UPM toteuttaa Vaneri- ja Sahaliiketoimintojen suunnitellut rakennejärjestelyt ja investoi kilpailukykyyn Suomessa

(UPM, Helsinki, 12.1.2010 klo 9.00) – UPM ilmoitti marraskuussa suunnitelmistaan vahvistaa Vaneri- ja Sahaliiketoimintojen kilpailukykyä Suomessa merkittävillä uudelleenjärjestelyillä. Nyt päätetyissä järjestelyissä keskitetään toimintaa yhtiön kilpailukykyisempiin yksiköihin, joihin myös investoidaan.

Yhteistoimintaneuvotteluissa ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä toiminnan jatkamiseksi Kaukaan (Lappeenranta) ja Heinolan vaneritehtailla, Heinolan sahalla eikä Parkanon jalostetehtaalla. Tehtaiden toiminta päättyy kuluvan vuoden alkupuolella. Kaikilla sahoilla ja vaneritehtailla Suomessa varaudutaan määräaikaisiin tuotannonrajoituksiin ja lomautuksiin vuonna 2010.

Lisäksi UPM tehostaa Vaneriliiketoimintaa luopumalla viikonloppuvuoroista useimmilla Suomen tehtailla ja uudistamalla toimihenkilöorganisaatiota. Sahaliiketoiminta järjestelee Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan jalostetehtaan tuotannon uudelleen.

Osana Vaneri- ja Sahaliiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamista UPM investoi noin 25 miljoonaa euroa Savonlinnan vaneritehtaan laajennukseen sekä Kaukaan sahan ja Parkanossa sijaitsevan Aureskosken jalostetehtaan tuotannon kehittämiseen. Investoinnin myötä Savonlinnan tehtaasta tulee maailman tehokkain koivuvaneriyksikkö.

UPM arvioi uudelleenjärjestelyjen kustannusten olevan noin 44 miljoonaa euroa, joihin sisältyy noin 11 miljoonaa euroa käyttöomaisuudesta tehtäviä arvonalennuksia. Vuoden 2009 neljännen neljänneksen tuloksessa kustannusten arvioidaan olevan Vaneriliiketoiminnassa noin 30 miljoonaa euroa, josta kassavaikutteisia noin 24 miljoonaa euroa. Sahaliiketoiminnassa kustannusten arvioidaan olevan noin 14 miljoonaa euroa, josta kassavaikutteisia noin 9 miljoonaa euroa.

Vaikutukset henkilöstöön ja Työstä työhön -ohjelma

Päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta UPM:n henkilöstö Suomessa vähenee noin 830 henkilöllä, joista suljettavissa yksiköissä työskentelee noin 650 henkilöä; Kaukaan vaneritehtaalla 298 henkilöä, Heinolan vaneritehtaalla 212 henkilöä, Heinolan sahalla 75 henkilöä ja Parkanon jalostetehtaalla 63 henkilöä. Arviolta noin 200 henkilöllä on mahdollisuus siirtyä erilaisten eläkejärjestelyjen piiriin.

Vaneriliiketoiminta työllistää tällä hetkellä Suomessa noin 2 450 henkilöä ja Sahaliiketoiminta noin 900 henkilöä. Toimenpiteiden jälkeen henkilöstö vähenee Vaneriliiketoiminnassa noin 680 henkilöllä ja Sahaliiketoiminnassa noin 150 henkilöllä.

"Päätökset ovat valitettavia ja koskevat monia. Haluamme hoitaa rakennemuutoksen ammattimaisesti ja tukea ihmisiä eri tavoin suuntaamaan eteenpäin", sanoo UPM:n johtajiston jäsen ja Teknisen materiaalit -liiketoimintaryhmän johtaja Jussi Vanhanen.

UPM käynnistää Työstä työhön -ohjelman lievittämään tehtaiden sulkemisten vaikutuksia. Ohjelmaan sisältyy aktiivisia työllistämistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä useiden eri osapuolten kanssa. Vastaavaa ohjelmaa on aiemmin toteutettu Kajaanin ja Voikkaan paperitehtaiden sulkemisten yhteydessä 2008 ja 2006.

UPM tukee irtisanottavien uudelleentyöllistymiseen tähtäävää koulutusta. Tarkoitukseen varataan 1,5 miljoonaa euroa, joilla korvataan uudelleenkoulutuksen osallistumis- ja materiaalimaksuja enintään 5 000 euroa/henkilö.

Lisäksi UPM kannustaa työnsä menettäviä perustamaan yrityksiä tarjoamalla starttirahaa. UPM on varannut tarkoitukseen miljoona euroa. Starttirahaa voi hakea vuoden 2011 loppuun asti ja yrityskohtainen tuki on enintään 20 000 euroa/yritys.

UPM on sitoutunut tiedottamaan lain edellyttämän 9 kuukauden takaisinottovelvollisuuden jälkeen avoimista tehtävistä irtisanotuille kotiin ja työvoimatoimistoihin kaikilla yhtiön vaneritehdas- ja sahapaikkakunnilla 9 kuukauden ajan.

Uuden työpaikan vuoksi toiselle paikkakunnalle muuttavalle henkilölle maksetaan muuttokustannukset ja kuukauden palkkaa vastaava asettautumisraha.

