UPM:n tulospalkkausjärjestelmät tuovat paperi- ja sellutehtaiden työntekijöiden vuosiansioon tänä vuonna 5,3%:n lisän - Peruspalkan lisäksi tulisi keskustella kokonaisansioista

(UPM, Helsinki, 17.10.2017 klo 16.15 EET) - UPM:n tulospalkkausjärjestelmät tuovat paperi- ja sellutehtaiden työntekijöiden vuosiansioon tänä vuonna 5,3% lisän.

"Hyvästä tuloksesta maksettavat tulospalkkiot ovat UPM:ssä käytössä kaikissa ammattiryhmissä ja läpi koko organisaation. Lisäksi ansioihin vaikuttavat paikalliset palkkausjärjestelmät, joissa huomioidaan mm. ammatillisen osaamisen kehittyminen. Sen vuoksi keskustelu yksinomaan työehtosopimuksen mukaisesta korotusprosentista ei anna täyttä kuvaa ansioiden kehittymisestä. Tämä on syytä ottaa huomioon myös julkisessa keskustelussa. Peruspalkan lisäksi tulisi keskustella kokonaisansioista", sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti

Paperiteollisuus on yksi edelläkävijöistä koko henkilöstöä koskevissa tulospalkkiojärjestelmissä. UPM:ssä koko henkilöstö on kuulunut tulospalkkioiden piiriin jo yli kymmenen vuoden ajan. UPM maksoi tänä vuonna Suomen paperi- ja sellutehtaiden työntekijöille edellisen vuoden hyvästä tuloksesta keskimäärin 5,3 %:n tulospalkkion vuosiansiosta, eli keskimäärin 2 800 euroa per henkilö. Lisäksi ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen nostaa ansioita, vuonna 2016 keskimäärin 0,8 %.

"Tulokseen perustuva kokonaispalkitseminen on keskeinen periaatteemme. Peruspalkka määräytyy suhteessa tehtävän vaativuuteen. Tulospalkkio palkitsee reilusti hyvinä tulosvuosina, vastaavasti huonoina vuosina jaettavaa on vähemmän. UPM:n hallitus päättää tulospalkkausjärjestelmästä vuosittain. Yhtiönlaajuinen tulospalkkausjärjestelmä takaa, että henkilöstö saa osansa hyvästä tulosvuodesta."  

"Tulospalkkiot voivat tuoda tilipussiin merkittävän lisän. Ne eivät kuitenkaan kuulu työehtosopimuksen piiriin, vaan ovat yhtiön vapaaehtoista, koko henkilökuntaa kannustavaa tavoitejohtamista", sanoo Savonlahti.

UPM on kertonut hyvän tulostahdin jatkuvan myös 2017.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi