UPM:n investointihanke Kymin sellutehtaalla etenee

(UPM, Helsinki, 12.4.2006) – UPM:n maaliskuussa ilmoittama 325 miljoonan euron investointi Kymin sellutehtaan uusintaan etenee suunnitellusti. Yhtiö on eilen sopinut Jaakko Pöyry Oy:n kanssa tehdassuunnittelusta.

"Uudistettu talteenottolaitos valmistuu vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Investointi turvaa Kymin paperitehtaan selluntarpeen ja varmistaa Kymin kehityksen kilpailukykyisenä hienopaperi-integraattina. Arvioimme investoinnilla olevan merkittävät oheisvaikutukset Pohjois-Kymenlaakson palvelu- ja muulle elinkeinotoiminnalle. Projektityövoiman tarve tehtaalla on enimmillään noin 900 henkeä. Merkittävä osa tehdassuunnittelusta toteutetaan Jaakko Pöyryn Kouvolan toimistossa", sanoo projektin johtaja Matti Haukijärvi.

Uusinnassa korvataan kaksi vanhentunutta ja tuotantokustannuksiltaan tehotonta kemikaalien talteenottolinjaa yhdellä nykyaikaisella linjalla. Investoinnin avulla pystytään myös avaamaan muita tuotannon pullonkauloja. Uusi laitos parantaa Kymin kustannustehokkuutta. Lisäksi investointi nostaa tehtaan energiatehokkuutta ja vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Lisätietoja:
Projektinjohtaja Matti Haukijärvi, UPM, puh. 040 543 2901