Heinolan, Kaukaan ja Parkanon suljettavista yksiköistä eläkkeelle jäävä tai irtisanottu henkilö voi käyttää UPM:n työterveyshuollon palveluja vuoden ajan työsuhteen päättymisestä.

Paikkakunnilla, joissa suljettavat yksiköt sijaitsevat, käynnistettiin heti sulkemissuunnitelmien julkistamisen jälkeen yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön, kaupunkien johdon, TE-keskusten, työvoimatoimistojen ja kehitysyhtiöiden kanssa. Yhteistyö jatkuu tavoitteena luoda uusia työpaikkoja.

Lehdistötilaisuudet tänään:
Päätöksiä koskevat suomenkieliset lehdistötilaisuudet järjestetään tänään 12.1.2010 klo 11.00 seuraavasti:
- Heinolassa Hotelli Kumpelissa, osoite Muonamiehenkatu 3, jossa ovat paikalla UPM:n johtajat Tuomo Visanko, Kari Hyvönen sekä Tapio Laine.
Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Markku Herrala, UPM, Vaneriliiketoiminta, puh. 040 586 2597
- Lappeenrannassa Kaukaan kerholla, osoite Kaukaankatu 26, jossa ovat paikalla UPM:n johtajat Arto Juvonen, Raimo Särkelä, Petri Parjanen sekä Matti Lehmuskorpi.
Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Mariitta Stenbäck, UPM, Kaukas,
puh. 040 595 8904.
- Parkanossa ravintola Paroonissa, osoite Parkanontie 68, jossa ovat paikalla UPM:n johtajat Arto Halonen ja Matti Nordberg.
Paikallinen yhteyshenkilö: Viestintäpäällikkö Antti Ratia, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 487 2173.

Lisätietoja antavat:
Klo 9-10: Johtaja Jussi Vanhanen, Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmä, puh. 040 567 2458

Vaneriliiketoiminta – klo 11.45 jälkeen:
Johtaja Arto Juvonen, UPM, Vaneriliiketoiminta-alue, puh. 020 415 0469

Sahaliiketoiminta – klo 11.45 jälkeen:
Johtaja Tuomo Visanko, UPM, Metsä ja sahat -liiketoiminta-alue, puh. 020 415 6300
Johtaja Arto Halonen, UPM, Sahaliiketoiminta, puh. 040 823 2877

Työstä työhön -ohjelma – klo 11.45 jälkeen:
Henkilöstöpäällikkö Tapio Laine, UPM, puh. 040 565 8472

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

Tiedoksi toimituksille:
Heinolan vaneritehdas työllistää 212 henkilöä ja tehtaan vuosituotantokapasiteetti on noin
50 000 kuutiometriä koivuvaneria.

Heinolan saha työllistää 75 henkilöä. Sahan vuosituotantokapasiteetti on noin 120 000 kuutiometriä sahatavaraa.

Kaukaan vaneritehdas työllistää 298 henkilöä. Tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 80 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa.

Kaukaan saha työllistää noin 160 henkilöä. Sahan tuotantokapasiteetti on noin 500 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa vuodessa.

Kaukaan jalostetehdas työllistää 25 henkilöä. Tehtaan tuotantokapasiteetti on noin 40 000 kuutiometriä jalostetuotteita vuodessa.

Parkanon jalostetehdas työllistää 63 henkilöä. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on noin 20 000 kuutiometriä jalostetuotteita.

Aureskosken jalostetehdas työllistää noin 60 henkilöä. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on noin 120 000 kuutiometriä jalostetuotteita.

Savonlinnan vaneritehdas työllistää noin 330 henkilöä. Tehtaan kapasiteetti on noin 80 000 kuutiometriä koivuvaneria vuodessa. Suunnitellun investoinnin jälkeen kapasiteetti nousee noin 120 000 kuutiometriin.

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Kustannustehokkuus ja muutosvalmius ovat kilpailukykymme perusta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.
www.upm-kymmene.fi

UPM tarjoaa korkealaatuisia WISA-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen, kuljetusväline- ja huonekaluteollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 530 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja sen palveluksessa on noin 3 400 henkilöä, joista 2 450 Suomessa. WISA-vaneria valmistetaan Heinolassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Ristiinassa sekä Savonlinnassa ja viiluja Lohjalla ja Kouvolassa. UPM:llä on lisäksi vanerin ja viilun valmistusta Venäjällä sekä vaneritehdas Virossa. www.wisa.fi

UPM:n sahaliiketoiminta valmistaa sahatavaraa ja jalosteita rakennusteollisuuteen, huonekaluteollisuuteen ja puusepänteollisuuteen. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa kuutiometriä WISA-sahatavaraa ja jalosteita. UPM:n sahaliiketoiminta työllistää noin 1 300 henkilöä, ja sillä on 15 tuotantolaitosta Suomessa, Itävallassa, Ranskassa ja Venäjällä. UPM:n sahat Suomessa sijaitsevat Lappeenrannassa (Kaukas), Kajaanissa, Pietarsaaressa (Alholma), Korkeakoskella, Heinolassa ja Porissa (Seikku). UPM:n sahaliiketoiminta työllistää Suomessa noin 900 henkilöä.