UPM:n liikevoitto elpyi vahvasti, Loppuvuoden liikevoiton ennakoidaan olevan alkuvuotta parempi

(UPM, Helsinki, 3.8.2010 klo 9.55) – Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2010:

Q2/2010
- Tulos osaketta kohti oli 0,33 (-0,02) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,29 (0,03) euroa
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 199 (31) miljoonaa euroa
- Toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa – liikevaihto kohosi 20 %
- Myyntihinnat nousussa seuraten kysynnän kasvua

Q1–Q2/2010
- Tulos osaketta kohti oli 0,46 (-0,32) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,44 (-0,24) euroa
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 315 (tappio 47) miljoonaa euroa
- Liiketoiminnan rahavirta oli 311 (580) miljoonaa euroa
- Liikevaihto kasvoi talouden elpyessä

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2010 toista neljännestä:

"UPM:n kannattavuus elpyi toisella vuosineljänneksellä reippaasti. Talouden vilkastuminen piristi kaikkia liiketoimintojamme. Kysyntä kasvoi edelleen ja liikevaihto kohosi 20 % viime vuodesta. Useimmissa liiketoiminnoissa hinnat nousivat vuoden ensimmäisen neljänneksen tasosta. Ennakoimme hyvän vireen jatkuvan toisella vuosipuoliskolla.

EBITDA parani merkittävästi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Parannukseen vaikuttivat toimitusmäärien kasvu ja Uruguayn toimintojen nykyinen omistusrakenne. Toimitusmäärien kasvaessa viime vuosina saavutettu kustannustehokkuus tulee selkeästi näkyviin.

Kustannuspaineet alkoivat kuitenkin vahvistua talouden elpymisen myötä toisella neljänneksellä. Muuttuvat kustannukset nousivat raaka-aineiden hintojen kohotessa. Kustannuspaineet jatkuvat vuoden loppupuolella, minkä vuoksi meidän on jatkettava tarkkaa kustannushallintaa kaikissa toiminnoissamme.

Energia- ja Selluliiketoiminnot ovat kehittyneet myönteisesti. Olemme tyytyväisiä Sellun nykyiseen läpinäkyvään liiketoimintarakenteeseen. Kustannuskilpailukykyiset sellutehtaamme Suomessa ja Uruguayssa ovat hyötyneet hyvästä markkinatilanteesta. Eduskunnan heinäkuussa vahvistama myönteinen periaatepäätös TVO:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalayksikön rakentamisesta on hyvä asia UPM:lle. Päätös avaa mahdollisuuden kasvattaa vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan sähkön osuutta.

Paperin toimitukset kasvoivat kaikilla markkinoilla, erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Hyvästä kustannustehokkuudesta huolimatta Paperi teki tappiota. Syynä olivat viime vuotta merkittävästi korkeammat kuitukustannukset ja alemmat hinnat. Paperiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi olemme korottaneet hintoja lähes kaikissa uusissa myyntisopimuksissa.

Tarraliiketoiminnan kannattavuus parani huomattavasti viime vuodesta toimitusmäärien kasvettua erityisesti Aasiassa ja Itä-Euroopassa. Nykyinen liiketoimintarakenne luo Tarraliiketoiminnalle kilpailuetua markkinoilla. Toisella neljänneksellä raaka-aineiden hinnat kohosivat merkittävästi, mutta Tarraliiketoiminta pystyi vastaavasti korottamaan hintoja. Vuoden toisella puoliskolla hintojen odotetaan nousevan, mutta voimakkaat kustannuspaineet asettavat haasteita nykyisille myyntikatteille.

Muuttuvien kustannusten arvioidaan nousevan merkittävästi, mutta siitä huolimatta odotamme
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 toisella puoliskolla ensimmäiseen verrattuna", sanoo Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

***
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n tammi–kesäkuun 2010 osavuosikatsauksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 3. elokuuta klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään tänään toimitusjohtaja Jussi Pesosen johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa soittaa 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: 09-2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report January–June 2010
Tunnus: 870019

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.