UPM rajoittaa sahatavaran tuotantoaan

UPM rajoittaa sahatavaran tuotantoaan. Tuotannonrajoitukset toteutetaan yhtiön Aureskosken, Alholman, Kajaanin ja Seikun sahoilla, joiden kunkin tuotantoa rajoitetaan huhti/toukokuun vaihteessa neljän päivän ajan.

Seisokit toteutetaan pääsääntöisesti tasoitusvapain eli ns. pekkaspäivin. Sahojen lähetystoiminnot ja kuivaus toimivat normaalisti seisokkien aikana. Seisokit eivät koske Aureskosken ja Alholman sahojen yhteydessä tapahtuvaa jalostusta.

Seisokkien syynä on ylitarjonnasta johtuva sahatavaran heikko hintataso Suomessa ja Euroopan päämarkkinoilla.

Lisätietoja:
tuotantojohtaja Tuomo Visanko, UPM, Puutuotetoimiala, puh. 0400-352 990.

UPM, Puutuotetoimiala
Viestintä/miia.narekorpi@upm-kymmene.com
23.3.2004