UPM:n Shottonin tehdas minimoi jätemääränsä

(UPM, Shotton, 10.9.2010 klo 9.00 GMT) – UPM:n Shottonin paperitehdas on solminut pitkäaikaisen sopimuksen jätteenkäsittelystä PHS Special Contractsin kanssa. Yhtiö uudelleen käsittelee Shottonin tehtaan hylkymateriaalit hyödyllisiksi tuotteiksi.

Shottonin paperitehdas kierrättää jo tällä hetkellä 650 000 tonnia paperia vuodessa ja käyttää kierrätyskuitua sanomalehtipaperin valmistuksessa. Tehdas hyödyntää keräyspaperin käsittelyssä syntyvää polttokelpoista siistausjätettä biovoimalassaan. Myös energian tuotannossa syntyvä tuhka menee hyötykäyttöön.

UPM:n ja PHS:n yhteistyön ansiosta lähes kaikki jätteet voidaan nyt suunnata muualle kuin kaatopaikalle. Tehtaan teollisissa prosesseissa syntyvä sekajäte voidaan puhdistaa ja siitä voidaan valmistaa kierrätettyjä muovituotteita kuten ratapölkkyjä, kalusteita ja korkealuokkaisia muovilankkuja. Ne materiaalit, joita PHS ei voi hyödyntää, lähetetään muille uudelleenkäsittelijöille. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi tina ja alumiini.

"Olemme tyytyväisiä PHS:n tarjoamaan ratkaisuun vaikeimpien jätteiden uudelleen kierrättämisessä. Shottonin tehdas alkaa olla lähes jätteetön", tehtaan energiajohtaja Andrew Bronnert iloitsee.

"Hylkyjätteiden hyötykäyttö on avaintekijä nollatason saavuttamiseksi jätehuollossa. Meillä on etuoikeus tarjota kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto paperiteollisuudelle ja UPM:lle", sanoo PHS:n johtaja Patrick Wadey.

Shottonin paperitehtaan johtajan David Inghamin mukaan yhtiöiden välinen sopimus vahvistaa UPM:n visiota uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä, jossa luodaan arvoa uusiutuvista ja kierrätettävistä materiaaleista.

Kuluvan vuoden tammikuussa UPM kertoi investoivansa Shottonin tehtaan kierrätys- ja lajittelulaitokseen. Laitoksessa voidaan käsitellä kuivia kierrätysmateriaaleja, esimerkiksi muovipulloja, pahvia, sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja metalleja. Shottonin paperitehdas ottaa käyttöönsä keräyspaperin, muu materiaali toimitetaan soveltuvaan uudelleenkäsittelyyn.

Lisätietoja antavat:

Energiajohtaja Andrew Bronnert, UPM Shotton, puh +44 1244 284 329
Viestintäjohtaja Will Stone, Iso-Britannia & Irlanti, puh +44 7841 493447

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com


UPM Shotton

UPM on maailman suurin kierrätyskuidun käyttäjä painopapereiden valmistuksessa. Shottonin paperitehdas käyttää vuosittain keräyspaperia noin 640 000 tonnia. Se on Iso-Britannian suurin kierrätettyä sanomalehtipaperia valmistava tehdas, jonka tuotanto pohjautuu sataprosenttiseen kierrätyskuituun. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 500 000 tonnia.

UPM

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
UPM – The Biofore Company – www.upm.fi ja www.upmbiofore.com