UPM:n uusi Strasbourgin liikenneterminaali puolittaa hiilidioksidipäästöt

(UPM, Strasbourg, 24.11.2010) - UPM on avannut uuden terminaalin Strasbourgiin, missä varastoidaan muun muassa UPM:n Stracelin tehtaalla käytettävää kalsiumkarbonaattia. Raaka-ainetta kuljetetaan sisämaan vesistöä ja rautatietä pitkin, mikä vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Maantieliikenne vähenee 4000 rekalla ja vuosittaiset hiilidioksidipäästöt puolittuvat.

Terminaali sijaitsee lähellä Rein-jokea. Se on rakennettu yhteistyössä UPM:n, paikallisten viranomaisten ja Strasbourgin sataman kanssa, jotka ovat myös terminaalin omistajia. Terminaalin investointi on noin 5 miljoonaa euroa. Se sisältää satamalaiturin rakentamisen, purkulaiturin ja kolme varastotornia.

Terminaali vahvistaa UPM:n vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen käyttöä Ranskassa. Uusi terminaali ja vuonna 2008 käyttöön otettu Pariisin ja Rouenin välillä liikennöivä jokilaiva vähentävät maantieliikennettä 8500 rekalla vuodessa.

Terminaali on osa UPM:n ympäristötavoitteita, jotka tähtäävät ympäristövaikutusten vähentämiseen kaikissa toiminnoissa ja yhtiön tuotteissa niiden koko elinkaaren aikana.

Lisätietoja antaa:

Jean Kubiak, UPM Stracel, puh: +336 6951 4947