UPM:ltä uusi metsävero-opas

UPM:n perinteinen opasvihkonen ”Metsätalouden vero-opas 2006” on valmistunut. Se sisältää keskeisiä asioita metsätalouden verotuksesta ja on tarkoitettu helpottamaan metsätalouden veroilmoituksen täyttämistä verovuodelta 2006. Oppaassa käsitellään puun myyntitulojen sekä hankintatyön verotusta, metsätalouden pääomatuloja, metsävähennystä, meno- ja tuhovarausta, metsätalouden alijäämän vähentämistä sekä arvonlisäverotusta. Lisäksi mukana on veroilmoituksen täyttöesimerkkejä.

Nykyisessä myyntiverotuksessa on mahdollista vähentää kaikki puun tuottamisesta (metsänhoidosta) ja puun korjuusta aiheutuvat menot sekä metsätalouden hallintomenot. Oppaassa luetellaan iso joukko vähennyskelpoisia kuluja; etenkin kaikki metsätalouden erilaiset matkakulut kannattaa muistaa ja sisällyttää vero-ilmoitukseen.

Opas toimitetaan kaikille UPM:n metsäpalveluasiakkaille. Muut metsänomistajat voivat tilata oppaan soittamalla numeroon 0204 16 3841.

Lisätietoja:
Metsäneuvontapäällikkö Heikki Kalvila, puh. 0204 16 4712