UPM:n EU:n ympäristömerkin saaneiden paperien tarjonta laajenee

(UPM, Helsinki, 28.5.2009 kello 10.30) – UPM tarjoaa Euroopassa ja USA:ssa yhä enemmän paperilajeja, jolle on myönnetty EU:n ympäristömerkki. Tällä hetkellä 17 paperitukkurilla on oikeus käyttää EU:n ympäristömerkkiä 39 tuotteessa, jotka ovat UPM:n valmistamia.

"'UPM on suurin ympäristömerkittyjen kopio- ja painopaperilajien valmistaja. Voimme tarjota yli 100 eri tuotetta, joille on myönnetty EU:n ympäristömerkki. Valmistamme niitä 14 paperitehtaalla Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa”, kertoo ympäristöjohtaja Phil Riebel.

EU:n ympäristömerkki, jota kutsutaan myös ”EU-kukaksi”, on Euroopan Unionin virallinen merkki ympäristöä vähemmän kuluttaville tuotteille. Kopio- ja painopapereille myönnettävä ympäristömerkki takaa, että tuotteen valmistuksesta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat alhaiset sekä jätevesien puhdistus täyttää tiukat vaatimukset. Merkki kertoo myös, että energian kulutusta on pystytty vähentämään ja ympäristöriskit on minimoitu rajoittamalla vaarallisten kemikaalien käyttöä.

Phil Riebelin mukaan EU:n ympäristömerkki on yksi harvoista luotettavista merkeistä, joka huomioi laajasti eri tekijöitä tuotteen elinkaaren ajalta. ”Merkin kriteereissä korostuvat alhaiset ympäristövaikutukset ja niissä huomioidaan raaka-aineena keräyspaperi tai kestävästi hoidetuista sertifioiduista metsistä hankittu puu.”

UPM otti EU:n ympäristömerkin käyttöön vuonna 2006. Vuonna 2008 ympäristömerkki-tuotteiden myynti oli yli puolet yhtiön paperimyynnistä, mikä vastaa valtaosaa koko EU:n ympäristömerkin globaalista vuotuisesta liikevaihdosta.

Lisätietoja antaa:
Philippe Riebel, Vice President, Environmental Affairs, UPM, tel. +358 (0) 40 563 4191

Lisätietoja EU:n ympäristömerkistä: ec.europa.eu/ecolabel ja www.eco-label.com

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi