UPM:n metsäveropalvelut paranevat

UPM on avannut metsäpalveluasiakkaidensa käyttöön uuden ”Metsäveromuistiinpanot”-palvelun, joka on osa UPM:n MetsäSoppi -nimistä internetpalvelua. Uusi ohjelma helpottaa metsätalouden tulo- ja menokirjausten tekemistä. Myös kirjauksiin perustuvan veroilmoituksen tulostaminen on vaivatonta.

Tulo- ja menokirjausten huolellinen tekeminen on tarpeen metsäverotusta varten. Se palvelee myös metsänomistajaa metsätalouden taloudellisen tuloksen seuraamisessa.

Lisätietoja:
Metsäneuvontapäällikkö Heikki Kalvila, puh. 0400 553079