UPM:n Rauman tehtaalle Sampaanalanlahden puu- ja varastokentän rakentamisen ympäristölupa

(UPM, Rauma, 28.3.2011 klo 15.30) – Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antanut UPM:n Rauman tehtaalle luvan täyttää tehdasalueella sijaitsevaa Sampaanalanlahtea puu- ja varastokentäksi noin 10 hehtaarin alueelta. Rakennuslupa on voimassa vuoden 2020 loppuun.

"Nyt saatu lupa on merkittävä edistysaskel, sillä se mahdollistaa voimalaitoksen, sellutehtaan ja paperitehtaan sivutuotteiden hyötykäytön. Näin korvataan ja säästetään merkittävissä määrin luonnonvaroja", UPM:n Paperiliiketoiminnan ympäristöpäällikkö Seija Vatka toteaa.

Puu- ja varastokentän rakentamiseen voidaan käyttää kivi- ja maamateriaalien lisäksi muun muassa Rauman Voiman energiantuotannossa syntyvää tuhkaa ja Botnian sellutehtaan soodasakkaa. Lupapäätöksessä on annettu rakentamista, materiaaleja ja tarkkailua koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä.

Sampaanalanlahden pohjukan täyttöä koskeva ensimmäinen lupa on vuodelta 1992 ja seuraava vuodelta 2006.

Lisätietoja antavat klo 16 jälkeen:
Ympäristöpäällikkö Seija Vatka, UPM Paperiliiketoiminta, puh. 040 5131 518
Tehtaanjohtaja Timo Merikallio, Botnia Rauman tehdas, puh. 050 5989 342