UPM toimialansa paras Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Dow Jonesin maailmanlaajuisen kestävän kehityksen indeksin (DJSI World) ja eurooppalaisen indeksin (DJSI STOXX) vuosittaisen arvioinnin tulokset vuodelta 2004 on julkaistu. UPM arvioitiin ensimmäistä kertaa toimialansa (Forest Products & Paper) parhaaksi DJSI World -indeksissä. UPM on mukana molemmissa indekseissä kuten jo kolmena peräkkäisenä vuonna.

Viimevuotiseen arviointiin verrattuna UPM:n suorituskyky on parantunut kaikilla arvioitavilla yhteiskuntavastuun osa-alueilla, joita ovat ympäristövastuu sekä yrityksen taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. Merkittävin parannus tapahtui ympäristövastuussa, jossa UPM saavutti maksimipisteet osa-alueilla Ympäristöhallintajärjestelmät sekä Kestävä kuidun ja sellun hankinta.

DJSI-World -indeksi sisältää yli 300 yritystä 24 maasta. Eurooppalaiseen indeksiin (DJSI STOXX) kuuluu 167 yritystä 12 maasta. Yritykset edustavat alallaan liiketoiminnallisesti kestävän kehityksen kärkeä.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöjohtaja Marja Tuderman, UPM, puh. 0204 15 0395

UPM
Viestintä
6.9.2004