UPM viettää uuden biovoimalan avajaisia Chapelle Darblayn paperitehtaalla Ranskassa

(UPM, Grand-Couronne, 29.06.2007, klo 10.00) – UPM:n Chapelle Darblayn tehtaan uuden biovoimalan avajaiset ovat tänään Ranskassa. 80 miljoonaan euron investointi sisälsi uuden kattilalaitoksen, joka tuottaa 85 megawattia lämpöä ja 20 megawattia sähköä tuottavan vastapainevoimaturbiinin.

Voimalaitos polttaa alueelta saatavaa energiapuuta noin 160 000 tonnia vuodessa sekä kaiken tehtaan tuottaman siistauslietteen. UPM:n Chapelle Darblayn tehtaan vuotuinen paperintuotantokapasiteetti on 340 000 tonnia sanomalehtipaperia, joka valmistetaan yksinomaan keräyspaperista.

"Investoinnista on hyötyä ympäristölle ja yhteiskunnalle, sillä sen ansiosta tehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät 95 %:ia ja se luo alueelle uuden biopolttoaineiden hankintaketjun. Tuotantomme täällä perustuu täysin kierrätyskuidun käyttöön, ja energian tuotamme uusiutuvilla biopolttoaineilla", sanoi UPM:n sanomalehtipaperidivisioonan johtaja Hartmut Wurster avajaispuheessaan.

Projekti on saanut tukea Ylä-Normandian alueneuvostolta sekä Rouenin aluehallinnolta.

Ylä-Normandian alueen varapuheenjohtaja Patrice Dupray kiittää investoinnin myönteisiä ympäristövaikutuksia. "Maapallon lämpenemisen ja saastumisen tuleville sukupolville aiheuttamat seuraukset on ratkaistava yhteisvoimin, ja politiikka ja teollisuus ovat siinä merkittävässä asemassa. Ongelma koskee niin taloutta ja yhteiskuntaa kuin koko ihmiskuntaa."

UPM on investoinut 90-luvulta lähtien biopolttoaineisiin. Chapelle Darplayn biovoimalan lisäksi uudet biovoimalat ja -kattilaitokset aloittivat toimintansa Shottonissa ja Raumalla vuonna 2006. Meneillään olevat Caledonian ja Kaukaan voimalaitosinvestoinnit valmistuvat vuosina 2009 ja 2010.

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Timo T. Heinonen, UPM, Chapelle Darblay, puhelin +33 2 3518 4070

UPM lyhyesti:
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. www.upm-kymmene.fi