. Valtaosa uittopuusta on Kaukaan tehtaille Lappeenrantaan uitettavaa mäntykuitupuuta. Myös kuusikuitupuuta uitetaan Kaukaalle monen vuoden tauon jälkeen. Lisäksi Pelloksen vaneritehtaalle Ristiinaan uitetaan lähes 100 000 m3. Uitot ovat sujuneet hyvin, ja tähän mennessä puolet puusta on saatu veteen. Uittovahinkoja ei ole ollut.

Lisätietoja:
Hankintapäällikkö Tuomas Hallenberg, puh. 0204 16 3899